אישור הורים לחבילה
אישור הורים לחבילה (חובה) שדה חובה

פרטי הנער/ה

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות הנ"ל
ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות הנ"ל (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה ממלא הטופס

בחתימתי אני מאשר/ת כי הובא לידיעתי טיב הפעילות ,אורכה, תוכנה ואופייה. הריני לאשר כי אעדכן אתכם על שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי. טופס זה מהווה אישור לקבל תרופות ללא מרשם במידה וימצא צורך בבדיקת רופא/חובש. ידוע לי כי תמונות של בני/בתי אפשרי ויפורסמו ברשתות חברתיות

Browser not supported