אזור  - CENTRAL, תחנה  - קרית טבעון

PM2.5  ערכים נמדדים עבור חלקיקים נשימים עדינים

יממתי מירבי (µg/m3) -

25

אחוז מערך הסביבה היממתי - 70

ממוצע חודשי (µg/m3) -

20

מספר עליות מעל ערך הסביבה - 0

זמינות נתונים באחוזים -71

 

O3  ערכים נמדדים עבור אוזון

שמונה שעתי מירבי (ppb) -

67

שמונה שעתי מירבי (µg/m3) -

128

אחוז מהערך השמונה שעתי - 91%

ממוצע חודשי (ppb)-

42

ממוצע חודשי (µg/m3) -

80

מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 77

טבלה NOX -

שמונה שעתי מירבי (ppb) -

28

שמונה שעתי מירבי (µg/m3) -

50

אחוז מהערך השמונה שעתי - 5%

ממוצע חודשי (ppb)-

7

ממוצע חודשי (µg/m3) -

12

מספר חריגות מהערך השמונה שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 77

NO2  ערכים נמדדים עבור חנקן דו-חמצני

שעתי מירבי (ppb) -

18

שעתי מירבי (µg/m3) -

33

אחוז מהערך  שעתי - 17%

ממוצע חודשי (ppb)-

2

ממוצע חודשי (µg/m3) -

5

מספר חריגות מהערך  שעתי - 0

זמינות נתונים באחוזים- 73

טבלה SO2 -

שעתי מירבי (ppb) -

5.7

שעתי מירבי (µg/m3) -

14.3

אחוז מהערך  שעתי - 4%

יממתי מירבי  (ppb)-

0.9

יממתי מירבי (µg/m3)  -

2.4

אחוז מהערך  היממתי - 5%

ממוצע חודשי (ppb)-

0.1

יממתי מירבי (µg/m3) -

0.3

מספר חריגות מהערך השעתי - 0

מספר חריגות מהערך היממתי - 0

זמינות נתונים באחוזים -73