מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
19:18   28/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

9. א' - פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מתאריך 29.10.17

פרוטוקול מדיון ישיבת מליאה שלא מן המניין - 29.10.17

משתתפים:    

דוד אריאלי – ראש המועצה
צביקה אקרמן
שחר לשם
דוד חורש
חן וייסמן
חנן זיסו
יהודה אסור
שמוליק שמחון
נאוה סבר
שרה גרינצוייג                       

חסרים:

אייל פרדיס
שחר דבי
דודו מסיקה

נוכחים:

יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
יגאל הראל – מבקר המועצה     
סיון לוי – גזברית המועצה
אד' מריוס ראפ – מהנדס המועצה
עו"ד עודד רומאנו – היועץ המשפטי
ענת עוז – המחלקה לחינוך     

 

על סדר היום:

 1. דיון בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2016.
 2. דיון בדו"ח כספי שנתי מבוקר ליום 31.12.2016.

הישיבה נפתחה בשעה 18:30.

מבקר המועצה:
אני נדרש אחת לשנה, להגיש דו"ח שנתי שמסכם את עבודתי בשנה שחלפה.
הנושאים בדו"ח הם:

 • א - עדכון מחיר מרבי במכרז לאחר פרסומו.
 • ב - איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית.
 • ג - הסכם לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של גינון ציבורי.
 • ד ערבויות לביצוע תנאי היתר.
 • ה ביקורות מעקב  בנושא מחסן המועצה.
 • ו סטטוס תיקון ליקויים ויישום המלצות מבקר הרשות בדוח לשנת  2015.  

א. עדכון מרבי במכרז לאחר פרסומו:

רקע:
תקציבי הרשות  בנושא איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית גדלו בתקופה 2013-2016  בכ 61% !
בחודש ספטמבר 2014 פרסמה הרשות המקומית מכרז חדש לאיסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית. 
כ- 3 שבועות לאחר שהמכרז פורסם  וכשבוע לפני קבלת ההצעות עודכנו המחירים המרביים של 2 סעיפים מרכזיים במכרז. 
במכרז התקבלה הצעה יחידה של  קבלן אשר זכה במכרז.
עדכון המחירים המרביים   במכרז   הגדיל  את התמורה לקבלן  בכ- 1.8 מליון ₪  בתקופת 3 שנות התקשרות (כ 600 אלף ₪ בשנה).

1. דיווח לוועדת המכרזים  על מספר הקבלנים המשתתפים בסיור הקבלנים.
על פי כללי מנהל תקין,  נדרש להעביר   לוועדת המכרזים  מידע מדויק ומלא, על מנת שוועדת המכרזים תבחן את תוצאות המכרז ותקבל החלטה נכונה לגבי ההמלצה   לראש הרשות,  על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו.
בביקורת נמצא, כי  לוועדת המכרזים נמסר מידע שאינו נכון: על אף שבפועל בסיור הקבלנים  השתתפו רק 2 קבלנים   לוועדת המכרזים נמסר כי בסיור הקבלנים השתתפו 10 קבלנים ומידע זה אף נרשם
בפרוטוקול הדיון.
הביקורת מדגישה, כי מתן מידע שאינו נכון, ו/או מידע חלקי עלול לגרום לוועדת המכרזים לקבל החלטה שגויה.
המלצות:
לפעול בהתאם לסדרי מנהל תקינים, ולדווח בכתב  לוועדת  המכרזים  על כל המידע הרלוונטי למכרז.
יש לעגן בנוהל את חובת העובד/מנהל  אשר אחראי על המכרז, להעביר לוועדת המכרזים לפני הדיון, מסמך המרכז את כל המידע הרלוונטי והאירועים במכרז. לרבות : היקף כספי,  התקציב, תאריך
פרסום המכרז, המועד שנקב לקבלת הצעות, כמה קבלנים קנו את מסמכי המכרז, כמה קבלנים (ושמותיהם) שהשתתפו בסיור קבלנים, האם במהלך המכרז היו שינויים בתנאי המכרז ומהם השינויים, כמה קבלנים ושמות הקבלנים שהגישו הצעות, טבלה המפרטת עמידה/אי עמידה של מציעים בתנאי הסף, טבלה עם השוואת ההצעות והאומדן העצמי,  המלצות מנומקות ע"פ העניין לפסילת הצעות, ו/או ביטול המכרז ו/או ספק הזוכה ו/או המלצה אחרת. – ההמלצה יושמה.

 

2. הגדלת המחיר המירבי לאיסוף אשפה לאחר פרסום המכרז.                                                                  
במסמכי המכרז אשר פורסם  בתאריך 28.9.2014 נקבע מחיר מרבי לאיסוף אשפה של    460  ש"ח לטון" הביקורת מצאה, כי בהצעת הקבלן ובהסכם ההתקשרות, נרשם מחיר מרבי הגבוה  מהמחיר אשר פורסם במכרז-  502   ש"ח לטון." הביקורת מצאה, כי היועץ עדכן את המחיר המרבי במכרז לאיסוף אשפה, כ-3 שבועות לאחר פרסום המכרז, ומספר ימים לפני  מועד הגשת ההצעות.
בתאריך 21.10.2014, שלח היועץ למנהל אגף התפעול מסמך בו נכתב כלהלן: "..בתאריך 19.10.2014 נשלח מכתב של חברת ורד ו. מ. בע"מ, ובו הם מבהירים כי המחירים הינם מחירי הפסד. פניתי במכתב למפעלי אתר הטמנת פסולת אבליים וביקשתי לקבל את מחיר הטמנת הפסולת לסוגיה באתר... לאחר קבלת הנתונים שנמסרו לי, ערכתי תחשיב מעודכן של אומדן המחירים למכרז, וצירפתי ... מחירים מרביים מעודכנים לפרוטוקול המפגש."
לדעת הביקורת מנהל אגף התפעול היה צריך להעיר ליועץ  בכתב עם העתק לראש הרשות, כי היועץ היה צריך לברר את מחירי ההטמנה המעודכנים לפני פרסום המכרז, ולא לאחר פרסומו. עדכון המחיר המרבי  במכרז  נעשה לאחר סיור קבלנים בו התברר  כי מסתמן כי תוגש הצעה אחת בלבד. עדכון המחיר המרבי  לאיסוף  אשפה  הגדיל  את התמורה לקבלן  בכ- 0.6 מליון ₪  בתקופת 3 שנות ההתקשרות (כ 200 אלף ₪ בשנה).
מנהל אגף התפעול לא דרש ולא קיבל  את פירוט התחשיבים  שערך היועץ, ולא ערך בקרה על עבודת היועץ.
המלצה:
מומלץ לרשות המקומית  להפיק לקחים מהאירוע, לבקש מהיועצים פירוט התחשיבים, ההנחות ומקורות המידע בעבודתם, ולבצע בקרה על המסמכים המוגשים על ידם.

