הסתיים מבצע העיקורים לחתולי הרחוב


בשונה משנים קודמות, מבצע העיקורים לחתולי הרחוב השנה (2022) נעשה מתקציב המועצה, ללא סיוע ומימון חיצוני. 
במהלך המבצע, ועל פי התקציב שנקבע, נאספו, עוקרו או סורסו 200 חתולי רחוב ברחבי קרית טבעון.
כל חתול שעוקר, סומן וקיבל חיסון כנגד כלבת ואז הושב למקום בו נאסף.
אנו מודים לכל מי שפנה כדי לעדכן על מיקום של ריכוז חתולים, ומצטערים שלא הצלחנו להגיע לכל המקומות.
במקביל אנו פועלים להשגת תקציב נוסף ולכשיתקבל נשמח להרחיב את המבצע ככל שיתאפשר.

מועצה מקומית קרית טבעון