תחנה - קרית טבעון - פברואר 2020

 
PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

 • יממתי מירבי (µg/m3) -  
  32.8
 • אחוז מערך הסביבה היממתי  - 88
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -   
  15.4
 • מספר עליות מעל ערך הסביבה - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 100

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

 • יממתי מירבי  (µg/m3) -
  57.7
 • אחוז מהערך היממתי   - 44
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  27.1
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 100

O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

 • שמונה שעתי מירבי (ppb) -  
  43
 • שמונה שעתי מירבי (µg/m3) - 
  82
 • אחוז מהערך השמונה שעתי - 59
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  32
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  61
   
 • מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 99

טבלה NOX -  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

 • חצי שעתי מירבי (ppb) - 
  72.8
 • חצי שעתי מירבי (µg/m3) -
  132.4
 • אחוז מהערך החצי שעתי - 14%
 • יממתי מירבי (ppb)- 
  13.3
 • יממתי מירבי (µg/m3) -
  24.3
   
 • אחוז מהערך היממתי - 4%
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  7.7
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  14.1
   
 • מספר חריגות מהערך החצי שעתי - 0
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 95%

NO2  ערכים נמדדים עבור חנקן דו-חמצני

 • שעתי מירבי (ppb) -
  47.7
 • שעתי מירבי (µg/m3) -
  86.8
 • אחוז מהערך  שעתי - 43%
 • ממוצע חודשי (ppb)- 
  6.7
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  12.1
 • מספר חריגות מהערך  שעתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 95%

 

טבלה SO2 -

 • שעתי מירבי (ppb) -
  8.3
 • שעתי מירבי (µg/m3) -
  2.1
 • אחוז מהערך  שעתי - 6%
 • יממתי מירבי  (ppb)- 
  2.5
 • יממתי מירבי (µg/m3)  -
  6.2
   
 • אחוז מהערך  היממתי - 12
 • ממוצע חודשי (ppb)- 
  0.5
 • ממוצע מירבי (µg/m3) -
  1.3
   
 • מספר חריגות מהערך השעתי - 0
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 95%