 

3. הגדלת המחיר המרבי לאיסוף גזם ופסולת גושית לאחר פרסום המכרז.
במסמכי המכרז אשר פורסם  בתאריך 28.9.2014 נקבע  בפרק איסוף והובלת הגזם והפסולת הגושית מחיר  מרבי של   256  ש"ח לטון.
הביקורת מצאה, כי בהצעת הקבלן ובהסכם ההתקשרות נרשם מחיר מרבי הגבוה  מהמחיר אשר פורסם במכרז -  368 ש"ח לטון" דהיינו בשלב כלשהוא לאחר שהמכרז פורסם ,  שונה  המחיר המרבי עבור איסוף
גזם ופסולת גושית והוגדל בכ- 44%  מהמחיר שנקבע במסמכי המכרז שפורסם.
היועץ עדכן את המחיר המרבי במכרז בסעיף איסוף הגזם ופסולת גושית ב 44%, כ-3 שבועות לאחר פרסום המכרז, ומספר ימים לפני  מועד הגשת ההצעות.
במכתבו (21.10.2014) למנהל אגף התפעול, היועץ לא נותן  הסבר לסיבה להעלאת המחיר המרבי בסעיף פינוי הגזם בכ- 44%,  במכתבו  היועץ אף אינו מציין שהעלה את מחיר  המקסימום עבור איסוף גזם
ופסולת גושית והובלתה עד לתחנת המעבר.
גם במסמכים נוספים  שהכין היועץ ואשר הוגשו לוועדת המכרזים אין ציון  שהמחירים המרביים  במכרז הוגדלו לאחר פרסום המכרז,  ושתוספת העלות שנובעת מעדכון המחירים המרביים [אשפה וגזם]
מסתכמת בכ- 600 אלף ₪ בשנה.
עדכון מחיר מקסימום במכרז  נעשה לאחר סיור קבלנים בו התברר  כי מסתמן כי תוגש הצעה אחת בלבד.
המלצות:
מומלץ לרשות המקומית  להפיק לקחים מהאירוע.
מומלץ לדרוש מהיועצים פירוט התחשיבים ההנחות  ומקורות המידע בעבודתם ולבצע בקרה על המסמכים המוגשים על ידם.
מומלץ לרשות המקומית לדרוש מהיועץ למכרז האשפה והגזם פירוט תחשיבים שערך  לחישוב המחירים המרביים במכרז שפורסם ב 28.9.2014,  וכן את פירוט התחשיבים  של העדכון שביצע  ב 21.10.2014- בקשת הביקורת (13.6.2016) מהיועץ "לקבל את פירוט התחשיבים  שערך לחישוב מחירי המקסימום במכרז שפורסם ב 28.9.2014,  וכן את פירוט התחשיבים של העדכון שביצע  ב- 21.10.2014 לא נענתה.

- ההמלצה בתהליך יישום.

4. היעדר דיווח בכתב להנהלת הרשות על עדכון המחירים המירביים במכרז לאחר פרסומו.
מנהל אגף התפעול קיבל מסמך  מהיועץ למכרז על עדכון המחיר המרבי במכרז לאחר סיור הקבלנים.
מנהל אגף התפעול לא העביר את המסמך שקיבל מהיועץ להנהלת הרשות, וגם לא דיווח בכתב ולא קיבל אישור בכתב של ראש הרשות, גזבר הרשות ומנכ"ל הרשות בנושא עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר
פרסומו.
מנהל אגף התפעול לא דיווח ולא קיבל אישור היועץ המשפטי על עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו.
הגזבר, המנכ"ל וראש הרשות  מסרו לביקורת , כי עדכון המחירים המרביים במכרז  לאחר פרסומו לא הובא לידיעתם  ולא אושרו על ידם. 
מנגד מנהל אגף התפעול טען כי עדכן את ראש הרשות והגזבר לגבי עדכון מחירי מקסימום במכרז מיד לאחר ביצוע החישוב מחדש של היועץ למחירים המרביים ונתקבל אישור בע"פ להמשך התהליך.
מסקנות:
מנהל אגף התפעול לא פעל בצורה תקינה, כאשר  לא דיווח בכתב ולא קיבל אישור בכתב של ראש הרשות, גזבר הרשות ומנכ"ל הרשות בנושא עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו. 
אי תקינות זו  גוברת נוכח טענתו כי אינו יכול לזכור, וגרסתו כי דיווח בע"פ, גרסה  אשר נמצאת בניגוד לגרסתם של ראש הרשות, המנכ"ל והגזבר   ונוכח עיתוי העדכון: לאחר סיור קבלנים בו   התברר  כי
מסתמן כי תוגש הצעה אחת בלבד.

5. היעדר דיווח בכתב לועדת המכרזים על עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו.
על פי כללי מנהל תקין,  נדרש להעביר   לועדת המכרזים  מידע מדויק, ומלא על מנת שועדת המכרזים תבחן את תוצאות המכרז ותקבל החלטה נכונה לגבי ההמלצה   לראש הרשות  על ההצעה שלדעת הועדה
ראויה לאישורו.
מנהל אגף התפעול לא דיווח בכתב לועדת המכרזים על  עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו. מנהל אגף התפעול לא הזכיר במכתבו לועדת המכרזים ( 7.12.2014) את עדכון המחירים המרביים במכרז
לאחר פרסומו.
מנכ"ל הרשות המשמש כמזכיר ועדת המכרזים, יו"ר ועדת המכרזים וחברי ועדת המכרזים מסרו לביקורת, כי לא קיבלו דיווח בכתב או בע"פ ולא ידעו דבר על עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר 
פרסומו.
מסקנות:
אי הדיווח בכתב לועדת המכרזים על עדכון המחיר המרבי במכרז לאחר פרסומו,  ולאחר סיור קבלנים בו התברר  כי מסתמן כי תוגש הצעה אחת בלבד, אינו תקין, בעייתי  ומעלה תהיות וסימני שאלה.  
הביקורת בדעה כי מנהל אגף התפעול לא פעל בצורה תקינה, כאשר  לא דיווח בכתב לועדת המכרזים על עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו, ולא הזכיר במכתבו לועדת המכרזים ( 7.12.2014) את
עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו. אי תקינות זו  גוברת נוכח טענתו כי אינו יכול לזכור, וגרסתו כי היועץ דיווח בע"פ, גרסה  אשר נמצאת בניגוד לגרסתם של מזכיר ועדת המכרזים, יו"ר ועדת
המכרזים וחברי ועדת המכרזים   ונוכח עיתוי העדכון: לאחר סיור קבלנים בו   התברר  כי מסתמן כי תוגש הצעה אחת בלבד.
המלצות:
לפעול בהתאם לסדרי מנהל תקינים, ולדווח בכתב  לוועדת  המכרזים  על כל המידע הרלוונטי למכרז.
יש לעגן בנוהל את חובת העובד/מנהל  אשר אחראי על המכרז, להעביר לוועדת המכרזים לפני הדיון, מסמך המרכז את כל המידע הרלוונטי והאירועים במכרז. יושם כאשר מכרז מסוים הינו הראשון בו מטפל
הממונה על הטיפול במכרז יהיה הממונה על הטיפול במכרז מלווה על ידי בעל תפקיד נוסף ברשות.

עדכון מרבי במכרז לאחר פרסומו – סוף דבר
ע"פ סדרי מנהל תקינים מנהל אגף התפעול נדרש היה לדווח בכתב הן להנהלת הרשות, והן לועדת המכרזים על עדכון המחיר המרבי, והיות שלא עשה כך, נטל ההוכחה לטענה לדיווח בעל פה חל עליו.
הביקורת מדגישה, כי מנהל אגף התפעול לא פעל בצורה תקינה, כאשר  לא דיווח בכתב ולא קיבל אישור בכתב של ראש הרשות, גזבר הרשות ומנכ"ל הרשות בנושא עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר
פרסומו וכן לא פעל בצורה תקינה, כאשר  לא דיווח בכתב לוועדת המכרזים  על עדכון המחירים המרביים במכרז.
בבחינת כלל המידע, הביקורת מתרשמת, כי  קיים ספק  רב לגבי סבירות גרסתו של מנהל אגף התפעול, כי דיווח בעל פה. מנהל אגף התפעול לא הוכיח, כי דיווח בעל פה,  וגם לא ניתן לקבל את טענתו, כי כל הגורמים
(ראש הרשות, מנכ"ל הרשות, גזבר הרשות, יו"ר ועדת המכרזים, חברי ועדת המכרזים)  שציינו כי לא קיבלו דיווח בעל פה טועים.

