מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
12:10   31/10/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
29/10/2020
קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים
10 מפגשים , שבועיים , ימי שלישי, החל מנובמבר 20
29/10/2020
שיח על מיניות עם ילדים בהנחיית אלפי גלברד
שני 2.11.2020 בשעה 20:30 בזום
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 4 מיום 6.5.18

16/05/2018

‏‏כ"ח באייר , תשע"ח
‏13 במאי, 2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 4 
מתאריך כ"א באייר תשע"ח, 6.5.2018

משתתפים:
אייל פרדיס
שחר דבי
שחר לשם
דוד חורש
חן וייסמן
נאוה סבר
דודו מסיקה
חנן זיסו
יהודה אסור
שמוליק שמחון
שרה גרינצוייג


חסרים:

דוד אריאלי – ראש המועצה
צביקה אקרמן

נוכחים:
יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
סיון לוי – גזברית המועצה
אד' מריוס ראפ – מהנדס המועצה
יגאל הראל – מבקר המועצה
עו"ד עודד רומאנו – היועץ המשפטי
ענת עוז – המחלקה לחינוך

 

על סדר היום:

 1. שאילתות.
 2. הצעות לסדר היום.
 3. אישור אשכול רשויות.
 4.  הארכת כהונתה של ד"ר טלי דניאלי כדירקטורית בתאגיד המים.
 5. אישור תב"רים.
 6. אישור אייל פרדיס כמורשה חתימה אד-הוק, לנושא ביצוע הסכם פשרה עם עמותת חבל הנביאים בעניין "בית ציפורה".

הישיבה נפתחה בשעה 18:30 .

 1. שאילתות:

1.1 נאוה סבר:
בישיבת המליאה מיום 3.11.17 אושרה פה אחד הצעה לסדר שהעלתי בנושא מניעת פגיעה בעצים, בכלל זה:
• ביצוע סקר עצים יישובי ע"י גורם מקצועי מוסמך, וטיפול בעצים המגלים סימני עקה בהתאם להנחיות שייקבעו ע"י אגרונום.
• הוספת נספח מחייב לביצוע סקר עצים והנחיות להגנה על עצים במסגרת פרויקטים הנדסיים ופעולות פיתוח ובינוי במרחב הציבורי.

 1.  מדוע לא בוצע עד כה סקר עצים יישובי כמתחייב, ומדוע נגזמים עצים ברחבי טבעון באגרסיביות, שלא בהתאם להנחיות של המלווה המקצועי החיצוני שמנתה המועצה לקבלן?
 2. מתי תושלם הכנת הנספח לביצוע סקר עצים והנחיה להגנה על עצים במסגרת עבודות בינוי ותשתיות, והוא יצורף כדרישה מחייבת למכרזי פיתוח במרחב הציבורי? 

מנכ"ל המועצה:
תשובת ראש מועצה: המועצה המקומית מתייחסת במלוא הרצינות לסוגיית הייעור בקרית-טבעון ובוחנת את הנושא במלוא העומק.
איננו סבורים כי התבצעה כריתה או גיזום שאינם עולים בקנה אחד עם הדין הנהוג.
בכוונתנו לגבש מדיניות ברורה בנושא זה עם כניסתו לתפקיד של מנהל/ת חדש/ה, והם שיביאו את התשובות המקצועיות לסוגיה חשובה זו.

נאוה סבר:
על איזה מנהל חדש או מנהלת חדשה מדובר? מדוע צריך להמתין עד שייכנסו לתפקיד? ההחלטה הזו התקבלה כבר לפני כמעט חצי שנה.

מנכ"ל המועצה:
מנהל הגינון, אמוץ, סיים את עבודתו במועצה השבוע. אנחנו נצא למכרז בשבוע הבא.

1.2 נאוה סבר:
בחודשים האחרונים פועלת תאורת הרחוב באזורים שונים בטבעון בשעות היום, אך לא בשעות החשכה. הנושא הועלה על ידי בישיבת המליאה ב 3.12.17, אך למרות זאת לא חל שיפור.
במהלך חודש אפריל פעלה התאורה ברחובות גולומב מרדכי מעל לשבוע ברציפות, בכלל זה במהלך יום העצמאות וסוף השבוע שלאחריו.
מדוע המועצה אינה פועלת להסדרת המצב, כך שתאורת הרחובות תפעל בלילות, ובנוסף ימנע בזבוז כספי ציבור בתשלומים מיותרים לחברת חשמל עבור תאורה בשעות היום? 

מנכ"ל המועצה:
תשובת ראש המועצה: תאורת הרחובות בקרית-טבעון פועלת באופן מיטבי.
כאשר הנורות פועלות במהלך היום, אין זה אלא כדי לבחון את תקינותם ולתקן את הנדרש. מדובר בפעילות יזומה של אגף התפעול, באמצעות קבלן התאורה של היישוב.
התקלה המוזכרת בשאילתה הינה תקלה של חברת החשמל ואינה קשורה לפעילות המועצה.
בימים אלה שוקדת המועצה על הכנת מכרז להחלפת כל פנסי התאורה ביישוב לתאורה באמצעות פנסי לד.
מהלך זה אשר ירקום עור וגידים בשנת 2019, ישביח את רמת התאורה, יקטין את עלויות החשמל ויצמצם את שיעור התקלות.

נאוה סבר:
אם התאורה פועלת באופן מיטבי, מדוע היתה תקלה במשך שבוע ימים כולל שבת וביום העצמאות?

מנכ"ל המועצה:
אני מציע לך להעביר את השאלה בכתב לראש המועצה.

נאוה סבר:
כנראה שאין טעם בשאילתות האלה כי אנחנו לא מקבלים תשובות רציניות.

