החלפת שוכרים בנכס

מסמכים נדרשים:

  • צילום חוזה שכירות (לתקופה של שנה לפחות,
    לתקופה של 11 חודשים לפחות לסטודנטים).
  • צילום תעודת זהות של בעל הנכס + ספח
  • צילום תעודת זהות של השוכר + ספח

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן