בקשת מעבר /רישום לכיתות ב' ומעלה לשנת הלימודים תשפ"ד

ההרשמה לכיתות ב' ומעלה תתקיים בתאריכים 1-21.3.23

בשונה ממעבר מגן לכיתה א' או מיסודי לחטיבה, שהינו חלק מרצף טבעי, מחלקת החינוך מתייחסת לרישום לכיתות ב' ומעלה כבקשת מעבר (ממסגרת חינוכית קודמת- ביתית או רשמית), שמצריכה בחינה בוועדה מקצועית , שקילת אפשרויות ובניית תהליך קליטה והסתגלות, בהתאם לצרכי הילד/ה ויכולות המערכת.

חטיבה ותיכון אורט

תאריכי הרשמה:
כיתות י' - 24.2.23-10.3.23
כיתות ז' - 14.4.23-28.4.23

 • ההרשמה לכיתה ז' הינה לתושבי טבעון,  לתלמידים העולים מבתי הספר היסודיים בטבעון.
 • ההרשמה לכיתה י' הינה לתושבי טבעון העולים מחטיבת הביניים אורט או לתושבי רמת ישי. 
 • בכל הרשמה שאינה עונה לסעיפים הנ"ל יש למלא בקשת מעבר
 • תושבי חוץ בכל הגילאים (למעט תלמידי י' מרמת ישי) יש להגיש בקשה כאן >>>
 • במידה והנכם תושבים חדשים בטבעון עליכם לבצע בנוסף לרישום לאורט גם רישום כתושבים חדשים במחלקת החינוך במועצה המקומית. יש לפנות במייל למזכירת המחלקה [email protected]
 • במידה ובנך/בתך למד בשנת תשפ"ג בבית הספר יסודי שקד (שהינו בית ספר שמונה שנתי) יש להגיש בקשת מעבר בין מוסדות חינוך.  


מידע על בתי הספר בקרית טבעון

לרשימת גנים ובתי ספר לפי רחובות הישוב וכן מידע על מודל "הבחירה המבוקרת" היכנסו לכאן >>>

למידע על בית הספר, על מועדים ותהליך ההרשמה לכיתות ז' ולכיתות י' יש להיכנס לאתר של בית הספר.

 • ההרשמה לכיתה ז' הינה לתושבי טבעון,  לתלמידים העולים מבתי הספר היסודיים בטבעון.
 • ההרשמה לכיתה י' הינה לתושבי טבעון העולים מחטיבת הביניים אורט או לתושבי רמת ישי. 
 • בכל הרשמה שאינה עונה לסעיפים הנ"ל יש למלא בקשת מעבר
 • תושבי חוץ בכל הגילאים (למעט תלמידי י' מרמת ישי) יש להגיש בקשה כאן >>>
 • במידה והנכם תושבים חדשים בטבעון עליכם לבצע בנוסף לרישום לאורט גם רישום כתושבים חדשים במחלקת החינוך במועצה המקומית. יש לפנות במייל למזכירת המחלקה [email protected]
 • במידה ובנך/בתך למד בשנת תשפ"ג בבית הספר יסודי שקד (שהינו בית ספר שמונה שנתי) יש להגיש בקשת מעבר בין מוסדות חינוך.  

בית הספר תיכון שקד הינו בית ספר בו לומדים תלמידים ותלמידות בכיתות ט'- יב'.

בית הספר נמצא במכללת אורנים ושייך למועצה האזורית זבולון.

לפיכך, כלל תושבי טבעון (גם אלו שלומדים ביסודי שקד) המבקשים ללמוד בו מתבקשים להגיש בקשה לאישור לימודי חוץ דרך אתר המועצה.

בקריית טבעון 12 לומדות כיתות חינוך מיוחד בשנת תשפ"ג

יסודי: 2 כיתות תקשורתיות (ג'-ד') בבה"ס נרקיסים, כיתת ליקויי למידה (ה'-ו') בבה"ס קרית עמל

חטיבה: 3 כיתות תקשורתיות (ז',ח',ט'), 2 כיתות התנהגותיות- רגשיות (ח', ט')

תיכון: כיתה רגשית התנהגותית (י'), כיתה נפשית (י'), כיתות תקשורתיות (י', יא', יב')

מפת הכיתות לשנת הלימודים תשפ"ד תתבהר במהלך החודשים הקרובים.

