הקריטריונים של ועדת המלגות לקביעת  זכאות:     

  1.     הכשרה מקצועית  בקורסים המקנים עיסוק/מקצוע.   [נדרש אישור לימודים תקף].
  2.     לימודים לתואר אקדמי ראשון.   [נדרש אישור לימודים תקף, והצגת גליון ציונים – עדיפות ללומדי שנה ב'].
  3.     תושב הקריה לפחות 5 שנים, בעל אזרחות ישראלית. [נדרשים צילומי ת.ז והספח של המבקש והוריו]. 
  4.     עדיפות תינתן למועמדים עובדים המסייעים לעצמם במימון חלקי של הלימודים.  [יש לצרף תלושי שכר]. 
  5.     הוכחה לאזרחות טובה ופעילות תורמת לקהילה (יש לפרט פעילויות התנדבות בעבר).
  6.     נתונים כלכליים המצדיקים סיוע .  (רווקים - נדרשים תלושי משכורת גם על הכנסות הורי המבקש/ת. נשואים – תלושי משכורת גם של בן/בת הזוג). 
  7.     במידה ונפגעת עקב מצב הקורונה (חל"ת/פיטורים וכד' – נא לציין ולצרף אישורים המאמתים זאת).
  8.     ניתן לפנות לקבלת "מלגה מוגדלת" בכפוף להתחייבות נוספת בת 50 שעות לפעילות התנדבותית בקהילה. הסטודנטים ישובצו לפעילות ההתנדבותית תוך תיאום עם עו"ס קהילה והתנדבות ביישוב.

לכבוד
ועדת המלגות 
עמותת מ"עומק הלב" קרית טבעון
 

טופס בקשה לקבלת מלגת לימודים/הכשרה מקצועית לשנת הלימודים תשפ"ב


*על המסמכים להגיע עד יום ו' 5/11/2021 שעה 12:00 [לא יתקבלו ולא ידונו בקשות אחרי מועד זה]*
 

 

שרות צבאי / לאומי * שדה חובה

מצב משפחתי * שדה חובה

ילדים/ות עד גיל 21 * שדה חובה
 

 
האם הנך עובד/ת? * שדה חובה

האם מקבל תמיכה? * שדה חובה
האם אושרה לך מלגה מגורם כלשהו בשנים קודמות? * שדה חובה

האם אושרה לך מלגה מעמותת "מעומק הלב" בשנים קודמות * שדה חובה
האם אושרה לך מלגה מעמותה אחרת בקרית טבעון? * שדה חובה


האם מעונין/מעוניינת להצטרף למלגה מורחבת? * שדה חובה

הנני מאשר/ת בזאת בחתימת ידי כי כל הפרטים אשר מסרתי על גבי טופס זה נכונים ובמידה ויימצא חוסר דיוק בפרטים הנ"ל רשאית ועדת המלגות להסיר את מועמדותי ולאחוז בכל האמצעים אשר יראו לה.


*שימו לב,  מועד אחרון למשלוח הטופס הוא יום ו' 5/11/2021 בשעה 12:00

Browser not supported