חן וייסמן:
אני חייב להגיד משהו ואני לא מדבר מההיבט התפעולי והעלות הכספית. אני מדבר על סכנת נפשות. יש רחובות מרכזיים שהם פשוט שרויים בעלטה. זו סכנה להולכי רגל שצריכים לחצות את הכבישים. קל וחומר, ברחובות צדדיים.

1.3 יהודה אסור:
אני מושך את השאילתה שלי ואגיש אותה בישיבה הבאה.

1.4 שרה גרינצוייג:
ב 15.10.17 אישרה המליאה, פה אחד, הצעה לסדר שעסקה בהנצחת הפרק ההיסטורי של קריית טבעון שבו הוקם "שיכון עולים" (12 שיכונים) ברחוב העלייה. הצעת ההחלטה הייתה: " הכיכר מתחת לשיכון עולים והגן שלידה (הצמוד לסמטת האלה) יקראו על שם העלייה  ופרק זה בתולדות הישוב יונצח גם בשילוט מתאים בגן."

ברצוני לדעת:

  • מה נעשה עד כה כדי לממש את ההחלטה?
  • האם שמה החדש של כיכר "שיכון עולים" הועבר למשרד הפנים? למרכז המיפוי הארצי? עודכן במפת טבעון?
  • האם מונה אחראי על עיצוב שלט עם שם הכיכר ושלט היסטורי בגן? מדוע לא הוגדר והוגש למועצה תב"ר לביצוע פעולות אלה?

מנכ"ל המועצה:
תשובת ראש המועצה: כידוע, אינני חב בביצוע החלטות מליאה שאינן בסמכותה.
מכיוון שכך, ומכיוון שמבחינתי לא מדובר בנושא דחוף, {הרי עד עתה הדברים התקדמו כפי שהתקדמו} אינני מתחייב לבצע את ההחלטה בשלב זה.

שרה גרינצוייג:
כלומר, הצעה שהוא היה בעדה והצביע בעדה, הוא לא מתחייב לקיים אותה.

2. הצעות לסדר:

2.1 שרה גרינצוייג מקריאה את הצעת האופוזיציה:
שר הפנים אריה דרעי ביצע לאחרונה תיקון חקיקה בחוק ההסדרים שלפיו כל חיילי המילואים הפעילים יוכלו לקבל הנחה בארנונה בגובה של 5%. התיקון לא תוקצב ע"י שר לפיכך האחריות נופלת על הרשות המקומית שצריכה להחליט האם היא מיישמת את התיקון ברשות אם לאו.
הצעת החלטה:
מתוקף סמכותה הקבועה בתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1993 מאמצת המועצה המקומית קרית טבעון את הוראות תקנה 3ו'
לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשע"ח-2018, והיא תעניק למשרתי המילואים הפעילים המתגוררים בשטחה הנחה בהתאם להוראות התקנה ולתנאים הקבועים בה.

מנכ"ל המועצה:
למיטב זכרוני, כתוב עד 5% ואת כתבת 5%.

שרה גרינצוייג:
אז נחליט שזה יהיה 5%.

גזברית המועצה:
אנחנו פנינו למשרד הביטחון לקבל אומדן למספר בתי אב בטבעון, בהם יש משרתי מילואים והתשובה היא שפחות או יותר כ- 500 בתי אב. ערכנו תחשיב לפי 5% הנחה והגענו לכ- 188,000 ₪ לשנה, אומדן ההנחה. פנינו ביום שני במכתב מסודר למשרד הביטחון כדי לקבל את המספר המדויק עם רשימה שמית של בתי האב. כשנקבל את תשובתם, נוכל להצביע על מספר מדויק יותר. כרגע, זה האומדן שיש לנו.

שרה גרינצוייג:
ההנחה היא רק למי שיש את הכרטיס של משרת מילואים פעיל.

מנכ"ל המועצה:
21 ימים על פני שלוש שנים.

היועץ המשפטי:
אני מציע לא להצביע על ההחלטה הזו היום משום שאין מספיק נתונים מדויקים.

אייל פרדיס:
בכל מקרה, זה מתייחס לתקציב הבא. יהיו חילופי שלטון וכדאי שתשקלו את העניין שזכותו של ראש המועצה הבא, במסגרת קביעת התקציב שלו, להחליט אם הוא אכן מוכן להקדיש לכך את הסכומים האלה.

יהודה אסור:
אני לא חושב שמדובר בשנה הבאה. אבל אני מסכים עם עודד שכשיהיו נתונים, נצביע.

דוד חורש:
התקציב סגור. כבר אישרנו אותו.

גזברית המועצה:
הנתונים יכולים להגיע מחר ויכולים להגיע גם בעוד שבועיים.

שרה גרינצוייג:
ההצעה הזו יושבת אצלכם כבר חודש.

גזברית המועצה:
פנינו אין ספור פעמים לקבל תשובה. אף אחת מהעיריות לא קיבלה נתונים מדויקים, לא רק אנחנו.

שמוליק שמחון:
אני גם חושב שנשאיר את זה למועצה הבאה. גם כך זה יהיה בתקציב הבא.

נאוה סבר:
סיון, את אומרת שלפי האומדן שלך, במקסימום מדובר על כ- 200,000 ₪. סביר להניח שזה יהיה הרבה פחות מכך. אני חושבת שכדאי שנקבל החלטה עקרונית כן לתת את ההנחה ועל סמך הבדיקה לבחון שוב.