תהליך הקבלה לכיתות אלו הינו בכפוף לוועדת אפיון וזכאות שהתקיימה במהלך שלוש השנים האחרונות וקבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחד, בחירת הורים בכיתת חינוך מיוחד, מקום פנוי, התאמה למסגרת ובדיון משותף של צוות השפ"ח, פרט וחינוך מיוחד, מתי"א והפיקוח המחוזי בוועדת שיבוץ שמתקיימת במהלך חודש יוני ברשות המקומית. העדיפות לשיבוץ בכיתות אלו הינה לתושבי טבעון, ולאחר מכן לתלמידים המופנים למחלקת החינוך בקריית טבעון דרך אגפי חינוך ברשויות במחוז חיפה.

שימו לב,

תושבים חדשים וותיקים- העברת כתובת לטבעון הינה הכרחית לטובת מיצוי אפשרויות וזכאות (כגון הסעה) בתחום החינוך המיוחד.

תהליך הרישום והשיבוץ לבתי הספר בקרית טבעון

בשונה ממעבר מגן לכיתה א' או מיסודי לחטיבה, שהינו חלק מרצף טבעי, מחלקת החינוך מתייחסת לרישום לכיתות ב' ומעלה כבקשת מעבר (ממסגרת חינוכית קודמת- ביתית או רשמית), שמצריכה בחינה בוועדה מקצועית ושקילת אפשרויות ובניית תהליך קליטה והסתגלות, בהתאם לצרכי הילד/ה ויכולות המערכת.

 

כל תושב טבעון (ותיק או חדש) שמבקש לרשום את בנו/בתו לכיתה ב' ומעלה בבית ספר/ מסגרת שונה מזו בה לומד/ת בשנה הנוכחית (רשמית או ביתית), למעט תלמידים שלמדו בכיתה ו' בבית ספר יסודי בקרית טבעון ותלמידי ט' שלמדו בחטיבת הביניים אורט העולים לכיתה י'.

אנא וודאו שברשותכם הפרטים והמסמכים הבאים סרוקים במחשב (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת)

 • טופס ויתור סודיות
 • תעודה אחרונה מבית הספר של הילד/ה
 • העתק חיוב ארנונה התואם לכתובת המגורים (ועל שם ההורים)
 • ת.ז וספח עדכני של שני ההורים בו מופיעים שמות הילדים  (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב-
 • הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

תושבים חדשים 

(או ששינו את כתובתם בתוך טבעון בשנה האחרונה)

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בקרית טבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בקרית טבעון. (כפי שמפורט בהנחיות שבראש העמוד)
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים (תושבים חדשים בלבד) 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.
 • טופס ויתור סודיות
 • תעודה אחרונה מבית הספר של הילד/ה 

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי


הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים/חיים בנפרד
הורה יחידני
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - מילוי הטופס הינו חובה!
 • כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!

 

שימו לב -
תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום".

בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

 

טפסים נוספים למבקשים להירשם לבית הספר שקד או לבית הספר המשלב מיתרים

שימו לב -
תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב וזו הסיבה לבקשת המעבר, יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום".

בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

 

זו השנה השתיים-עשרה בה אנו מאפשרים בחירה מבוקרת ברישום בהתאם לייחודיות בתיה"ס ביישוב. מודל בחירה מבוקרת מאפשר ליצור איזון בין העדפות ההורים ובחירתם על פי ייחודיות בית הספר לבין אחריות הרשות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בבתי הספר, באופן הלוקח בחשבון גם מגוון שיקולים מערכתיים.

