הנחה לעיוורים

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי''ח -1958- זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 90%.

אישורים נדרשים:

  • צילום תעודת עיוור משני צדדיה
  • התעודה המקורית ממשרד העבודה והרווחה

 

  למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן