תחנה - קרית טבעון - מאי 2020

 
PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

 • יממתי מירבי (µg/m3) -  
  31.6
 • אחוז מערך הסביבה היממתי  - 84
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -  
  14.4
 • מספר עליות מעל ערך הסביבה - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 97

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

 • יממתי מירבי  (µg/m3) -
  77.8
 • אחוז מהערך היממתי   - 60
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  30.3
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 94

O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

 • שמונה שעתי מירבי (ppb) - 
  73
 • שמונה שעתי מירבי (µg/m3) -
  139
 • אחוז מהערך השמונה שעתי - 100
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  38
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  72
 • מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 97

טבלה NOX -  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

 • חצי שעתי מירבי (ppb) -
  100.9
 • חצי שעתי מירבי (µg/m3) -
  183.5
 • אחוז מהערך החצי שעתי - 20%
 • יממתי מירבי (ppb)-
  33.2
 • יממתי מירבי (µg/m3) -
  60.4
 • אחוז מהערך היממתי - 11%
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  7.6
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  13.9
 • מספר חריגות מהערך החצי שעתי - 0
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 92%

NO2  ערכים נמדדים עבור חנקן דו-חמצני

 • שעתי מירבי (ppb) -
  70
 • שעתי מירבי (µg/m3) -
  127.4
 • אחוז מהערך  שעתי - 64%
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  6.8
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  12.3
 • מספר חריגות מהערך  שעתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 92%

 

טבלה SO2 -

 • שעתי מירבי (ppb) -
  16.5
 • שעתי מירבי (µg/m3) -
  41.7
 • אחוז מהערך  שעתי - 12%
 • יממתי מירבי  (ppb)-
  5.5
 • יממתי מירבי (µg/m3)  -
  14
 • אחוז מהערך  היממתי - 28
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  1.1
 • ממוצע מירבי (µg/m3) -
  2.7
 • מספר חריגות מהערך השעתי - 0
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 91%