ב. איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית.

1. הפעלת כלי רכב  שגילם מעל 6 שנים.
בביקורת נמצא, כי בניגוד להוראות החוזה חלק מכלי הרכב שהקבלן הפעיל גילם מעל 6  שנים.
עוד נמצא, כי בניגוד להסכם הקבלן אינו מוסר, והרשות אינה דורשת צילום נאמן למקור של רישיון הרכב, תעודת בודק מוסמך, אישור קצין בטיחות,  לכל אחד מכלי הרכב שהועסק בביצוע העבודות ובמתן
השירותים למועצה בהתאם לחוזה ונספחיו.
הרשות המקומית לא אכפה את הוראות החוזה הן לעניין חובת הקבלן למסור צילום נאמן למקור של רישיון הרכב,  תעודת בודק מוסמך והן לעניין גיל כלי הרכב, והן לעניין אי הפעלת כלי רכב שגילם מעל 6
שנים.
המלצה:
להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.

2. הפעלת כלי רכב שגילם מעל 6 שנים – אי גביית פיצוי מוסכם.
בביקורת נמצא, כי, הרשות המקומית לא הפעילה את הוראות  החוזה לפיהם הקבלן ייקנס ב 1,200 ₪ לכל יום  בגין  הפעלת כלי רכב שגילו מעל 6 שנים.
בבדיקה של חלק מנתוני השנים  2015 2016 נמצאו מעל 100 מקרים  אשר  בניגוד להוראות החוזה הקבלן הפעיל כלי רכב שגילם מעל 6  שנים. 
הביקורת מעריכה, כי היקף הפיצוי המוסכם אשר נדרש היה לגבות ע"פ ההסכם  (ולא נגבה) נאמד בכ – 200,000₪.
המלצות:
להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.
לפעול להתחשבנות רטרואקטיבית עם הספק וגביית פיצוי מוסכם לפחות  לגבי חלק מהמקרים בהם בניגוד להוראות החוזה הופעלו כלי רכב שגילם מעל 6 שנים.

3. גביית תשלום הוצאות מהקבלן.
בהסכם עם הקבלן נקבע :.. הוצאותיה של המועצה בגין ליווי מקצועי ומשפטי של חוזה זה  יחולו על הקבלן ויהיו בשיעור של 1%  מההיקף הכספי של המכרז לשנה ראשונה כולל מע"מ, גביית תשלום
ההוצאות מהקבלן כאמור, תעשה בדרך של קיזוז סכום ההוצאות כאמור מהתשלום הראשון של המועצה לקבלן…."
נדרש היה לגבות בתחילת 2015 מהקבלן סכום של כ-  65,000  ₪.
למועד הבדיקה  (אפריל 2016) הרשות המקומית לא גבתה את ההוצאות מהקבלן כפי שנקבע במסמכי המכרז.  (קיזוז ההוצאות בוצע בעקבות הביקורת רק בחודש יולי 2016) הביקורת מעירה  כי בחוזה ההתקשרות נקבע
מפורשות, כי נדרש  לבצע את גביית ההוצאות המיוחדות  מהתשלום הראשון של המועצה לקבלן  דהיינו בתחילת שנת 2015 ולא שנה וחצי מאוחר  יותר. הביקורת מציינת  כי הן הרשות והן הקבלן חתומים על
חוזה ההתקשרות והאמור בו  מחייב.
המלצה:

להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים.

 

4. הצמדה.
בהסכם עם הקבלן נקבע :  "התמורה לקבלן תעודכן מדי 6 חודשים. לתמורה החל ממועד העדכון ואילך, יתווסף הפרשי הצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן לוח כללי, המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה."
בביקורת נמצא כי התמורה לקבלן לא הופחתה  בגין הירידה במדד המחירים לצרכן .  התשלום החודשי לחברת ורד מסתכם בכ- 600 אלף ₪, ולפיכך הפחתה של 2%  מסתכמת בכ- 12,000  ₪ לחודש.
הביקורת המליצה ליישם  הוראות החוזה בנוגע  לעדכון התמורה לקבלן בגין השינויים במדד המחירים לצרכן.
המלצת הביקורת יושמה:בעקבות הביקורת הרשות קיזזה סכום של כ- 100,000 ₪ מחשבונות הקבלן.

 

5. התייצבות מנהל העבודה מידי בוקר במחסני המועצה.
בהסכם עם הקבלן נקבע :  "מנהל עבודה יתייצב מדי בקר בשעה  06:30 במחסני המועצה לקבלת תדרוך  "נוהל פתיחת יום עבודה" וקבלת מטלות בהתאם לצורך..."     
"הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן: ....אי התייצבות מנהל עבודה במחסני המועצה בבקר ו/או בצהרים  600 ₪ ..."
בביקורת נמצא: 
אין תיעוד על התייצבות מנהל העבודה מידי בשעה  06:30 במחסני המועצה.
אין הקפדה על התייצבות מנהל העבודה.
הסעיף בחוזה לפיו  הקבלן  אמור "לשלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה. של: ....אי התייצבות מנהל עבודה במחסני המועצה בבקר ו/או בצהרים  600 ₪"  אינו נאכף ע"י המועצה.
המלצות: 
ליישם הוראות החוזה, לחייב את מנהל העבודה להתייצב מדי בקר בשעה  06:30  במחסני המועצה לקבלת תדרוך "נוהל פתיחת יום עבודה" וקבלת מטלות בהתאם לצורך..."
לתעד את  התייצבות מנהל העבודה מידי בשעה  06:30 במחסני המועצה.
לאכוף הסעיף בחוזה לפיו  הקבלן  אמור "לשלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה של: ....אי התייצבות מנהל עבודה במחסני המועצה בבקר ו/או בצהרים 600 ₪"  

6. בקרה יומית על השלמת העבודות ואיכות העבודות.
בהסכם עם הקבלן נקבע : "בשעה 13:30 מדי יום, יתייצב מנהל העבודה שנית במחסני המועצה ויצא עם המפקח לסיור בקרה וביקורת על השלמת העבודות ואיכות העבודות באותו יום. בסיום הסיור יחתמו מנהל העבודה והמפקח על טופס בקרה - "זיכוי מסלול עבודה" .."
בביקורת נמצא:
בניגוד להוראות החוזה, לא מתבצע סיור משותף של המפקח מטעם המועצה ומנהל העבודה מטעם הקבלן  לבקרה וביקורת על השלמת העבודות ואיכות העבודות באותו יום.
בניגוד להוראות החוזה טופס הבקרה  בו  מידע על המסלול שבוצע, אישור איכות העבודה  והערות לתיקון, אינו ממולא ואינו נחתם. 
הביקורת  מציינת, כי הרשות המקומית אינה מבצעת פיקוח ובקרה על ביצוע ואיכות העבודה, כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות. 
המלצה:
ליישם הוראות החוזה ולבצע בקרה יומית על השלמת העבודות ואיכות העבודות ולתעד  הבקרה בטופס, כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות לרבות  תיעוד בטופס בקרה פירוט המסלול שבוצע, אישור איכות העבודה, והערות לתיקון וחתימות  המפקח מטעם המועצה ומנהל העבודה מטעם הקבלן.

