נכה נפש שאינו מחזיק בנכס

 • הנחה תינתן לנכס המשמש למגורי נכה המוכר לפי "חוק
  שיקום נכי נפש בקהילה התש"ס – 2000" גם אם הנכה אינו
  מחזיק בעצמו בנכס, זאת בתנאי שהנכה מתגורר באחד
  מסוגי הדיור האלה: דיור עצמאי, דיור לווין, דיור מוגן, דיור
  מוגן מתוגבר, הוסטל, הוסטל לצעירים, הוסטל מתוגבר,
  הוסטל כוללני.

 

האישורים הנדרשים

 • צילום ת.ז. של הנכה
 • אישור מביטוח לאומי על זכאות לשיקום ותשלום גמלה.
 • אישור משרד הבריאות וועדת השיקום.

  למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן