ההרשמה לחטיבת הביניים והתיכון (כיתות ז' וכיתות י') תתקיים במהלך החודשים פברואר-מרץ 2022 ותתבצע כאן באתר המועצה

 

בתהליך הרישום יהיה עליכם לצרף (סריקה או צילום):

1. תעודות זהות (כולל ספח מעודכן) של ההורים

2. תמונת פספורט של התלמיד/ה

3. תעודה ממחצית א'

4. טופס ויתור סודיות + אישור צילום (לנוכיותכם - הורידו אותו כאן, מלאו וסירקו למחשב)

בהצלחה

 

[sub_menu]