7. שקילת המשאיות לפני תחילת העבודה ובסיום עבודות איסוף האשפה/ הגזם.
בהסכם עם הקבלן נקבעה כנדרש חובת שקילה של כל משאית בתחילת ובסיום העבודה  ברשות המקומית:  "כל משאית שתועסק על ידי הקבלן, תישקל לפני תחילת העבודה ובסיום עבודת איסוף האשפה, במאזני גשר..."
"קליטת גזם ופסולת גושית .... לאחר שקילה של כל משאית ורכב במועד כניסתם לתחנה במאזני גשר, ידי עובד המועצה או עובד מטעמה שאינו עובד מועצה."
"התשלום  לקבלן יינתן על בסיס שקילות שייעשו בפועל .... "
בסיור קבלנים ניתנה התייחסות לאפשרות כי הגזם יפונה לאתר מחוץ ליישוב : "הקבלן הזוכה רשאי לקחת את הגזם והפסולת ישירות עם משאיות האיסוף לאתר אחר  המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה, מבלי להפעיל את תחנת מעבר הקיימת במועצה, ובלבד שיבצע שקילה של כל משאית בתחנת המעבר המקומית לפני היציאה לפריקת הפסולת.
מסקנה:
הוראות החוזה  וההנחיות שניתנו בסיור הקבלנים לגבי שקילה של כל משאית בתחנת המעבר המקומית אינן נאכפות.  לא מתבצעת שקילה של כל משאית בתחנת המעבר המקומית לפני היציאה לפריקת הפסולת.
הביקורת  מציינת, כי הרשות המקומית לא ביצעה פיקוח שיבטיח שהיא משלמת עבור פינוי פסולת והטמנתה שנאספה בתחום המועצה המקומית בלבד.
המלצה:
הרשות המקומית תבצע פיקוח שיבטיח שהיא משלמת עבור פינוי פסולת והטמנתה שנאספה בתחום המועצה המקומית בלבד.

8. אי מסירת דו"ח רישום יומי של מערכת איתור ובקרה לווינית של כל משאית שעבדה בשירות המועצה וצירוף הדו"חות לכל חשבון.
הוראות החוזה לעניין מסירת  דו"ח רישום יומי של מערכת איתור ובקרה לוויינית של כל משאית שעבדה בשירות המועצה, וצירוף הדוחות לכל חשבון, אינן מקוימות ע"י הקבלן. הרשות המקומית אינה מקיימת הוראות החוזה לעניין עיכוב  התשלומים לקבלן בגין אי מסירת דו"ח רישום יומי של מערכת איתור ובקרה לוויינית.
הרשות המקומית אינה מבצעת פיקוח שיבטיח שהיא משלמת עבור פינוי פסולת והטמנתה שנאספה בתחום המועצה המקומית בלבד. מסקנה זו מתחזקת בשל אי שקילת המשאיות בתחום הרשות המקומית
המלצות:
ליישם הוראות החוזה, לחייב את הקבלן  למסור דו"ח רישום יומי של מערכת איתור ובקרה לוויינית של כל משאית שעבדה בשירות המועצה ולצרף את  הדו"חות לכל חשבון שיגיש  למועצה לתשלום.
לקיים ההוראה  לעניין עיכוב  התשלומים לקבלן בגין אי מסירת הדו"חות.

9. איסוף וסילוק אשפה , גזם ופסולת גושית, אי מסירת דו"ח חודשי של אתר הטיפול על מחזור הפסולת וצירוף הדו"חות לכל חשבון.
בביקורת נמצא, כי הוראות החוזה לעניין מסירת  דוח חודשי של אתר הטיפול, על כמות הפסולת למטרות מחזור לפי סוגי הפסולת,  שהופרדה מהפסולת של המועצה, וצירוף הדוח לכל חשבון, אינן מקוימות ע"י הקבלן.
עוד נמצא בביקורת, כי הרשות המקומית אינה מקיימת הוראות החוזה לעניין עיכוב  התשלומים לקבלן בגין אי מסירת הדוחות.
הביקורת מציינת כי הרשות המקומית משלמת היטל הטמנה על 80%  מהאשפה שנאספה ו50% מהגזם והפסולת הגושית. הדוח כפי שנקבע בחוזה יכול לתת לרשות מידע לגבי השיעור הנכון של תשלום היטל הטמנה, מידע שיכול לשמש את הרשות במכרז עתידי.
המלצות:
ליישם הוראות החוזה, ולחייב את הקבלן  למסור דוח חודשי של אתר הטיפול על מחזור הפסולת. לחייב הקבלן לצרף את הדוח לכל חשבון שיגיש למועצה לתשלום. לקיים הוראות החוזה לעניין עיכוב  התשלומים לקבלן בגין אי מסירת הדוח.

10. טיפול בתלונות בנושא פינוי אשפה ואי גביית פיצוי מוסכם.
בשנת 2015 התקבלו וטופלו  333 תלונות בנושא פינוי אשפה. 
מרבית התלונות בנושא אשפה  עסקו באי פינוי אשפה במועד, השארת לכלוך מסביב לפח האשפה, ואי החזרת פחי האשפה למקומם.
בהסכם עם הקבלן נקבע " הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה: 
אי פינוי כלי אצירה במועד -  פיצוי מוסכם של 200 ₪
אי החזרת כלי אצירה למקומו במועד -  פיצוי מוסכם של 100 ₪
אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי אצירה -  פיצוי מוסכם של 100  ₪
בביקורת נמצא, כי הרשות המקומית לא הפעילה את סעיפי החוזה המאפשרים לה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין, אי פינוי כלי אצירה במועד, אי החזרת כלי אצירה למקומו במועד, אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי אצירה.
הביקורת מציינת, כי בפועל עד לביקורת, הוראות החוזה בנושא פיצויים מוסכמים מראש לא הופעלו (אף לא פעם אחת) למרות הפרות החוזה כפי שבאות לידי ביטוי בסעיפי דוח הביקורת.
הביקורת מדגישה כי הוראות החוזה מחייבות הן את הקבלן אשר חתום על החוזה  והן את הרשות.    המכרז במתכונתו זו  אושר ע"י ועדת המכרזים והסכם ההתקשרות  נחתם ע"י ראש הרשות והגזבר.
מומלץ לקיים הוראות החוזה במקרים המתאימים לעניין הפעלת  סעיפי הפיצוי המוסכם בגין, אי פינוי כלי אצירה במועד, אי החזרת כלי אצירה למקומו במועד, אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי אצירה.

