אזור  - CENTRAL, תחנה  - קרית טבעון

PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

יממתי מירבי (µg/m3) -

39

אחוז מערך הסביבה היממתי  - 104

ממוצע חודשי (µg/m3) -

20

מספר עליות מעל ערך הסביבה - 2

זמינות נתונים באחוזים - 100

  

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

יממתי מירבי  (µg/m3) -

171

אחוז מהערך היממתי   - 132%

ממוצע חודשי (µg/m3) -

47

מספר חריגות מהערך היממתי - 1

זמינות נתונים באחוזים- 100

 

 O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

שמונה שעתי מירבי (ppb) -

54

שמונה שעתי מירבי (µg/m3) -

102

אחוז מהערך השמונה שעתי - 73%

ממוצע חודשי (ppb)-

29

ממוצע חודשי (µg/m3) -

55

מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 100

 

טבלה NOX -  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

חצי שעתי מירבי (ppb) -

57

חצי שעתי מירבי (µg/m3) -

103

אחוז מהערך החצי שעתי - 11%

יממתי מירבי (ppb)-

25

יממתי מירבי (µg/m3) -

46

אחוז מהערך היממתי - 8%

ממוצע חודשי (ppb)-

12

ממוצע חודשי (µg/m3) -

22

מספר חריגות מהערך החצי שעתי - 0

מספר חריגות מהערך היממתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 96

 

NO2  ערכים נמדדים עבור חנקן דו-חמצני

שעתי מירבי (ppb) -

52

שעתי מירבי (µg/m3) -

95

אחוז מהערך  שעתי - 48%

ממוצע חודשי (ppb)-

11

ממוצע חודשי (µg/m3) -

19

מספר חריגות מהערך  שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 96

 

טבלה SO2 -

שעתי מירבי (ppb) -

9

שעתי מירבי (µg/m3) -

22.7

אחוז מהערך  שעתי - 6%

יממתי מירבי  (ppb)-

3.2

יממתי מירבי (µg/m3)  -

8.1

אחוז מהערך  היממתי - 16%

ממוצע חודשי (ppb)-

0.9

יממתי מירבי (µg/m3) -

2.3

מספר חריגות מהערך השעתי - 0

מספר חריגות מהערך היממתי - 0

זמינות נתונים באחוזים -96