אייל פרדיס:
אני חוזר על ההחלטה שנצביע עליה- באופן עקרוני, אנחנו בעד מתן הטבות למשרתים במילואים, תושבי טבעון, מחזיקי דירות בטבעון. יחד עם זאת, לאור העובדה שאין לנו נתונים מדויקים, נדון בנושא שנית בחודש יוני.

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

2.2 דודו מסיקה מקריא את הצעת האופוזיציה:
מזה זמן מועלות בקשות חוזרות ונשנות מצד תושבים להנגשת דרך הגישה לבית הקברות מצד יער השומרים. דרך הגישה הזו אהובה ומוכרת עי תלמידי בית הספר ותושבים רבים וביום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות איבה מקלה על העומס התחבורתי הכבד שנוצר בגלל ההגעה לבית הקברות דרך הכניסה הראשית.  ביום הזיכרון האחרון פורסמה מודעת מועצה הקוראת לציבור להשתמש בדרך זו (מצורפת). כל מי שירד בדרך זו (ורבים ירדו. תמונה מצורפת) נתקל בדרך מאד לא נגישה, במיוחד לאוכלוסייה בוגרת, אך גם צעירים יותר התקשו בחלקים מסוימים בגלל השיפועים. מצורפות תמונות של זוג בוגר המתקשה לרדת וניכר לעין שהוא מודה מאד על קיומו של המעקה הקצר בקצה קטע המדרגות. בשל העומס התחבורתי דרך זו מועדפת עי תושבים רבים גם בחזרה מבית הקברות (תמונה מצורפת). בשנה שעברה בתגובה לשאילתה של נאוה סבר (מצורף קטע הפרוטוקול) השיב ראש המועצה:
עבודה זו עדיין לא בוצעה, ובכל מקרה 20 מ' נוספים של מעקה לא יספיקו.
הגיע הזמן שנכבד את התושבים הרבים המשתמשים בשביל וננגיש את הדרך היורדת לבית הקברות מקצה יער השומרים.
הצעת החלטה:
המועצה תפעל להנגשת הדרך לבית הקברות העוברת דרך יער השומרים במהלך קיץ 2018. יוסדרו מעקות, תטופל תקינות המדרגות, יטופל שיפוע השביל, ותוסדר דרך המאפשרת מעבר רציף ובטיחותי לחלקה הצבאית ולחניית בית העלמין.

מנכ"ל המועצה:
הוספו 20 מטרים למעקה כפי שהתחייבנו.

מהנדס המועצה:
הבקשה דיברה על הנגשה. הנגשה במובנה המשפטי אומרת שדרך זו לא נגישה, היא לא עומדת בשום סטנדרט של נגישות. אם רוצים לבצע הנגשה, אין בעיה לעשות את זה ואנחנו מעריכים את האומדן בכ- 120,000 עד 180,000 ₪. זו החלטה ציבורית. 

נאוה סבר:
הכוונה היתה להסדרת הדרך, לא להנגשה. יש גרם מדרגות, הכוונה היא להסדיר אותו כך שיהיה אפשר לרדת בו בבטחה.

מהנדס המועצה:
ההחלטה היא עקרונית כספית, האומדן של הקטע המסוים שנאוה הציגה הוא כ- 70,000 ₪.

מנכ"ל המועצה:
אנחנו מדברים על שימוש של יום אחד בשנה.

נאוה סבר:
יש הרבה תושבים שמשתמשים בזה הרבה יותר מבפעם בשנה.  מדובר על הסדרת הדרך שתהיה בטוחה לכל אדם שמגיע לשם. העלות היא לא כל כך גבוהה.

אייל פרדיס:
אני חושב שבית העלמין הצבאי הוא מבחינתי קדוש ולכן דין שביל אליו הוא לא ככל דין שביל אחר בקריה. לפיכך, אני חושב שצריך לשים אותו בסדר עדיפויות גבוה. ההצעה של נאוה מתמקדת בבעיה ובאה לפתור בעיה ספציפית קטנה ומוגדרת של קטע דרך שבו מתבקשים להסדיר את המדרגות הרעועות ולהוסיף מעקה.

שרה גרינצוייג:
מקצה גן השומרים ועד בית העלמין.

שמוליק שמחון:
לטעמי זה לא היה צריך להגיע לשולחן הזה, זה היה צריך להיות לפני שנים.

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

2.3 נאוה סבר:
הצעה זו משותפת לחנן ולי.
במסגרת הדיון בתקציב המועצה לשנת 2018 אושר במליאה תב"ר בסך 1,000,000 ₪ להצללה, התקנת ברזיות והתקנת תאורה לד בטיילת אלרואי – קרית חרושת.
כמו כן אושר תב"ר בסך 1,000,000 ₪  להצללה והתקנת ברזיות בגני משחקים וחצרות בי"ס נרקיסים ובי"ס רימונים. בעקבות זאת הוצא מכרז לביצוע הצללה בשלושה גני משחקים.
אבקש ממנכ"ל המועצה למסור עדכון בנוגע להתקדמות ביצוע פרוייקטים אלה.
הצעה לסדר:

 1. הצללה בגני משחקים, שטחים ציבוריים ומוסדות ציבור תיעשה באמצעות שילוב בין נטיעת עצים, פרגולות ומטפסים, והצללה בממברנה תקנית. דרישה זו תופיע בפרטי המכרזים הרלוונטיים.
 2. בנוסף לגנים להם הוצע מכרז להצללה, תבוצע במהלך שנת 2018 הצללה בגן השומרים, שהוא גן בעל חשיבות אזורית, כלומר משרת בנוסף לתושבי השכונה הקרובה, את כל תושבי טבעון ואף מבקרים מחוצה לה. כמו כן תושלם הקמת מתקני המשחקים בגן באמצעות מתקן משחקים לפעוטות ומעליו הצללה מתאימה.