11. ניקוי כלי אצירה.
בהסכם עם הקבלן נקבע "הקבלן יבצע שטיפת כלי אצירה מסוג מכלים בנפח 1,100  ליטר, בשבוע הראשון של כל חודש, וכלי אצירה מסוג מכלים טמונים בקרקע, 4 פעמים בשנה בהתאם לתוכנית שטיפה שנתית"
מנהל מחלקת גינון ותברואה מסר לביקורת כי הקבלן מיישם את הוראות החוזה בנושא זה חלקית.   עוד ציין, כי  אינו מבצע בקרה על  ביצוע שטיפת כלי האצירה ע"י הקבלן בהתאם לחוזה.  כמו כן מסר, כי לעיתים מיכלי האצירה נשטפים ע"י עובדי המועצה תוך כדי תהליך ניקוי ושטיפת הרחובות ע"י הגרניק (מכונת שטיפה בלחץ מים)
מנהל אגף התפעול מסר לביקורת : "חברת ורד מבצעת שטיפה של כלי האצירה הציבוריים )מוטמנים ופחי אשפה בנפח 1100 ליטר) .  תדירות השטיפה שבוצעה הינה פעמיים בשנה.
המלצות :
יש להתחשבן עם הקבלן ("קיזוז עלות הפעילות") בשל אי ביצוע פעולות השטיפה בתדירות שנקבעה בחוזה עבור כל התקופה מתחילת  החוזה.  
יש להקפיד ליישם את ההוראות שנקבעו בחוזים עם קבלנים ונותני שירות ולבצע בקרה על עבודתם. 
ג. הסכם לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של גינון ציבורי.
רקע:
תקציבי  הרשת  בנושא גינון ועבודות קבלניות  בשנת 2016 הסתכמו בכ- 740,000 ₪
בחודש יולי 2014 חתמה הרשות המקומית הסכם לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של גינון ציבורי וביצוע
גינות חדשות. ההסכם נחתם לתקופה של שנה עם אופציה לשנתיים נוספות, שנה אחת בכל פעם.
תמורת ביצוע העבודה נקבע (ע"פ ההצעה במכרז)  218 ₪ לדונם אחד לחודש אחד של ביצוע העבודות.
השטח הכולל של הגינון מסתכם בכ-234,430 מ"ר.  מתוך שטח זה 63,850  מ"ר מדשאות והיתרה בהיקף
171,250  מ"ר  שיחים, עצים, פרחים וכד'.


1. הארכת חוזה:
מנהל אגף התפעול, שלא בהתאם להוראות החוזה, הודיע למיתר גינון על הארכת תקופת החוזה המקורי,
רק ב 9/11/2015. דהיינו באחור של 3  חודשים מהמועד שנקבע בהסכם (9/11/2015 במקום 1/8/2015).
נדרש היה להאריך את תקופת החוזה עד 31/8/2016  ולא עד 21/10/2016.   יוצא מכאן, כי מנהל אגף
התפעול פעל באופן לא תקין כאשר העניק למיתר גינון תקופה התקשרות נוספת של חודשיים  מעבר למה
שנקבע במכרז ובהסכם ההתקשרות.
המלצות:
יש להקפיד על הודעה במועד על הארכה/סיום תקופת ההתקשרות.
בעת מימוש האופציה, יש להקפיד שתקופת ההתקשרות הנוספת תתאים להסכם ההתקשרות.


2. הצמדה.
בהסכם עם הקבלן נקבע : "37.... הוארכה תקופת ההסכם, יעודכנו מחירי התמורה הן ביחס לתמורה השוטפת והן ביחס לתמורה בעד גינות חדשות ותיקונים, על פי עדכון שיעור המדד בלבד.  עדכון התמורה ייעשה פעם אחת בלבד, בתחילת תקופת ההסכם המוארכת, ולא ישתנה  במהלך תקופת ההסכם המוארכת." 
בתקופה שבין חודש  יולי  2014 (מועד קבלת ההצעות למכרז) לבין מועד הארכת ההתקשרות (מדד חודש אוקטובר  2015 )  ירד מדד המחירים לצרכן ב 1%.
בביקורת נמצא כי התמורה לקבלן לא הופחתה  בגין הירידה במדד המחירים לצרכן .  אציין כי התשלום
השנתי  לחברת מיתר גינון מסתכם  בכ- 650 אלף ₪, ולפיכך הפחתה של 1%  מסתכמת בכ- 6,500  ₪  לשנת ההתקשרות השניה.
המנהל הכספי מסר לביקורת, כי בהתקשרות קודמת ( 2011-2014) בה הייתה הצמדה,  לא שולמו לקבלן הפרשי הצמדה, ולכן בהתקשרות החדשה (2014-2016) לא הופחתה התמורה לקבלן בגין הירידה במדד
המחירים לצרכן.
הביקורת בדעה כי יש להקפיד  על התאמת התשלומים להסכמים הן כאשר נדרש להגדיל התשלום, והן כאשר נדרש להפחית התשלום לספק. אין זה תקין ואין זה רצוי  לערוך עם ספק התחשבנות שלא במסגרת הסכם
ושאינה מתועדת.
המלצה:
ליישם הוראות החוזה בנוגע  לעדכון התמורה לקבלן בגין השינויים במדד המחירים לצרכן.

3. תכנית עבודה שנתית.
בביקורת נמצא, כי שלא בהתאם להסכם, הקבלן לא הגיש למפקח תכנית עבודה שנתית לאחזקת הגנים הן לשנת 2015 והן לשנת   2016.
המלצות:
להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.
ליישם הוראות החוזה, לחייב את הקבלן להגיש תכנית עבודה שנתית לאחזקת הגנים ולערוך ביקרה על יישומה.

4. אספקת חומרי דישון.
בהסכם עם הקבלן נקבע : "13.4 כל כח האדם, הכלים והציוד הנחוצים לביצוע העבודה בשלמותה לשביעות רצונו המלאה של המזמין, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו כל החומרים.
בביקורת נמצא: שלא בהתאם להסכם, הרשות ספקה לקבלן על חשבונה את חומרי הדישון. כך לדוגמא, נמצא, כי בתאריך 8.02.2016 רכשה הרשות 30 שקים של דשן מדשאות בעלות של 4,914 ₪. 

המלצות:
להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.
ליישם הוראות החוזה, לחייב את הקבלן לספק על חשבונו את חומרי הדישון.
מומלץ לפעול להתחשבנות רטרואקטיבית עם הספק ולגבייה של עלות חומרי הדישון  שהרשות סיפקה לקבלן.

5. עמידה בתנאי ההסכם- מפרט כללי לגינון והשקייה
בהסכם עם הקבלן נקבע : "בתנאי  המכרז נקבע, כי מסמכי המכרז  כוללים גם את המפרט הכללי לגינון והשקיה: אחזקת גנים ואופני מדידה )פרק ( 41.5 - בהוצאת משרד הביטחון."  מסמך זה כולל בין היתר
הוראות מפורטות באשר עבודות הגינון . 
הביקורת התרשמה שלא כל ההוראות במפרט הכללי לגינון והשקיה: אחזקת גנים ואופני מדידה) פרק ( 41.5 - בהוצאת משרד הביטחון, מיושמות ע"י הקבלן.
בסיור עם הקבלן אליו הצטרפתי, הקבלן אישר, כי אינו מיישם חלק מהוראות המפרט הכללי לגינון והשקיה.
הקבלן טען, כי הצעתו למכרז תומחרה ע"פ 4 עובדים+ מנהל עבודה לשטח של כ- 230 דונם. דהיינו עובד אחד ל כ 50 דונם,  וכי  ברשויות אחרות מספר הדונמים לעובד קטן בהרבה (10-20 דונם לעובד) . 
הביקורת מציינת, כי הקבלן הקיים עבד  עם הרשות המקומית מספר שנים, ידע, כי לא יידרש לעמוד בכל הדרישות שנכללו במכרז.  מידע זה  נתן לקבלן הקיים יתרון על פני קבלנים אחרים,  הדבר אפשר לו להוזיל
הצעתו ולזכות במכרז.
המלצות:
להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.
אין לכלול במכרז  דרישות אשר הרשות המקומית אינה מתכוונת לאכוף על קבלן. להיערך בזמן למכרז הבא, ולגבש מפרט לגינון והשקיה אשר הקבלנים יוכלו לעמוד בו בעלות סבירה. – ההמלצה יושמה.
יש לשקול לקבוע במכרז הבא את מספר העובדים אשר יקצה הקבלן.