בית הספר "עוגן" קולט את מרבית תלמידיו מהאזור הסמוך לו והאחרים משאר חלקי הישוב. במודל הבחירה המבוקרת נכללים בתי ספר:  קרית עמל, רימונים ונרקיסים

תהליך השיבוץ מתקיים במחלקת החינוך ומתבצע תוך הקפדה על הפרמטרים הבאים:

 • מגורי הילד עפ"י אזורי הרישום המקוריים והמוכרים ביישוב (בי"ס עוגן)
 • שמירה על מרקם חברתי מאוזן, הטרוגני, יישובי ובית ספרי
 • פתיחת שתי כיתות לפחות בכל שכבה, בכל בי"ס (במיתרים כיתה אחת)
 • התאמת ייחודיות בית הספר ונטיית ליבו של הילד ומשפחתו (העדפות הורים)

שיבוץ לכיתות ב' ומעלה לבית הספר ה"עוגן" תלוי במקום ובשיקולים פדגוגיים מערכתיים נוספים. אנו נעשה מאמץ לאפשר רישום לבית הספר באזור המגורים ככל שניתן ובמידה וזהו רצונכם.
השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי – אינו מזכה בהסעה או בהחזרי הסעה לבית הספר, במידה ואין עמידה בקריטריון מרחק.

המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום

 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום (1-21.3.23), ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות. במידה וזהו רצונכם הרשות תעשה מאמץ לשבץ בבית הספר ה"עוגן" השייך לאזור מגוריכם, ככל שתוכל.
 • במידה והינכם מבקשים לשבץ את ילדכם במסגרת שאינה ביס ה"עוגן" נעשה מאמץ ככל שנוכל,  זאת לצד התחשבות בשיקולים מערכתיים ומבט על כלל תלמידי הישוב. 
 • ככלל, שיבוץ לכלל בתי הספר ייעשה על בסיס מקום פנוי ושיקולים פדגוגים ומערכתיים.

זהו אחד מבתי הספר: רימונים, נרקיסים, קרית עמל, השייך לאזור מגוריך, כמפורט כאן >>

הבקשות יידונו בוועדה במחלקת החינוך ותשובות תתקבלנה עד סוף חודש יוני.

ניתן להגיש ערעור באמצעות המייל בלבד עד כשבוע לאחר קבלת התשובה.  

תשובות לערעורים יתקבלו עד כשבועיים מיום הגשת הערעור.

 • במידה וערעורכם התקבל, תקבלו מכתב עם שיבוץ חדש
 • במידה וערעורכם נדחה, השיבוץ נותר זהה, ומכתב אישי יישלח אליכם במייל עם פרטי פנייה לערעור על ההחלטה למנהל המחוז.

בית ספר האנתרופוסופי "שקד" הינו בית ספר ייחודי, ממלכתי בפיקוח משרד החינוך, אשר הגנים המזינים אותו הינם גני שקד. בית ספר שקד מהווה בית ספר "עוגן" עבור תושבי טבעון העולים מגני שקד.
ההרשמה לבית הספר אינה תלויה במקום המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת. חובה למלא במקביל להרשמה טופס ייעודי לרישום לבית הספר שקד באתר המועצה.

תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ, אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו. גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון. יש לעקוב אחר הנחיות רישום לתושבי חוץ באתר המועצה.

בין המבקשים להשתבץ לבית ספר יסודי שקד, הקבלה בסיס הפרמטרים הבאים:

 • שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית
 • איזון מגדרי וחברתי ושמירה על מרקם קהילת בית הספר
 • אחים או אחיות הלומדים בבית הספר


שימו לב,

המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות והרשות אינה מתחייבת לשיבוץ לבית הספר שקד.

המבקשים להירשם לבית ספר שקד, חוזר מנכ"ל מס' עד/1(ב) להחזר הוצאות נסיעות אינו חל על תלמידי בית הספר.

בית הספר המשלב "מיתרים טבעון" הינו בית ספר תחת פיקוח 

הממלכתי-דתי של משרד החינוך. בית ספר מחנך לזהות יהודית ולחיים משותפים בחברה הישראלית. תלמידי בית הספר מגיעים מבתים בעלי אופי מגוון, דתיים ושאינם דתיים.

הרשמה לבית הספר אינה תלויה בכתובת המגורים בישוב וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות במעמד ההרשמה המקוונת. חובה למלא במקביל להרשמה טופס מקוון לרישום לבית ספר מיתרים באתר המועצה.

