ביום ג' 28.6.2022 וביום ה' 30.6.2022 לא תהיה קבלת קהל לחיסונים בשרות הוטרינרי.