הנחה מקבלי גמלת דמי מזונות

הנחה של 70% על כל שטח הנכס

התנאים הנדרשים:

מחזיק/ה בנכס המקבל/ת תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, שהחל/ה לקבל את הגמלה
לפני 1/1/2003 ולא חלה הפסקה בתשלום הגמלה משך 6 חודשים ברציפות.

המסמכים הדרושים:

  • צילום תעודת זהות + ספח של הזכאי להנחה.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלום מזונות ברציפות מ 1/1/2003
  • צילום חוזה שכירות – עבור דירה בשכירות.

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן