אזור  - CENTRAL, תחנה  - קרית טבעון

PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

יממתי מירבי (µg/m3) -

28

אחוז מערך הסביבה היממתי  - 75

ממוצע חודשי (µg/m3) -

19

מספר עליות מעל ערך הסביבה - 0

זמינות נתונים באחוזים - 100

 

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

יממתי מירבי  (µg/m3) -

47

אחוז מהערך היממתי   - 37%

ממוצע חודשי (µg/m3) -

32

מספר חריגות מהערך היממתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 100

 

 O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

שמונה שעתי מירבי (ppb) -

63

שמונה שעתי מירבי (µg/m3) -

119

אחוז מהערך השמונה שעתי - 85%

ממוצע חודשי (ppb)-

40

ממוצע חודשי (µg/m3) -

84

מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 97

טבלה NOX -  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

חצי שעתי מירבי (ppb) -

40

חצי שעתי מירבי (µg/m3) -

50

אחוז מהערך החצי שעתי - 8%

יממתי מירבי (ppb)-

12

יממתי מירבי (µg/m3) -

22

אחוז מהערך היממתי - 4%

ממוצע חודשי (ppb)-

5

ממוצע חודשי (µg/m3) -

9

מספר חריגות מהערך החצי שעתי - 0

מספר חריגות מהערך היממתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 95

 

NO2  ערכים נמדדים עבור חנקן דו-חמצני

שעתי מירבי (ppb) -

23

שעתי מירבי (µg/m3) -

42

אחוז מהערך  שעתי - 21%

ממוצע חודשי (ppb)-

4

ממוצע חודשי (µg/m3) -

7

מספר חריגות מהערך  שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 95