נפטרים 

ספטמבר 2022

שם ושם משפחה תאריך הלוויה שעה
כרמלה שקולניק

 8.9 , בית עלמין קרית טבעון

17:30
שרה אוירבך 9.9, בית עלמין קרית טבעון 12:00
רחל בירנבאום 22.9, בית עלמין טבעון 16:00