מנכ"ל המועצה:
ועדת מכרזים החליטה לאשר את הביצוע לחמשת הגנים – גן סתוונית, גן המייסדים, גן רבין, גן פיש וגן השומרים. היום ועדת מכרזים החליטה לאשר את ביצוע חמשת הגנים ואנחנו נצא לדרך עם קבלן זוכה. נעשה בהתאם למה שכתוב במכרז, המכרז לא שונה.

נאוה סבר:
הצללה באמצעות ממברנה תקנית או כפי שהופיע במכרז הקודם?

מנכ"ל המועצה:
לא נשנה כלום, נבצע לפי מה שרשום במכרז וזה ייצא לביצוע. לא יצאנו למכרז חדש זה אותו מכרז שהיה.

נאוה סבר:
כלומר הממברנה לא תהיה תקנית? ההצעה לסדר מתייחסת להצללה בממברנה תקנית. במכרז הקודם זה לא הופיע. 

מנכ"ל המועצה:
היתה פרשנות לגבי סוג ההצללה המבוקשת. לא עסקו בתקני או לא תקני.

נאוה סבר:
ההצעה לסדר כוללת התקנת ברזיות בגנים, הצללה ותאורה וגם לזה אושר תב"ר בסך
מיליון ₪. מה קורה עם זה?
 
גזברית המועצה:
נושא ההצללות מאוד חשוב גם לטעמנו, אולם לא התקבל אישור משרד הפנים. לגבי טיילת אלרואי, כנ"ל.

מנכ"ל המועצה:
אין בשלב זה תקציב  מאושר לכך.  פתחנו תב"רים לא על סמך תכנון מוקדם. כשיהיה את התקציב, אנחנו גם נבנה על פי  התוכנית.

נאוה סבר:
כלומר, אפשר לאשר אבל עד שאין תקציב זה לא יבוצע.

דודו מסיקה:
למה מדצמבר עד היום אין תוכנית?

מנכ"ל המועצה:
היה פה תהליך הפוך. באו ואמרו לנו תאשרו תב"רים לא על סמך תכנון. במשרד הפנים טרם אישרו, אני לא יודע מה הסטטוס הנקודתי היום. ברגע שיאושר התקציב, יוחלט מה לעשות מתוך מכלול הדברים שתוכננו, על פי סדר קדימויות. חלק גדול מהדברים ניתן לבצע רק בחופשת הקיץ- בכל הקשור למערכת החינוך.

2.4 שמוליק שמחון:
בעקבות פניית תושבי רחוב כרמל וסביבתו ובעקבות הידיעה שלי ממה שצפויים תושבי הרחובות הסובבים את השכונה החדשה ברחוב כרמל לעבור במהלך של מספר שנים עד שתסתיים בניית השכונה, ברצוני להציע את ההצעה הבאה: מועצת טבעון תפתח תב"ר שייעודו הכשרת דרך הביוב (ללא ריבוד) למעבר משאיות וכלי בנייה אחרים דרכה, בכדי למנוע את הרס הרחובות הגובלים בשכונה החדשה ולמנוע סכנה בטיחותית בסביבתה. להזכירכם, באזור זה יש את בית ספר קריית עמל ואין אנו רוצים לסכן את ילדינו. המקור  הכספי לתב"ר זה הוא חלק מההכנסות הצפויות מהאגרות ומהיטלי ההשבחה שהמועצה תקבל.
אני מביא את ההצעה הזו בפעם השנייה לשולחן. רסקו זכתה במכרז לרכישת השטח, 55 דונם,  ב- 16 מיליון ₪ לצורכי חינוך. ביחד עם דודי הוחל תהליך של שינוי תב"ע מציבורי למגורים. סדר גודל של 66 יחידות דיור. נבדקה גם אופציה ליציאה נוספת מסוף רחוב כרמל. האופציה הזו ירדה. כחלק מהמשא ומתן עם חברת רסקו, הם התחייבו להכשיר את דרך הביוב מתחת לרחוב כרמל כך שכל כלי העבודה במשך תקופת הבנייה עברו דרך שביל הביוב. 
ברגע האחרון חברת רסקו לא היתה מוכנה להכשיר את דרך הביוב. בפועל, מה שקורה עכשיו זה שבכל אזור רחוב הכרמל מתבצעות עבודות פיתוח. נכנסות לשם משאיות והאזור הוא כאתר בנייה ובעתיד זה יהיה יותר גרוע, זה יהפוך לגיהנום. ההצעה שלי, בדיוק כמו בהצעתי הקודמת, רק שכאן הוספתי בסוגריים את המשפט- ללא ריבוד, היא להסדיר את הדרך וכך כל רחוב הכרמל והרחובות הסמוכים לא יחיו בתוך אתר בנייה. להערכתי, זה לא צריך לעלות יותר ממליון ₪.

מהנדס המועצה:
המועצה לא רוצה להשתמש ברחוב הכרמל אלא שרסקו תיסע בדרך הביוב מרחוב זבולון ויתחברו לשכונה. מהועדה המחוזית נמסר לנו שלא אפשרי לעשות דרך על שביל הביוב. זה לא אותו סטטוס סטטוטורי. יש נקודה שבה צריך למלא את הואדי. יש ליצור גשר מלא על מנת שיהיה באותו מפלס. עשינו תכנון והיה לנו אומדן. נדחנו על ידי הועדה המחוזית מסיבות סטטוטוריות. זה במסגרת התב"ע. במסגרת ההיתר, הלכנו לוועדת ערר. גם שם נאמר מה שנאמר בועדה המחוזית. גם אם הכוונה נכונה, לא נצליח לממש את זה כי סטטוטורית, לא נקבל על זה אישור. הפגיעה בשטח לא פשוטה. לגבי ההיטלים – רסקו תשלם חצי. חצי ישולם על ידי הרוכשים. נכון לעכשיו, רסקו תשקם את רחוב הכרמל בסיום העבודות. במסגרת היתרי הבנייה דרשנו היטל השבחה. הם שילמו והגענו איתם לסיכום בסופו של דבר שבו, מה שכבר שולם, יישאר ומה שלא שולם, ישולם בזמן המימוש, בית- בית. שולמו 5 מיליון. חצי מהיטל ההשבחה.