 • ביה"ס מיתרים מהווה בית ספר "עוגן" לתלמידי גן יבנה בלבד (גן מזין).
 • תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ, אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו. גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון. יש לעקוב אחר הנחיות רישום לתושבי חוץ באתר המועצה.

קבלה על בסיס הפרמטרים המפורטים הבאים:

 • איזון בין דתיים ושאינם דתיים
 • איזון מגדרי
 • אחים או אחיות הלומדים בבית הספר ושמירה על מרקם קהילת בית הספר
 • שיקולים חינוכיים ומדיניות חינוכית

שימו לב,

המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות והרשות אינה מתחייבת לשיבוץ לבית הספר מיתרים.

השיבוץ לבית ספר שאינו באזור הרישום הגיאוגרפי – אינו מזכה בהסעה או בהחזרי הסעה לבית הספר, במידה ואין עמידה בקריטריון מרחק.

מה עליי לעשות?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסד חינוכי, יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים, לא תחול חובה זו).
לפיכך עליכם למלא טופס הצהרה המופיע בעת הרישום המקוון.

הורים יחידניים - יש לצרף בנוסף לטופס ההצהרה גם תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים.
 

* ייתכן ותידרשו להשלמת מסמכים בהתאם לסטטוס משפחתי

* במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים, עליהם לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למרכז הרישום את ההחלטות שהתקבלו.

 

עליך להגיש דרך אתר המועצה בקשת מעבר בין מוסדות חינוך
תושבים חדשים שמבקשים להרשם לבית ספר ה"עוגן" (על פי איזור מגורים) נעשה מאמץ לאפשר זאת בהתאם למקומות פנויים. ככל שתוגש הבקשה במועד תנתן קדימות לשיבוץ בבית הספר ה"עוגן".

יש להכין את המסמכים הבאים:

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת) 
 • חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים של אחד ההורים לפחות לכתובת בטבעון וכתובת הילדים בטבעון
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • טופס ויתור סודיות
 • תעודה אחרונה מבית הספר של הילד/ה 

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי

הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים

הורה יחידני

 

טפסים נוספים למבקשים להירשם לבית הספר שקד או לבית הספר המשלב מיתרים

שימו לב -
תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב וזו הסיבה לבקשת המעבר, יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום".

בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

בית הספר היסודי הקולט לתושבי שכונת צל אורנים הינו קרית עמל.
לכיתות ז' ומעלה בית הספר השש שנתי אורט טבעון.

תושבים חדשים בקרית טבעון, שלמדו בבית ספר מחוץ ליישוב בתשפ"ג, יש למלא בקשת מעבר בהתאם להנחיות באתר המועצה

אלו המסמכים הדרושים בתהליך ההרשמה המקוון:

 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים 
 • טופס ויתור סודיות
 • תעודה אחרונה מבית הספר של הילד/ה 
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות ועל שם ההורים
 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב-
 • הורים נשואים, המתגוררים באותה הכתובת –  לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם נשואים וחיים יחד- לשני ההורים אותה כתובת בטבעון בתעודת הזהות
 • הורים שאינם חיים יחד וכתובת אחד ההורים מחוץ לטבעון והשני בטבעון- על כתובת הילדים במרשם האוכלוסין להופיע בטבעון, אחרת יש לרשום את הילדים למסגרת חינוכית דרך אתר המועצה, כתושבי חוץ.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי

הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים/חיים בנפרד
הורה יחידני
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטינ/ה ממשרד הפנים - מילוי הטופס הינו חובה!
 • כתב הצהרה המופיע באתר - מילוי הטופס הינו חובה!

 

שימו לב -
תושבי טבעון אשר עברו לכתובת חדשה בתוך היישוב וזו הסיבה לבקשת המעבר, יידרשו להגיש את כלל המסמכים בדומה לתושבים חדשים מלבד "טופס ביטול רישום".

