1. רישום לכיתה א'

2. רישום לגני הילדים

3. רשימת גנים ובתי ספר לפי רחובות

 

1. תושבים חדשים בקרית טבעון - הנחיות ומידע

2. תושבים שהעתיקו את מקום מגוריהם בתוך קרית טבעון 

3. בקשות העברה 

4. רישום תלמידי חוץ

5. ביטול רישום למוסדות החינוך