נאוה סבר:
ההצעה הקודמת של שמוליק היתה הכשרת דרך הביוב למעבר משאיות וכלי רכב לבנייה אחרים. נגד ההצעה הצביעו 6 ו-3 נמנעו. אני ביקשתי בהצעה לסדר שיהיה ברור שהדרך תוכל לשמש גם למעבר כבאיות במקרה של שריפה. אתה לא היית מוכן לשנות את ההצעה. היום, הוספת בסוגריים ואני מאוד שמחה – ללא ריבוד וזה ההבדל בין ההצעה הקודמת להצעה הזו. במוקדם או במאוחר זה יצטרך להיעשות. צריך להדגיש שהדרך לא תורחב, פרט למפרצונים.

מהנדס המועצה:
בחנו דרכים נוספות להגיע. השיפוע פשוט מטורף, גם רכבים פרטיים לא יכולים לטפס שם, בטח לא משאיות. הפגיעה בשטח הירוק גדולה וזה לא תקין. כולם יודעים איך נראית דרך סללום שחצובה בתוך שיפוע. זו פגיעה קשה ביער ואני לא אתמוך בזה. יגיעו מפקחים של הועדה המחוזית ויעצרו אותנו.

חן וייסמן:
ברסקו עושים מה שהם רוצים, אנחנו התנגדנו, הם הלכו לועדה המחוזית והם קיבלו את האישורים. נותנים לנו רק אופציה אחת? מה שנוח להם?

מהנדס המועצה:
רצינו להכניס את זה במסגרת שינוי תב"ע. בעצם היום, כדי לעשות כאן דרך, אנחנו צריכים סטטוטורית לבצע שינוי של הקרקע. לא יתנו לנו לעשות סתם דרך ביער.

מתקיימת הצבעה:
בעד {7}- חן וייסמן, דודו מסיקה, שרה גרינצוייג, נאוה סבר, שמוליק שמחון, חנן זיסו,
                יהודה אסור.
נמנעים {4} – אייל פרדיס, דוד חורש, שחר דבי, שחר לשם.

2.5 שחר דבי:
בשנת 2017 החליטה המועצה המקומית קרית טבעון על החזרת טקס 'יקיר הקריה'.
עוד החליטה המועצה כי הועדה תורכב מנציג הנהלה, נציג אופזיציה ושלושה תושבים מעורים ופעילים בישוב אשר יחד יחליטו על היקירים הנבחרים.
בהתאם לנהלי משרד הפנים לקראת הבחירות הממשמשות ובאות לא יתאפשר לחברי המועצה ולנציגי התושבים לקחת חלק בהליכי בחירת היקירים.
אשר על כן, ומשאין חולק כי המליאה סבורה כי הטקס חשוב ויש להמשיך במסורת זו, הצעתי הינה כדלקמן:

 1. ועדת בחירת יקיר הקריה תורכב מבעלי תפקידים כגון יו"ר שלהב"ת, יו"ר מרכז הנצחה וכדומה.
 2. היקירים הנבחרים יבואו לאישורו של מנכ"ל המועצה ולא של ראש המועצה.
 3. הטקס יתקיים כסדרו אך יתקיים, באופן חד פעמי, בשלהי חודש נובמבר, לאחר שייבחר ראש מועצה חדש.

שרה גרינצוייג:
אני מאוד כועסת על כך שלא קיבלתי הבהרה של המצב המשפטי שביקשתי לפני שבוע.

היועץ המשפטי:
אני העברתי חוות דעת למנכ"ל המועצה. כל טקס ציבורי בחצי שנה לפני הבחירות אנחנו מצויים לשאול האם יש הכרח מיוחד לקיימו במועד הזה. שאלתי את עצמי האם יש סיבה מיוחדת לקיים את הטקס הזה בהתחשב בועדה שבוחרת את יקיר הקריה שמורכבת מפוליטיקאים.

שרה גרינצוייג:
התקנון מאוד ברור. הדבר היחידי ששחר שכחה להזכיר זה שבשנה שעברה לא רק הוחלט להחזיר את הטקס אלא לכתוב תקנון מחייב לטקס. כולל איך לשנות את התקנון. אני חושבת שצריך לעדכן את התקנון. אני לא מקבלת את המגבלות בצורה אוטומטית כי לא ראיתי אותם.

אייל פרדיס:
אם נדחה את תהליך הבחירה, אז למעשה זה יידחה כמעט בשנה.

שחר דבי:
אני בעד לשמר מסורות.

שרה גרינצוייג:
לפי התקנון, הבחירה של הועדה היא סופית ולראש המועצה אין סיי בעניין הזה. הועדה היא ברובה לא פוליטית. אני מציעה שאם יש בעיה מיוחדת בשנת בחירות, שנחזיר את זה לועדה. יישבו חמשת האנשים שישבו בועדה וינסו למצוא הצעה שהיא יותר מדויקת מההצעה הזו שאני לא מוכנה לקבל את האישור של ראש המועצה או לחילופין כרגע, של מנכ"ל המועצה.

