• מספר חולים פעילים  – 0
    מספר מבודדים ביישוב  – 15
  • מאושפזים  –  אין
  • ציון רמזור -  2.0  (ירוק)
  • מספר מצטבר של חולים  –  568
     
  • מספר מתחסנים:
  • מנה 1:   12,183   | 67%
  • מנה 2:   11,848   | 65%

מועצה מקומית קרית טבעון