100% הנחה לאזרח ותיק המקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי שמשולמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.

 

על ההנחות לאזרח ותיק יחולו הוראות אלה:

  • אזרח ותיק הזכאי ליותר מהנחה אחת, יהנה מהנחה אחת בלבד בסכום הגבוה ביותר.

  • ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד, בה הוא מתגורר.

  • ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד.

  • ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק.

  • אם האזרח הוותיק מתגורר עם משפחתו, תינתן ההנחה לפי השטח היחסי בלבד בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה.

 

אישור נדרש:

  • אישור מביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה.

 

למילוי בקשה להנחה בארנונה - לחצו כאן