ד. ערבויות לביצוע תנאי היתר.


רקע:
בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) , התשע"ו-2016  בתקנה  58 "ערובה להבטחת קיום תנאי ההיתר נקבע  " רשות הרישוי תתנה מתן היתר בנייה לתוספת לבניין קיים, שינויו או תיקונו בכך שמבקש ההיתר
יפקיד ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום תנאי ההיתר, על ידי מבקש ההיתר..."

1. סכום הערבות.
בתקנה 70 נקבע : " )א ( בהיתר בנייה להוספה לבניין קיים, שינויו או תיקונו יפקיד בעל ההיתר אצל הוועדה המקומית ערבות בנקאית אוטונומית )להלן - הערבות( להבטחת קיום תנאי ההיתר, על ידי בעל
ההיתר....)ב ( גובה הערבות יהיה פי עשרה מסכום האגרה לפי תקנה 66 ובלבד שלא תפחת  מסכום של 5,000 שקלים חדשים ולא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; ..."
בביקורת עלה כמפורט בדוח, כי  סכום הערבות אותו דורשת הרשות, נמוך משמעותית מסכום הערבות המחושב בהתאם לתקנות.
בביקורת נמצא כי אין  נוהל לחישוב גובה הערבות, והחישוב מתבסס על תורה שבע"פ המבוססת על החלטה שהתקבלה לפני שנים רבות.
המלצה:
לבחון את המדיניות בנושא  ערבויות בשים לב להוראות בתקנות , לגבש מדיניות ונוהל כתוב לגבי גובה הערבות , ולאשר הנוהל והמדיניות בישיבה של הועדה לתכנון ובניה – ההמלצה יושמה: גובה הערבות
הותאם לתקנה.

2. הארכת תוקף הערבות.
בתקנה 70 נקבע : " (ד) בעל ההיתר יבטיח כי תוקפה של הערבות יהיה עד למתן תעודת הגמר כאמור בתקנת משנה  (ה)..."כחודש לפני תום  תוקפה של הערבות שולחת אחראית חוזים וערבויות מכתב רשום לבנק, בו פרטי
הערבות הקיימת, צילום הערבות הקיימת להארכת הערבות או  לחילוטה.

בביקורת נמצא, כי במקרים רבים הבנק אינו מאריך את הערבות, וגם אינו מחלטה. יוצא שבמקרים אלה הרשות המקומית נשארת ללא ערבות וללא חלף ערבות.
מסקנה : במקרים רבים  הרשות המקומית נשארת ללא ערבות וללא חלף ערבות. למרות שלא בוצעה בדיקה בשטח שהבנייה תואמת את ההיתר וללא שניתנה תעודת גמר
המלצות:
הביקורת ממליצה לבדוק מול הבנקים מדוע לא ביצעו הבקשות להאריך תוקף הערבות או לחילופין לחלטה.
הביקורת ממליצה לבחון האפשרות לשינוי  התהליך להארכת הערבות, כך שכ- 6 שבועות לפני פקיעת הערבות הרשות המקומית תפנה במקביל  לתושב ולבנק ותבקש להאריך את הערבות תוך 30 יום.  והיה
ולא הוארכה הערבות תוך פרק זמן זה,  הרשות תפנה לבנק בבקשה לחילוט.
בתגובת המנהל הכספי  לממצאי הביקורת  נאמר: "המנהל הכספי מקבל את ההמלצה ויקדים פנייה לבנק בשבוע, כמומלץ. בנושא הפנייה לתושבים, הועדה תעודכן בהתאם והיא זו אשר תפנה ישירות אל
התושב."

3. שחרור הערבות.
בתקנה 95 נקבע : " . )א ( עם סיום הבנייה או העבודות לפי ההיתר יגיש האחראי לביקורת על הביצוע לרשות הרישוי בקשה לקבלת תעודת גמר..."בתקנה 70 נקבע :  …"רשות הרישוי תחזיר לבעל ההיתר את הערבות, עם מתן תעודת גמר, אלא אם כן החליטה לחלטה, כולה או חלקה...."
הביקורת בדקה מספר מקרים בהם הערבות שוחררה או הוחזרה והאם ניתנה תעודת גמר טרם שחרור הערבות.  בבדיקה עלה, כי 3 מתוך 6 מקרים, הערבות הבנקאית שוחררה ללא שניתנה תעודת גמר לתושב.
סגנית מהנדס הרשות מסרה לביקורת כי במקרים אילו, הבנייה הסתיימה, בוצעה בדיקה בשטח, והבנייה תואמת את ההיתר. 
המלצות:
להקפיד על שחרור הערבות רק לאחר מתן תעודת גמר.
במקרים בהם הבנייה הסתיימה, ובוצעה בדיקה בה נמצא כי הבנייה תואמת את ההיתר יש להשלים ההליך עד מתן תעודת גמר .
בתגובת סגל הוועדה לממצאי הביקורת  נאמר: "מקובלת על צוות הוועדה ההמלצה ותפעל כך שלא תשוחרר הערבות טרם קבלת תעודת גמר."

4. חלף ערבות.
ע"פ התקנות, לא ניתן לקבל חלף ערבות בנקאית.
עד לפני מספר שנים היה נוהג לפיו המנהל הכספי קיבל צ'ק בנקאית  במקום ערבות בנקאית. נוהג זה הופסק לפני מספר שנים. הצ'קים הבנקאיים הופקדו בכספת המנהל הכספי.
היות שצ'ק בנקאי תקף לתקופה של 7 שנים, לפני תום התקופה , הצק הבנקאי מופקד בחשבון הבנק של המועצה. תמורת ההפקדה נרשמת  בחשבון 5900000005 פקדון תוספת בנייה.
בביקורת נמצא, כי בשנת 2014,  קיבל המנהל הכספי מ – ב.ו.   מרח' יהודה הנשיא צ'ק  בנקאי ע"ס 5,000 ש"ח  כתחליף לערבות בנקאית.
בהעדר נוהל הביקורת ממליצה, כי היה ויווצר מקרה יוצא מן הכלל ויידרש  לקבל חלף ערבות, הדבר ייעשה   באישור ועדת המשנה.

5. חשבון פיקדון תוספת בנייה.
חשבון 5900000005 פקדון תוספת בנייה משמש כחשבון מעבר שבו הופקדו לעיתים פקדונות כחלף ערבות, ולאחר מכן הוחזרו  למבקש,   חולטו ערבויות שלא הוארכו, וכו'.
נכון  ל  20.12.2016  עמדה יתרת החשבון ע"ס 251,623.37 ₪ הביקורת ניתחה את היתרה שמרכיבה את  החשבון כלהלן:
2 פקדונות ישנים שלא הוחזרו מהשנים 2009,2007  - 19,100.00  ₪
ערבויות שחולטו בשנת 2015 -  145,023.37 ₪
הפקדה של צקים בנקאיים (חלף ערבות) 2016   -  87,500 ש"ח
הביקורת המליצה למנהל הכספי ולסגל הועדה לבדוק את הנסיבות בהם התקבלו הפקדונות  הישנים:  ב.ח. 9,100 ₪ 30/11/2007,  וצ.א.  10,000 ₪ 23/03/2009. יש לבחון האם נדרש/אפשר להחזיר הפקדונות, ו/או  להשאיר הסכומים בחשבון המעבר ו/או להעביר הסכומים לחשבון הכנסות ברשות.

