הנחה בגין שירות אזרחי

הזכאי להנחה, שהמפקח, כהגדרתו בתקנות שירות אזרחי, אישר כי
הוא עומד בתנאים המפורטים:

הנחה של 100% עד 4 נפשות הנחה עד 70 מ"ר מגודל הנכס.
                               5 נפשות ומעלה הנחה עד 90 מ"ר.

תינתן למחזיק שהוא משרת בשירות אזרחי במסלול מלא, דהיינו
משך השירות הוא 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12
חודשים.

הנחה של 50% עד 4 נפשות הנחה עד 70 מ"ר מגודל הנכס.
                              5 נפשות ומעלה הנחה עד 90 מ"ר.

תינתן למחזיק המשרת בשירות אזרחי במסלול מפוצל, דהיינו
משך השירות הוא 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24
חודשים.

המסמכים הדרושים:

  • אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן