המועצה המקומית קרית טבעון,  מברכת את המצטרפים והמצטרפות  למערך ההתנדבות  של המועצה.  

  • היחידה להתנדבות עושה את מירב המאמצים לפתח מקומות התנדבות, לבצע הכשרה, ליווי ותמיכה לכלל המתנדבים והמתנדבות. היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים שונים בתוך המועצה וארגונים כלל ארציים.
  • במסגרת ההתנדבות,  מתבצע ניסיון להתאים למתנדב/ת את ההתנדבות למניעיו, היכולות והכישורים של המתנדב/ת.
  • המתנדב/ת זכאי/ת לקבל מידע מפורט על  מקום ואופי ההתנדבות ולקבל הסבר והכנה.
  • במסגרת ההתנדבות, על המתנדב/ת מחויב/ת לשמירה על הכבוד, וסודיות בכל הקשור במידע רפואי, תפקודי, פסיכולוגי, כלכלי ומשפחתי הנוגע למוטב ההתנדבות (האדם שנעזר במתנדב).
  • במסגרת ההתנדבות, חל ביטוח התנדבות. הביטוח מופעל על ידי הביטוח לאומי ומפצה  מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה.
  • ההתנדבות נעשית באמצעות הפניה מוקדמת על ידי גוף ציבורי מוכר כגון: משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית או גוף המוסמך להפנות מתנדבים ולא מכסה התנדבות פרטית.

טופס ביטוח התנדבות
https://forms.gle/2V2P9raTxrgEQwk67