מחדשים סימוני כבישים ברחבי היישוב

החל מיום רביעי 07.04.2021, המועצה המקומית קרית טבעון תבצע עבודות נרחבות לחידוש סימון הכבישים בכל היישוב.
העבודות תתבצענה בשעות הלילה מהשעה 21:00 ועד השעה 06:00 בבוקר למחרת.

תודה על שיתוף הפעולה
מועצה מקומית קרית טבעון