תחנה - קרית טבעון - מרץ 2020

 
PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

 • יממתי מירבי (µg/m3) -  
  54.8
 • אחוז מערך הסביבה היממתי  - 146
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -   
  15.8
 • מספר עליות מעל ערך הסביבה - 1
 • זמינות נתונים באחוזים - 100

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

 • יממתי מירבי  (µg/m3) -
  261.8
 • אחוז מהערך היממתי   - 201
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  43.9
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 1
 • זמינות נתונים באחוזים - 100

O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

 • שמונה שעתי מירבי (ppb) - 
  46
 • שמונה שעתי מירבי (µg/m3) -
  87
 • אחוז מהערך השמונה שעתי - 62
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  32
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  62
 • מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 94

טבלה NOX -  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

 • חצי שעתי מירבי (ppb) -
  42
 • חצי שעתי מירבי (µg/m3) -
  76.5
 • אחוז מהערך החצי שעתי - 8%
 • יממתי מירבי (ppb)-
  16.9
 • יממתי מירבי (µg/m3) -
  30.7
 • אחוז מהערך היממתי - 5%
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  6.1
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  11.2
 • מספר חריגות מהערך החצי שעתי - 0
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 94%

NO2  ערכים נמדדים עבור חנקן דו-חמצני

 • שעתי מירבי (ppb) -
  34.5
 • שעתי מירבי (µg/m3) -
  62.7
 • אחוז מהערך  שעתי - 31%
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  5.4
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  9.9
 • מספר חריגות מהערך  שעתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 94%

 

טבלה SO2 -

 • שעתי מירבי (ppb) -
  4.8
 • שעתי מירבי (µg/m3) -
  12.1
 • אחוז מהערך  שעתי - 3%
 • יממתי מירבי  (ppb)-
  1.2
 • יממתי מירבי (µg/m3)  -
  3.1
 • אחוז מהערך  היממתי - 6
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  0.4
 • ממוצע מירבי (µg/m3) -
  0.9
 • מספר חריגות מהערך השעתי - 0
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 94%