אזור  - CENTRAL, תחנה  - קרית טבעון

 

PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

יממתי מירבי (µg/m3) -

31.2

אחוז מערך הסביבה היממתי  - 83

ממוצע חודשי (µg/m3) -  

15

מספר עליות מעל ערך הסביבה - 0

זמינות נתונים באחוזים - 100

  

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

יממתי מירבי  (µg/m3) -

 49.8

אחוז מהערך היממתי   - 38

ממוצע חודשי (µg/m3) -

24

מספר חריגות מהערך היממתי - 0

זמינות נתונים באחוזים - 100

 

O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

שמונה שעתי מירבי (ppb) -

43

שמונה שעתי מירבי (µg/m3) -

83

אחוז מהערך השמונה שעתי - 59

ממוצע חודשי (ppb)-

28

ממוצע חודשי (µg/m3) -

54

מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 98

 

טבלה NOX -  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

חצי שעתי מירבי (ppb) -

 53

חצי שעתי מירבי (µg/m3) -

 96.4

אחוז מהערך החצי שעתי - 10%

יממתי מירבי (ppb)-

 16.8

יממתי מירבי (µg/m3) -

 30.5

אחוז מהערך היממתי - 5%

ממוצע חודשי (ppb)-

 8.8

ממוצע חודשי (µg/m3) -

 16.1

מספר חריגות מהערך החצי שעתי - 0

מספר חריגות מהערך היממתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 95%

 

NO2  ערכים נמדדים עבור חנקן דו-חמצני

שעתי מירבי (ppb) -

 27.3

שעתי מירבי (µg/m3) -

 49.7

אחוז מהערך  שעתי - 25%

ממוצע חודשי (ppb)-

 7.3

ממוצע חודשי (µg/m3) -

 13.3

מספר חריגות מהערך  שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 94%

 

טבלה SO2 -

שעתי מירבי (ppb) -

 5.3

שעתי מירבי (µg/m3) -

 13.3

אחוז מהערך  שעתי - 4%

יממתי מירבי  (ppb)-

2.1

יממתי מירבי (µg/m3)  -

5.2

אחוז מהערך  היממתי - 10

ממוצע חודשי (ppb)-

 0.3

ממוצע מירבי (µg/m3) -

 0.8

מספר חריגות מהערך השעתי - 0

מספר חריגות מהערך היממתי - 0

זמינות נתונים באחוזים - 95%