בתאריכים הבאים לא תהיה קבלת קהל לחיסונים בשרות הוטרינרי:

יום ג' 30.8.2022

יום ה' 1.93.2022