תקופת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג הסתיימה.

 

מועד הרישום:

תיכון : 20.3.22 - 5.3.22
חט"ב: 30.4.22 - 25.3.22

תושבי רמת ישי

 • ההרשמה לתיכון אינה מותנית במקומות פנויים ותעשה בדומה לתהליך הרישום של תושבי קרית טבעון, בכפוף לאישור המועצה המקומית רמת ישי ללימודי חוץ.
 • ההרשמה לחטיבת הביניים הינה על בסיס מקום פנוי, ועל בסיס שיקולי הרשות והמחויבות של מועצת קרית טבעון לתת קודם לכן מענה לתושביה.
  זאת בכפוף לאישור המועצה המקומית רמת ישי ללימודי חוץ.

תושבי חוץ מישובים אחרים

קבלת תלמידים שאינם תושבי קריית טבעון תעשה על בסיס מקום פנוי,
ועל בסיס שיקולי הרשות והמחויבות של מועצת קרית טבעון לתת קודם לכן מענה לתושביה.
זאת בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר התלמיד ללימודי חוץ.

תהליך הרישום:

א. מילוי טפסים

1. טופס מקוון כאן באתר המועצה
2. טופס מקוון באתר אורט - בסוף מילוי הטופס הנ"ל, תופיע "הודעת הצלחה" ובה לינק להמשך הרישום באתר רשת אורט.
רק לאחר מילוי שני הטפסים, הרשמתכם תיקלט במערכת.

ב. קבלת הודעת שיבוץ

ההחלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץ ולכל המאוחר ב-30/8/2021.
לפיכך, אנו ממליצים להירשם למוסד חינוכי ברשות בה מתגורר/ת התלמיד/ה על מנת להבטיח מקומו/ה לשנת הלימודים תשפ"ב.


טפסים ומסמכים נדרשים:

 • תעודת זהות של שני ההורים וספח בו מופיעים שמות הילדים
 • אישור לימודי חוץ והתחייבות לתשלום אגרת חוץ מהרשות בה מתגורר הילד/ה
 • הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי / הוראה לחיוב חשבון (תושבי רמת ישי לא צריכים למלא טופס זה)

בנוסף עבור הטופס של אורט:

 • תמונת פספורט של התלמיד/ה
 • תעודה ממחצית א'
 • טופס ויתור סודיות + אישור צילום (לנוחיותכם - הורידו אותו  כאן , מלאו וסירקו למחשב)

בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

 הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים

 הורה יחידני/ת

 • ת.ז וספח עדכני בו מופיעים שמות הילד/ים
 • כתב הצהרה המופיע באתר
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטין ממשרד הפנים

יש ברשותכם את כל המסמכים הנדרשים? קדימה, הרשמו כאן ⬇️


רישום לחטיבת הביניים / תיכון אורט גרינברג

(חובה) שדה חובה
סמן
סמן (חובה) שדה חובה

פרטי התלמיד/ה

מין
מין (חובה) שדה חובה

כתובת

תושבים שעתידים לעבור לקרית טבעון בשנת הלימודים הבאה, מלאו כאן את פרטי המגורים הנוכחיים כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין (משרד הפנים)

כתובת עתידית בקרית טבעון

פרטי ההורה

סטטוס הורי הילד/ה
סטטוס הורי הילד/ה (חובה) שדה חובה

פרטי הבקשה

סמנו את המוסד החינוכי אליו תרצו להירשם
סמנו את המוסד החינוכי אליו תרצו להירשם (חובה) שדה חובה
האם יש בידיך אישור ללימודי חוץ מהרשות בה את/ה מתגורר/ת
האם יש בידיך אישור ללימודי חוץ מהרשות בה את/ה מתגורר/ת
במידה ואין בידיך כעת אישור ללימודי חוץ, אנא קרא/י וסמנ/י שדה זה
במידה ואין בידיך כעת אישור ללימודי חוץ, אנא קרא/י וסמנ/י שדה זה

טפסים

הורה יחידני אינו/ה נדרש/ת למלא
אישור והתחייבות
אישור והתחייבות
הצהרת הורה
הצהרת הורה (חובה) שדה חובה
Browser not supported