ישיבת מליאת המועצה

ישיבה מליאה המועצה שלא מן המניין, בנושאים:

  1. אישור צו הארנונה לשנת 2022
  2. דו"ח מבקר משרד הפנים 

ביום שלישי | 29.06.2020 | 17:00 | חדר ישיבות

הישיבות תשודרנה בשידור חי בפייסבוק

הציבור מוזמן
מועצה מקומית קרית טבעון