מחר, יום שישי 23.4.21,  יחלו עבודות לתיקון הסדקים בטיילת 

 
תושבות ותושבים יקרים,
מחר, יחלו עבודות לתיקון הסדקים בטיילת המסילה (אלרואי-קרית חרושת). 
העבודות יתבצעו בין השעות 08:00-17:00 ויכללו בכל פעם קטע מסוים.
בזמן הזה הקטע ייחסם למעבר וניתן יהיה לעבור במסלול המקביל. 
 
העבודות ימשכו מספר ימים, כולל במוצאי שבת.
 
ממשיכים לפעול למענכם,
המועצה המקומית קרית טבעון