נפגע פעולות איבה

נכה פעולות איבה מלחמת השחרור / שאירים שכולים מפעולות איבה

66% הנחה – עד 4 נפשות עד – 70 מ"ר.

                    עד 5 נפשות ומעלה עד – 90 מ"ר.

תנאים נדרשים:

זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח של הזכאי להנחה.
  • אישור ביטוח לאומי על קבלת הקצבה.
  • צילום חוזה שכירות – עבור דירה בשכירות.

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן