• מספר חולים פעילים  – 16
    מספר מבודדים ביישוב  – 150
  • מאושפזים  –  אין
  • ציון רמזור -  4.5 (ירוק)
  • מספר מצטבר של חולים  –  599
     
  • מספר מתחסנים:
  • מנה 1:   12,854   | 70%
  • מנה 2:   12,283   | 67%

מועצה מקומית קרית טבעון