6. חלף ערבות – הפקדה בחשבון נאמנות של היועץ המשפטי.
בתאריך 04/02/2014   העבירו עו"ד א.פ., ועו"ד ר.ב.  10,000 ₪  ליועץ המשפטי של הרשות כפיקדון בגין בקשות להיתרים .
בו ביום הוציא היועץ המשפטי  מסמך "קבלת פיקדון שנשלח לעורכי הדין, במסמך צוין, כי הסכום התקבל, וכן שמדובר בחלף ערבות בנקאית
היתרי  הבנייה  נתנו,  כ- 3 שבועות לאחר קבלת הפיקדון.
היתר בנייה לבקשה "לבנות קיר תומך לתמיכת חפירה (מפולת) קיימת בין שני מגרשים סמוכים. הקיר יבנה בשיטת העוגנים בהתאם לחוות דעת של יועצי קרקע וקונסטרוקטורים."
עד לחודש ספטמבר 2016 הקיר התומך ללא נבנה ומר מ.מ הגיש בקשה להיתר בניה חדש. היות שנדרש לתת ערבות בנקאית בגין היתר הבנייה החדש, ביקש שהפיקדון  שהופקד בחשבון הנאמנות של היועץ
המשפטי ישמש תחליף לערבות הבנקאית שנדרשה.
במנהל ההנדסה ובמנהל הכספי לא נמצא כל רישום לפיקדון בחשבון הנאמנות של היועץ המשפטי אשר שימש  חלף ערבות להיתר הבנייה שניתן.
הכסף שהופקד בחשבון נאמנות של היועץ המשפטי (פברואר 2014), ולמועד הביקורת (דצמבר 2016) עדיין מופקד שם.
היועץ המשפטי ציין, כי הסכים להפקדת  כסף בחשבון הנאמנות של משרדו לאחר שתיאם את הנושא עם מהנדס הרשות.  עוד ציין כי מדובר על תיק מיוחד ונסיבות חריגות.
הביקורת מעירה ומציינת  כלהלן:
הביקורת בדעה, כי היועץ המשפטי היה צריך לסרב לבקשה להפקדת הכסף בחשבון הנאמנות של משרדו.  
לדעת הביקורת רצוי היה:
לדרוש ערבות בנקאית כפי שנקבע בתקנות .
לחילופין  להציע מתן צ'ק בנקאי שישמר בכספת של המנהל הכספי (כפי שנעשה במקרים אחרים, וכמו במקרה של ב.ו. מרחוב יהודה הנשיא).
לחילופין פיקדון בחשבון המועצה "חשבון 5900000005  פקדון תוספת בניה" שבו כבר הופקדו כספים המשמשים כחלף ערבות בסכום של כ 250,000 ₪ הביקורת מעירה ומציינת  כלהלן:
הפיקדון  אשר הופקד בחשבון הנאמנות של היועץ המשפטי ושמש כחלף ערבות, לא נרשם במערכת הערבויות במנהל הכספי.
לא נמצא שום תיעוד במנהל ההנדסה ובמנהל הכספי להפקדת הכסף בחשבון הנאמנות של משרדו של היועץ המשפטי.
לא קיים נוהל, (לרבות הרישומים הנדרשים)  המסדיר הפקדת כסף בחשבון הנאמנות של היועץ המשפטי כחלף ערבות בנקאית להיתר (תוספת) בנייה. 
המלצות:
לא לאפשר הפקדה של חלף ערבות בחשבון הנאמנות של היועץ המשפטי,  והיה ותתקבל החלטה המאפשרת זאת, יש לעגן בנוהל את הרישומים והבקרות הנדרשות.
מומלץ למנהל ההנדסי והמנהל הכספי להסדיר מול התושב והיועץ המשפטי קבלת ערבות בנקאית והחזרת כספי הפיקדון לתושבים.    לחילופין להעביר כספי הפיקדון  מחשבון היועץ המשפטי לרשות המקומית ורישום הפיקדון בחשבון "5900000005 פקדון תוספת בנייה" הנושא טופל, היועץ המשפטי העביר את הפיקדון לחשבון המועצה ביום 28.8.2017

ה. מחסני המועצה.

נמצא כי מתקבלות חשבוניות עם  תאריך המאוחר לאספקה ב 8-29  ימים.  מכאן שבפועל על פי  תנאי התשלום שנקבעו (שוטף+90), התאריך המוקדם שנרשם על החשבונית גרם ב- 4 מתוך 6 המקרים,
להקדמת התשלום לספק בכ- 30  יום.
המלצה
הביקורת ממליצה, לקבוע כי תנאי התשלום לספקים יקבעו (שוטף +90) בהתבסס על  התאריך ע"ג החשבונית או  קבלת הטובין  - המאוחר שבניהם. בנוסף הביקורת ממליצה על החתמת (חזית)
החשבונית בחותמת תאריך קבלת הטובין במועצה.

שמוליק שמחון:
אפתח במחמאה לך ראש המועצה, על בחירת מבקר מועצה ראוי. אם באמת הדברים מיושמים על פי הדו"חות האחרונים, נחסכים הרבה כספים למועצה. לאחר קריאת רק חצי עמוד בדו"ח חשבתי שעם דו"ח
כזה צריך לגשת למשטרה. התקיים מכרז לאשפה אולי הגדול ביותר. למכרז זה לא היו כללים, לא נמסר דיווח כמו שצריך, היועץ מעלה את המחירים. כולם יודעים שאבי וולמרק תיעד כל דבר. דווקא במכרז הזה
פתאום הוא לא תיעד ולא דיווח. אנשים פה שינו את המכרז אחרי שידעו שיש זוכה יחיד. המחיר שונה במחירים אדירים למועצה- 600,000 ש"ח לשנה וזה נושא שצריך להיבדק גם במשטרת ישראל. כל האשמה
בדו"ח הזה נופלת על אבי וולמרק. ולגבי היועץ , לוקחים יועץ בעשרות אלפי שקלים. לא יודע אם היה מכרז ליועצים. הוא שינה את המכרז ויש ברדק אחד גדול. אחרי שנודע לכם והחלטתם לסיים את
ההתקשרות עימו, הייתם צריכים לפטר אותו ולהעיף אותו בבעיטה אם באמת הוא אשם. אבל הוא עוד קיבל מתנה – מכספי המיסים שלנו, לפחות חמישה חודשים של הסתגלות. רכב צמוד עם דלק, משכורת -פרס על כך
שהוא "תפקד כמו שצריך" במכרז הזה. לא יכול להיות שהוא עוד מקבל פרס במקום לחטוף על הראש.
דבר נוסף, ולדעתי איכשהו הדברים קשורים, לגבי ורד הקבלן, הוא קיבל לתפעל את תחנת המעבר ברמת הדסה, בהסכם שלטעמי הוא בושה, מוזכר שהוא צריך לקבל פיצוי ביום שקבלן אחר יזכה במכרז כי הוא
השקיע לדבריו, מיליון ₪. האם קיבל איזשהו פיצוי? אני רואה איזשהו קשר שתמורת זה שאתה תצא משם והשקעת, נשלם לך בזה שהמכרז יתפח במיליון ₪.

ראש המועצה:
אתה מאשים אותי בזה? אני אתבע אותך. האם אתה רומז משהו?