יהודה אסור:
אני לא אצביע על ההצעה לסדר שלך על מנת שתחזירו את זה לועדה ותמצאו פתרון שיהיה מקובל.

שרה גרינצוייג:
אני מוכרחה להגיד שאני עוד פעם מביעה את מורת רוחי שאני מבקשת לדעת את הצד המשפטי לפני שמגיעים לישיבה ואני לא מקבלת תשובה.

מנכ"ל המועצה:
היועץ המשפטי הוא המחליט. לא ועדה חיצונית ולא ועדה אחרת. הסמכות היא לא שלי אלא של היועץ המשפטי. כל נושא שמגיע לפתחי, אני מחליט האם הוא יוצג בפני היועץ המשפטי. חוות דעתו היא הקובעת.

מתקיימת הצבעה:
בעד {9}- חן וייסמן, דודו מסיקה, נאוה סבר, שמוליק שמחון, חנן זיסו, אייל פרדיס, דוד
                חורש, שחר דבי, שחר לשם.
נגד {1} – שרה גרינצוייג.
נמנע {1}- יהודה אסור.

שרה גרינצוייג עוזבת את המליאה.

3. אישור אשכול רשויות.

אשל ארמוני:
אני יו"ר נמל חיפה. היום אני מייעץ למשרד הפנים בכל מיני דברים וגם בעניין האשכולות. על מנת לזרז את הקמת האשכולות, בנה משרד הפנים צוות של יועצים חיצוניים. כל אחד קיבל אשכול עם משימה להקים את האשכול במצב שבו הוא נמצא. אשכול הר כרמל כולל את הרשויות: טבעון, עוספיה, דליית אל כרמל, יוקנעם, כעבייה טבאש ונשר. הכניסה לאשכול היא וולונטרית וגם היציאה מהאשכול אפשרית בכל רגע נתון. גם הכניסה לכל פרויקט היא וולונטרית. לא מחויבים להצטרף לכל שירות שהאשכול רוצה לקיים. הגוף שמוביל את האשכול זה מועצת האשכול. המועצה בנויה מנציג מכל יישוב כאשר מחצית מהנציגים הם נבחרי ציבור ומחציתם עובדי ציבור. מועצת האשכול בוחרת את המנכ"ל ויש לו מזכירה. החלטות מתקבלות על ידי מועצת האשכול.

יהודה אסור:
אני אישית מרגיש איזשהו לחץ של משרד הפנים להכניס אותנו לאשכול. אנחנו משלמים יותר. האם החלוקה ברווחים היא בהתאם? אני אולי הייתי ממליץ לטבעון להצטרף לאשכול אחר. צריך לבחון את האשכולות. אנחנו צריכים להחליט מה טוב לנו ולא אחרים. אני רוצה להחליט על בסיס נתונים. חסרים כאן נתונים. מה הרווח של הרשות פר מה ששילמה? צריך לבחון מספרית.

אשל ארמוני:
אני ממליץ לכם להצטרף לאשכול. להערכתי האשכול הזה יקום ומאוד חשוב שטבעון תהיה בו. הכניסה לאשכול היא וולונטרית. אתה יכול להיכנס ואתה יכול להחליט שאתה יוצא מכל סיבה שהיא. אם אתה רוצה להצטרף לאשכול אחר זה כבר תלוי באשכול האחר. אתם משלמים יחסית הרבה כי מצבכם טוב יותר. זה מבוסס על איזשהו מדד פריפריאלי שזה בדרך כלל המרחק מן המרכז, מצב סוציואקונומי ומספר תושבים.

יהודה אסור:
כשרוצים להיפרד מהאשכול אמרת שאין בעיה אבל רשום כאן ששר הפנים יקבע הסדרים לפרישת רשות מאשכול. אתה יודע איך אתה נכנס ולא יודע איך תצא. מדוע דמי החבר של הרשויות אינם שוויוניים?  אני חושב שצריך לדחות את ההחלטה למליאה הבאה ולראש הרשות הבא. אני כמעט משוכנע שהאשכול הזה לא מתאים לנו בהרכב שלו או לפחות בחלקו.  אני בעד אשכולות כשאני יודע לקראת מה אני הולך. התרכובת והעיתוי לא מתאימים לי.

נאוה סבר:
אני בעד האשכול מכיוון שיש שיתופי פעולה אזוריים ברמה קהילתית, חברתית וכלכלית. מה הצפי להקמת אשכולות אחרים באזור שלנו?

אשל ארמוני:
לדעתי כל האשכולות למעט שלושה סגורים כבר אבל אני לא אומר שאי אפשר יהיה להצטרף בהמשך. יש גם יישובים שלא נכללים באשכולות.

נאוה סבר:
אתה אומר שכרגע עומד על הפרק ההצטרפות לאשכול הזה ובעתיד תהיה אפשרות להצטרף לאשכול אחר. ציינת שזהו אשכול מבוסס, מה הכוונה?

אשל ארמוני:
מבוסס יחסית. בהשוואה לאשכול של המשולש. האשכול קטן יחסית. יש משרדי ממשלה שיוציאו אך ורק קולות קוראים שיהיו רק לאשכולות ולא ליישובים בודדים כדי לעודד יישובים להצטרף לאשכולות. בנוסף, האשכול מקבל חצי מיליון ₪ ועוד כספים לפעילות שוטפת.

חן וייסמן:
להבנתנו, אם נרצה לפרוש מאותו אשכול לא נוכל להצטרף לאשכול אחר.

