הנחה לנכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על-פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה,
או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – תוענק לו הנחה בשיעור של 40%.

אישור נדרש:

  •  אישור מוכר על דרגת הנכות מביטוח לאומי או משרד האוצר או משרד הבריאות

 

למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן