הנחה לנפגעי רדיפות הנאצים ונכי מלחמה בנאצים
 

נפגע רדיפות הנאצים לגמלת נכות המשולמת ע''י ממשלת גרמניה / הולנד/ אוסטריה / בלגיה בשל רדיפות הנאצים לפי חוקי המדינות כאמור, או זכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי''ז - 1975- זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו.

אם מתגוררות בדירה מעל 4 נפשות, ההנחה תינתן לגבי 90 מ''ר.

אישור נדרש:
  •  אישור על קבלת תשלום/רנטה מגרמניה / הולנד/ אוסטריה / בלגיה או אישור ממשרד האוצר בדבר הכרה כנכה רדיפות הנאצים

 

      למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן