תחנה - קרית טבעון - אפריל 2020

 
PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

 • יממתי מירבי (µg/m3) -   
  25.2
 • אחוז מערך הסביבה היממתי  - 67
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -   
  14.5
 • מספר עליות מעל ערך הסביבה - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 97

PM10  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים

 • יממתי מירבי  (µg/m3) -
  89.5
 • אחוז מהערך היממתי   - 69
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  34.1
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 97

O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

 • שמונה שעתי מירבי (ppb) - 
  48
 • שמונה שעתי מירבי (µg/m3) -
  91
 • אחוז מהערך השמונה שעתי - 65
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  34
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  64
 • מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 98

טבלה NOX -  ערכים נמדדים עבור תחמוצת החנקן

 • חצי שעתי מירבי (ppb) -
  52.4
 • חצי שעתי מירבי (µg/m3) -
  95.4
 • אחוז מהערך החצי שעתי - 10%
 • יממתי מירבי (ppb)-
  16.2
 • יממתי מירבי (µg/m3) -
  29.6
 • אחוז מהערך היממתי - 5%
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  4.4
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  8
 • מספר חריגות מהערך החצי שעתי - 0
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 94%

NO2  ערכים נמדדים עבור חנקן דו-חמצני

 • שעתי מירבי (ppb) -
  35.7
 • שעתי מירבי (µg/m3) -
  65
 • אחוז מהערך  שעתי - 33%
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  4
 • ממוצע חודשי (µg/m3) -
  7.2
 • מספר חריגות מהערך  שעתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים- 94%

 

טבלה SO2 -

 • שעתי מירבי (ppb) -
  4.7
 • שעתי מירבי (µg/m3) -
  12
 • אחוז מהערך  שעתי - 3%
 • יממתי מירבי  (ppb)-
  2
 • יממתי מירבי (µg/m3)  -
  5
 • אחוז מהערך  היממתי - 10
 • ממוצע חודשי (ppb)-
  0.5
 • ממוצע מירבי (µg/m3) -
  1.3
 • מספר חריגות מהערך השעתי - 0
 • מספר חריגות מהערך היממתי - 0
 • זמינות נתונים באחוזים - 94%