ביום שלישי 24.01.23, ישיבת מליאת המועצה תתכנס בשעה 18:30

להלן סדר יום הישיבה:

  1. שאילתות.
  2. הצעות לסדר היום.
  3. ביטול הפקעה ברצועת שפ"פ ברחוב שושנים.
  4. תב"ע בצומת חנקין/ רבין- חתימה כמגיש תכנית.
  5. פרוגרמה מפורטת למבני וצרכי ציבור - המשך.
  6. אישור נוהל הנחה רטרו' בארנונה.
  7. החלפת יו"ר ועדת הנחות.
  8. הצגת דוח ממונה תלונות הציבור.
  9. תב"רים.