הקריטריונים להגשת מועמדות:

  1. סטודנטיות (בלבד!) תושבות קרית טבעון הלומדות משנה ב' ומעלה, במוסד על- תיכוני/אקדמאי מוכר.
  2. בעלת הישגים של ממוצע טוב ומעלה בשנה"ל האחרונה. (יש לצרף גיליון ציונים אחרון ואישור לימודים).
  3. מצב כלכלי: יש לצרף נתונים על הכנסות ההורים, בן הזוג והמגישה.
  4. נא לצרף צילום תעודת זהות.
  5. יש להגיש קורות חיים והנמקות לבקשת המלגה בצירוף נתונים עדכניים ואישורים לגבי הסעיפים לעיל, כמפורט בטופס.

המועד האחרון להגשת הבקשה (בצירוף כל האישורים המבוקשים) - יום ג' 30.11.2021 שעה 12:00
[לא יתקבלו ולא ידונו בקשות אחרי מועד זה] 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות ל: דבורה קפלן  053-6205616, או לז'נין שנפ 054-7457580

ועדת המלגות, מועדון הסורופטימיסט קרית טבעון


 
לכבוד
ועדת המלגות תשפ"ב
מועדון הסורופטימיסט  קרית טבעון
 

בקשה לקבלת מלגת לימודים, לסטודנטיות תושבות קרית טבעון, לשנת הלימודים תשפ"ב


* על כל המסמכים (במפורט בקרטריונים) להגיע עד יום ג' 30/11/2021 שעה 12:00
[לא יתקבלו ולא ידונו בקשות אחרי מועד זה]
 

 

 
שרות צבאי / לאומי (חובה) שדה חובה

 

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

ילדים/ות עד גיל 21 (חובה) שדה חובה

 

האם הנך עובדת? (חובה) שדה חובה

 

האם מקבלת מלגה אחרת (כולל פרח)? (חובה) שדה חובה

האם אושרה לך מלגה מגורם כלשהו בשנים קודמות? (חובה) שדה חובה

 

 

הנני מאשרת בחתימת ידי כי כל הפרטים אשר מסרתי על גבי טופס זה נכונים.


*לתשומת ליבכן, 
מועד אחרון למשלוח הטופס הוא יום ג' 30/11/2021 בשעה 12:00

Browser not supported