בעקבות פניית תושבים אלינו בנושא הטיפול במקלטים המשותפים, להלן עדכון ההנחיות של הג"א ושל המועצה המקומית:

1. על פי חוק הג"א – האחריות לאחזקת מקלט בבית משותף או במפעל, מוטלת על דיירי הבית ו/או על בעל המפעל.

2. האחריות כוללת: ניקיון, אחזקה, ציוד ופינוי כל חפץ או מטלטלין שאין להחזיקו במקלט או המפריע לדרכי הגישה אל המקלט.

3. במקרה של השתלטות אחד הדיירים על המקלט או בשל בעייה אחרת המחייבת את התערבות המועצה, יש לפנות למוקד בטלפון 106 או לאגף הפיקוח והביטחון, בניין המועצה, כיכר בן גוריון 1

4. להלן רשימת ציוד הכרחי במקלט: 
- מטפי כיבוי אש  
- תיק עזרה ראשונה
- מיכל שתייה
- שירותים רגיל / כימי 
- שקים לאיסוף / סילוק אשפה
- פנסי זרקאור 
- תדיאור
           
5. להלן רשימת ציוד מומלץ:
- קו טלפון 
- נקודת חשמל
- נקודת חיבור לטלוויזיה
- נקודת חשמל למזגן 
- ציוד להפעלת ילדים במקלט
- כסאות ישיבה
- מזרונים במידת הצורך
- מערכת סינון אוויר אב"כ (לשהייה ארוכה ונוחה)
  
6. הציוד יוחזק בארון / ארגז נעול בכדי לשמור עליו מנזק או אובדן ובלבד שבשעת הצורך, תהייה אפשרות להשתמש בו.

7. לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר פיקוד העורף www.oref.org.il או לפנות לנציגות פיקוד העורף בטלפון 1207.