אשל ארמוני:
לא מכיר איזושהי הנחייה שאומרת שאי אפשר להצטרף לאשכול אחר. האשכולות הם גם בסופו של דבר תהליך דינמי. הסיפור הזה של איחוד פעילויות באופן וולונטרי תוך כדי זה שהמדינה מעודדת התייעלות, זה רעיון טוב.

חן וייסמן:
לגבי חלוקת הגבייה, המודל שנקבע, האם הוא מחייב? אם הנהלת האשכול תחליט בסופו של דבר שהיא זורקת את המודל הסוציואקונומי כפרמטר מקדם האם היא רשאית לעשות זאת?

אשל ארמוני:
היא רשאית.

חן וייסמן:
ואם היא תחליט לדוגמה ליזום פנייה ליישוב נוסף שנמצא באותו אזור גיאוגרפי ולהציע לו להצטרף לאשכול. האם זה גם אפשרי?

אשל ארמוני:
צריך את אישור משרד הפנים לכך, יש איזשהו תהליך אבל זה אפשרי.

מתקיימת הצבעה:
בעד {6}- אייל פרדיס, דוד חורש, שחר דבי, שחר לשם, חן וייסמן, נאוה סבר.
נגד {3}- יהודה אסור, שמוליק שמחון, חנן זיסו.
נמנע{1}- דודו מסיקה

יהודה אסור:
אני מבקש להוסיף שאני מצביע נגד רק מפאת העיתוי וההרכב.

4. הארכת כהונתה של ד"ר טלי דניאלי כדירקטורית בתאגיד המים.

שמוליק שמחון:
ביקשתי לשלוח מכתב עם מספר שאלות לתאגיד, אני אשמח לשמוע את התשובות.

גזברית המועצה:
ביקשתי לדעת אם הדירקטוריון התכנס ב- 2017, האם התכנסה ועדת ביקורת? ואם לא, למה לא?

ד"ר טלי דניאלי
הדירקטוריון התכנס וגם ועדת הביקורת. אני חברת ועדה, יו"ר הוועדה לא הגיע כי הוא טעה בתאריך.

שמוליק שמחון:
ממה שאני יודע, לא היו כינוסים על פי החוק. הקימו תאגיד ואני הייתי מאוד בעד. מי ששולט בתאגיד זה יוקנעם והיו"ר זה הסגן שלו. אנחנו קיבלנו שני תקנים לדירקטורים והנציג השני, לא יכול להופיע פה כי הוא נציג הציבור. אסור לו להיות בקשר עם המליאה ועם ראש המועצה בנושאים האלה כי הוא הנציג של הציבור, לא של טבעון אלא הכללי. אז בעצם הפסדנו דירקטור אחד. נצטרך לבחור אחד אחר כי הוא הגיש את התפטרותו. לא התקיימו ישיבות, ועדת ביקורת לא התכנסה וגם כשהיא התכנסה מנכ"ל התאגיד הגיע אבל היו"ר לא. זה לא תקין לחלוטין.

ד"ר טלי דניאלי:
מכיוון שהשאלות לא הופנו אליי, אז לא בדקתי אבל אני יכולה לומר שכן התכנסנו אבל משום מה בועז חשב שזה בתאריך אחר. ועדת הביקורת שישבה אז כן רצתה את המנכ"ל שיהיה נוכח, לעבור על הדו"ח. הוא לא השפיע על הדו"ח. הדו"ח כבר היה. אני לא רואה שום דבר רע בזה.
תאגיד המים להערכתי האישית מתפקד מאוד יפה. הדירקטוריון מתכנס בדיוק לפי החוק. תפקיד הדירקטוריון, ואני נציגה של טבעון, זה לוודא שהתאגיד מתנהל כראוי וגם לייצג את טבעון. שיהיה פה ברור, התאגיד מתנהל כראוי. לגבי צינורות המים, כשהם לא בסדר, אז יש פחת מים. ב- 2012 בטבעון היה פחת מים של 9%. ב-2013 – 14.2%, ב-2014 – 9.5% ב- 2015 – 6.5, ב- 2016 – 6.9% וב- 2017 – 2.7%. זה ממש מדהים. זה נובע משני דברים בעיקר. הראשון, החלפת הצנרת והשני זה הקריאה מרחוק. ברגע שיש נזילה, מזהים את זה מהר ומצלצלים לתושבים, יש לתאגיד את המספרים הניידים של כל התושבים.
התאגיד השקיע ב-2013, 15 מיליון ₪, ב- 2014 – 16,000 ₪ וב- 2015- 23 מיליון ₪.

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

5. אישור תב"רים

5.1 תב"רים חדשים:

5.1.1 תב"ר 1026:

מספר תב"ר 1026 
שם התב"ר  - המשך כביש ברחוב הלילך
היקף תב"ר נוכחי - 106  
הגדלה מבוקשת 
היקף תב"ר לאחר הגדלה 
השתתפות מועצה  
משרדי ממשלה/בעלויות - 106  
הערות - בעלויות

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

5.1.1 תב"ר 1027:

מספר תב"ר 1027 
שם התב"ר -  עיצוב מרחבי למידה
היקף תב"ר נוכחי 160
הגדלה מבוקשת 
היקף תב"ר לאחר הגדלה 
השתתפות מועצה  
משרדי ממשלה/ בעלויות  - 160
הערות - התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך – מיתרים +נרקיסים

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

5.2 תב"רים להגדלה

5.2.1 תב"ר 870

מספר תב"ר - 870
שם התב"ר - זהירות בדרכים -
היקף תב"ר נוכחי - 518
הגדלה מבוקשת  - 63
היקף תב"ר לאחר הגדלה - 581
השתתפות מועצה  - 232
משרדי ממשלה/ בעלויות  - 349
הערות - התקבלה הרשאה תקציבית חדשה לשנת 2018 מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור 60%. עבור הדרכות בית ספר בעיקר.

