הנחה לאסירי ציון

מי שהיה במאסר או שהיה 6 חודשים לפחות במעצר או בהגליה
בגלל פעילותו הציונית בארץ שבה פעילות זו הייתה אסורה.

הנחה בשיעור 100% ל – 100 מ"ר מגודל הנכס.

המחזיק המציא אישור ביטוח לאומי שזכאי לתגמול ושקיבל לפחות
6 חודשי הבטחת הכנסה.

הנחה בשיעור 66% עד 4 נפשות הנחה עד 70 מ"ר מגודל הנכס.
                                 5 נפשות ומעלה הנחה עד 90 מ"ר מגודל הנכס.

המסמכים הדרושים:

  • צילום תעודת זהות + ספח.
  • אישור מביטוח לאומי על זכאות להנחה.
  • צילום חוזה שכירות – עבור דירה בשכירות.

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן