יום הניקיון הלאומי


קרית טבעון  תבצע במהלך השנה פעילות לשמירה על הניקיון במרחב הציבורי 

גם אצלנו שומרים על הכדור:

- פעילות סביבתית לקטנים ולגדולים תתקיים במהלך השנה במסגרות בתי הספר ביישוב וכן בתנועות הנוער.

 


*בהתאם להנחיות משרד הבריאות
מועצה מקומית קרית טבעון