בקשות ידונו רק בצירוף המסמכים הנ"ל. בלעדיהם לא יתאפשר שיבוץ

על פי חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדוייקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם

המתעתדים לעבור עד ה - 1.10.2023, עליכם לבצע רישום במערכת הרישום המקוונת בתקופת הרישום (מרץ-אפריל).

הכינו את המסמכים הבאים:

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת) 
 • חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים של אחד ההורים לפחות לכתובת בטבעון וכתובת הילדים בטבעון
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • טופס ויתור סודיות
 • תעודה אחרונה מבית הספר של הילד/ה 

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי

הורים גרושים/פרודים/חיים בנפרד

הורה יחידני

המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום (1-21.3.23), ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות. במידה וזהו רצונכם הרשות תעשה מאמץ לשבץ בבית הספר ה"עוגן" השייך לאזור מגוריכם, ככל שתוכל.

במידה והינכם מבקשים לשבץ את ילדכם במסגרת שאינה ביס ה"עוגן" נעשה מאמץ ככל שנוכל,  זאת לצד התחשבות בשיקולים מערכתיים ומבט על כלל תלמידי הישוב

ככלל, שיבוץ לכלל בתי הספר ייעשה על בסיס מקום פנוי ושיקולים פדגוגים ומערכתיים.

המתעתדים לעבור לאחר ה 1.10.23 - עליכם/ן לפנות למחלקת החינוך, ולבצע רישום בסמוך למעבר (ובכפוף להגשת המסמכים הרלוונטים)

עליך למלא טופס "אישור עזיבה / ביטול רישום למערכת החינוך בקרית טבעון" 

לאחר בחינת המסמכים, מחלקת החינוך תשלח לך תוך 10 ימי עבודה "אישור עזיבה" איתו תוכל לבצע רישום ברשות החדשה

תתאפשר עקרונית הרשמה לתושבי חוץ (בתקופת הרישום בלבד!), אך ניסיון העבר מלמד כי לרוב, ההיצע אינו מאפשר קבלה של תלמידים אלו. גם במקרים של אחים ממשיכים תינתן העדיפות לאחים ממשיכים תושבי קריית טבעון.

קבלת תלמידים שאינם תושבי קריית טבעון תעשה בהתאם למקומות פנוייםעל בסיס פרמטרים המופיעים באתר המועצה, ועל פי שיקולי הרשות והמחויבות של מועצת קרית טבעון לתת קודם כל מענה לתושביה.
זאת בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר התלמיד לאישור לימודי חוץ.
ההחלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץ ולכל המאוחר ב-20/8/2023.

בשלב הגשת הבקשה אין עדין וודאות לגבי מקומות פנויים במערכת החינוך היישובית
לפיכך, אנו ממליצים להירשם למוסד חינוכי ברשות בה מתגורר/ת התלמיד/ה על מנת להבטיח מקומו/ה לשנת הלימודים  הבאה.

 

אילו טפסים יש למלא?

להגשת בקשה ללימודים בקרית טבעון מלאו את הטופס הזה >>>

המבקשים להירשם לבתי הספר - שקד / מיתרים יש למלא בנוסף טופס הרשמה לבית הספר
טופס הרשמה לבית ספר שקד >>>
טופס הרשמה לבית ספר מיתרים >>>

יש לרשום למסגרת הלימודית הנוכחית לשנת הלימודים הבאה ובמקביל יש להגיש בקשה לחינוך ביתי דרך פורטל הורים של משרד החינוך .

שימו לב

ניתן להגיש בקשות בפורטל לחינוך ביתי לתשפ"ד עד ה 30.4.2023

מידי שנה יש להגיש בפורטל בקשה מחדש לשנת הלימודים הבאה

ללא אישור ממשרד החינוך לחינוך ביתי מחוייבת הגעה סדירה לבית הספר.

עליך לפנות  באמצעות מייל למחלקת החינוך ולבקש אישור להגשת בקשת מעבר במועד חריג. לאחר קבלת אישור ממחלקת החינוך תוכלו למלא את בקשת המעבר באופן מקוון.

הבקשה תידון לאחר כינוס ועדה חריגה. נעשה מאמץ לדון בבקשות טרם פתיחת שנת הלימודים אך אין אנו מתחייבים לכך.