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

5.2.2 תב"ר 968

מספר תב"ר  968
שם התב"ר  - אחזקת מתקני משחק
היקף תב"ר נוכחי - 300
הגדלה מבוקשת  - 100
היקף תב"ר לאחר הגדלה  - 400
השתתפות מועצה  - 400
משרדי ממשלה/ בעלויות 
הערות - אחזקה+ תיקונים שוטפים של גני המשחקים בקריה

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

5.2.3 תב"ר 896

מספר תב"ר 896
שם התב"ר - רכישת רכבים תפעוליים
היקף תב"ר נוכחי - 955
הגדלה מבוקשת  60
היקף תב"ר לאחר הגדלה - 1,015
השתתפות מועצה  - 1,015
משרדי ממשלה/ בעלויות 
הערות - עבור רכב לאגף התפעול 115 אש"ח

גזברית המועצה:
אנחנו נדרשים להחליף את הרכב שהוא לא בטיחותי. הסיבה שאני מגדילה את התב"ר רק ב- 60,000 ₪ היא בגלל שהיה איזשהו עודף.

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

5.2.4 תב"ר 987

מספר תב"ר  - 987
שם התב"ר - נזקי מים בבי"ס קריית עמל
היקף תב"ר נוכחי - 200
הגדלה מבוקשת  - 90
היקף תב"ר לאחר הגדלה  - 290
השתתפות מועצה  - 60
משרדי ממשלה/ בעלויות - 230 
הערות - השתתפות עצמית של 30 אלפי ₪ לכל אירוע הצפה. כל היתר במימון של חברת הביטוח.

גזברית המועצה:
בעצם מדובר בשני אירועים של נזקי מים בבית ספר קריית עמל. הצפה אחת היתה ב 2016 וגרמה לנזק גדול. הצפה נוספת היתה בספטמבר 2017 במקלט.

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

6. אישור איל פרדיס כמורשה חתימה אד-הוק, לנושא ביצוע הסכם פשרה עם עמותת חבל הנביאים בעניין "בית ציפורה".

דוד חורש עוזב את המליאה.

מנכ"ל המועצה:
אנחנו מבקשים לאשר את אייל פרדיס כמורשה חתימה אד הוק נוסף. מורשי החתימה היום הם ראש המועצה והגזברית . הבקשה  בנושא של הסכם פשרה שאתם אישרתם ליועץ המשפטי. ראש המועצה בגלל ניגוד עניינים, לא יוכל לחתום על הביצוע.

היועץ המשפטי:
בשנת 2003, נמסרה קרקע לעמותת חבל הנביאים שלא בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין לצורכי ציבור. מאז המבנה בסוג של שימוש כזה או אחר, מוחזק על ידי העמותה במשך 15 שנים. אין מחלוקת על זה שהמבנה לא נבנה על ידי המועצה, הוא נבנה על ידי העמותה. במובנים מסוימים, אנחנו מתעשרים על ידי כך שנתנו קרקע והיא חוזרת אלנו עם מבנה. בהעדר דיבור, כשאני מוסר למישהו קרקע והוא בונה עליה, הוא מניח שהנכס שלו לעד. הדעת אומרת שאם אתה בונה, זה שלך. הערכת השמאי שהם הציגו להיום היא 430 אלף ₪. הסכום שהוצע לפדות את הזכויות ולקבל את המבנה הוא 220 אלף ₪, זה סכום שעושה בעיני הגיון רב. הכסף שיאושר בהסכם הפשרה, יחזור בעקיפין למועצה. זה יקל על המועצה בדרך אחרת כי אם העמותה תחדל להתקיים, המועצה עשויה לעמוד לפתחם של אנשים שידם אינה משגת.

נאוה סבר:
אתה מציין שהם השקיעו בבנייה ולכן צריך לשלם להם. הם לקחו סיכון ובנו ללא אישור ועכשיו אנחנו צריכים לשלם?

היועץ המשפטי:
היתר הבניה שלהם עבר את כל השלבים ואושר. הסיבה היחידה שהוא לא הוצע בפועל היא שהמועצה לא סיימה את תהליך ההפקעה של הקרקע מהמנהל.

חן וייסמן:
הם הפעילו בעצם גוף עסקי שם. בהנחה והגוף העסקי היה ממשיך לפעול, מה היה קורה היום?

היועץ המשפטי:
הם הסבירו שאת הפעילות של בית תמחוי הפסיקו כי לא באו אנשים.

מנכ"ל המועצה:
מה יקרה אם המליאה לא תאשר?

היועץ המשפטי:
אנחנו בבעיה וחשופים לתשלומים גבוהים יותר.

שחר דבי:
אם לא נלך להסכם פשרה, הסבירות שנאכל אותה אחר כך בסכומים גבוהים יותר היא גבוהה לאין שיעור .

שמוליק שמחון:
אני נציג ציבור ואחראי על הכסף הציבורי. העמותה הזו במשך כל השנים גייסה כספים. יש לנו עכשיו מבנה שחוזר לכלל הציבור ללא אבחנה.

מתקיימת הצבעה- לגבי הסכם הפשרה:
בעד {3} – שחר לשם, שחר דבי, אייל פרדיס.
נגד {6} – חן וייסמן, דודו מסיקה, נאוה סבר, יהודה אסור, שמוליק שמחון, חנן זיסו.

הישיבה ננעלה ב- 21:10

מנכ"ל המועצה יאיר אודם   ________________                                             
ממלא מקום וסגן ראש המועצה אייל פרדיס  _______________

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד