whatsapp לעדכון התושבים בחירום ובשגרה

עדכונים והודעות ישירות לנייד שלכם באמצעות הצטרפות לווטסאפ של המועצה.
הירשמו  בטופס כאן!