משפרים את השירות

מתקדמים למערכת תשלומים דיגיטלית

עבורכם.ן, הרחבנו והנגשנו את מערכת התשלומים האוטומטית
אתר המועצה >> כאן!
מעתה ניתן לשלם בלי לצאת מהבית עבור עוד שירותים ברשות:

* התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
* תשלום עבור אירועים שונים
* רכישת פח ירוק
השירות מתווסף למערכת התשלומים שכבר קיימת באתר
* תשלום לשירות הווטרינרי
* תשלום ארנונה
* תשלום דוחות

לרווחתכם.ן
מועצה מקומית קרית טבעון

125x165_page-0002