שמוליק שמחון:
אני לא מאשים אף אחד, אני רק שואל מה קרה.

ראש המועצה:
לאכזבתי אתה לא מקבל את ממצאי הביקורת. הפעם הראשונה ששמעתי על עדכון המכרז ורתחתי מזעם, היה מיגאל הראל. אני צריך לסמוך על אנשי המקצוע שלי. אני לא יכול להתעסק בכל דבר. איך אני יכול לדעת
את זה אם הבן אדם הסתיר זאת ממני? יגאל בדק את זה וקיבל את גרסתי. אתם לא חייבים לקבל את ההסבר שלי, זו האמת לאמיתה. הפעם הראשונה ששמעתי על התוצאות היא לאחר שהתיבה נפתחה, עודכנתי
בזה, החלטתי גם על חוות דעת נוספת כי יש מציע יחיד אז וולמרק לקח חברה בשם פורטל שתיתן עוד חוות דעת.
אני לא יכול לנחש את העדכון הזה. הפעם הראשונה שידעתי על הסיפור הזה, זה מיגאל הראל. יגאל בדק אותי, בדק את הגזבר ואת כולם וקיבל את הגירסה הזו כי זו גרסת אמת. אבי לא קיבל שום מתנה. הוא קיבל 
שלושה  חודשי הסתגלות כמו כל מנהל אחר שפוטר בעבר. אני אומר לך- לא זאב, לא יאיר לא אני, לא עודד, לא יגאל, אף אחד לא ידע על העדכון הזה וזה חמור מאוד. אלה העובדות. לקחתי קשה את שני הדו"חות
האלו. לא אהבתי את זה שמישהו הצליח לעקוף כל כך הרבה גורמים. גם אותי, גם את היועץ המשפטי, גם את הגזבר, גם את ועדת מכרזים.

שמוליק שמחון:
למה לא פיטרת אותו בלי מתנה? למה להיפרד בצורה יפה? אולי הוא היה נוכל, למה לא לגשת למשטרה?

ראש המועצה:
לדעתי, אתה לא קראת את התגובה שלי בגוף הדו"ח. אני אקריא לך את התגובה שלי ליגאל:" מיותר לציין כי הדברים שכתב אבי הם עורבא פרח. כבר אמרתי ליגאל בשיחתנו הראשונה – הפעם הראשונה ששמעתי על
עדכון המחירים היתה ממך לאחר שהתחלת לתחקר אותו והבאת זאת לידיעתו. אין לי ספק שאם אבי היה מביא זאת לידיעתי ולידיעת הגזבר, הייתי דורש את חוות דעתם הכלכלית והמשפטית. לא הייתי עושה דבר
ללא עצתם הכתובה של הגזבר והיועץ המשפטי. בוודאי לא הייתי מאשר משהו כלאחר יד כמו שאבי טוען.
כאמור אבי לא עדכן כלל על עדכון המחירים, לא לפני המכרז ולא אחריו. אדגיש כי נוהגיו של אבי הינם לתעד את כל פעולותיו. הנ"ל הינו עובד המרבה לפנות בכתב על מנת לקבל אישור מראש ולגבות את עצמו. לא סביר
בעליל שבעניין כה מהותי, לא היה מעלה את הדברים על הכתב ויוצר סוג של טעות. צר לי על התנהלותו ועל אי לקיחת האחריות מצידו.  גם ניסיונו להיאחז בחוות הדעת של פורטל הוא מופרך. חוות הדעת של פורטל
נלקחה על ידינו לאחר סיום ההליך של הגשת ההצעות וזאת על מנת להבין האם ההצעה היחידה שהוגשה במכרז היא סבירה במונחים של מחירי השוק."
אני ביקשתי להיפרד בצורה כזו שלא תביא אותנו לכדי בתי משפט איתו ותעצור את תהליך ההיפרדות ממנו.
יאיר קיים היוועצות עם עודד בנושא.

היועץ המשפטי:
הייתה חשיבות, לאור הדו"ח שהוצג, לסיים את תפקידו כמה שיותר מהר. התכנסה ועדת פיטורין שכללה את הגזבר, המנכ"ל ואנוכי. כשהתהליך נעשה באופן כופה, אתה נתון לתהליכים משפטיים. חשוב היה להגיע
להסכמה לפרישה מרצון כמה שיותר מהר. חד משמעית לא היו 5 חודשי הסתגלות, רק מה שמאפשר חוזה ההתקשרות האישי איתו. לא פנינו למשטרה כי בחומר הראיות שנאסף, על פניו, גרסתו של אבי היא
שהדברים נעשו בתום לב. בעיני לתלונה במשטרה אין תועלת כל עוד אין ראיות ממשיות.

ראש המועצה:
לגבי תחנת המעבר, אני לא זוכר שהוא קיבל כסף. הוא אמור לקבל את זה כשיסיים את תפקידו מזה שיחליף אותו אבל אני צריך לקרוא את ההסכם. כולנו כאן אנשים הגונים, אתה באמת חושב שנפצה אותו על כספים
שממילא הוא צריך לקבל?

היועץ המשפטי:
למיטב זכרוני, אני לא בטוח ואני אומר זאת בזהירות, במכרז החדש של 2014, דובר על פיצוי  של הקבלן הקודם – ורד ב-  100,000₪ מהזכיין החדש והיה ויזכה זכיין אחר הוא ישלם לורד 100,000 ₪.

נאוה סבר:
אני אקריא מהסכם-
סעיף 4.1 :... "יתווסף סעיף חובה של הזכיין החדש לפצות באופן חלקי את הקבלן על השקעותיו בתחנת המעבר הנזכרות בהסכם זה, בסכום של 100,000 ₪.
סעיף 4.2: לחלופין, ורק במידה ותבחר בכך המועצה, תוכל המועצה לפצות בעצמה את הקבלן בסכום הנזכר בסעיף 4.1 לעיל, כל זאת לסילוק סופי ומוחלט של כל טענה/ דרישה/ תביעה אפשרית של הקבלן מאת
המועצה בגין השקעותיו בתחנת המעבר."

מנכ"ל המועצה:
המצגת קשה, מרשימה ומקצועית. ממצאי הביקורת מהווים כלי ניהולי חשוב בשיפור השירות לתושב ושיפור איכות העבודה. קנסות מוסכמים הינם אמצעי אכיפה ראויים כגורם מרתיע למניעת חריגה
מהוראות החוזה. הביקורת משפרת את האמון הציבורי במועצה. עמידה בהוראות החוזה מחויבת מתוקף הוראות המכרז : ליצור תחרות שוויונית לקראת כריתתו של חוזה. הביקורת הנוכחית כמו קודמותיה,
מביאה לתיקונם של הליקויים והחריגות מהכללים הנ"ל. המטרה, לנקוט בצעדים על מנת לצמצם את הישנות החריגות.
כשהוצג על ידי יגאל, לי זה נראה כמו קנוניה של קבלן, יועץ ומנהל תפעול. לאחר מכן ישבנו רבות- יגאל, הגזבר, היועץ המשפטי ואנוכי. שלחנו שאלות ליועץ המכרז ואני שוכנעתי. כל השאר לא. לכן הוחלט לקחת
גורם חיצוני נוסף שיבדוק את התנהלות היועץ. פניתי למי שמונה, הוא נפגש עם יגאל, יגאל המליץ עליו ומכאן הוא יצא לדרך. הדו"ח לא הושלם.

ראש המועצה:
בעקבות הדו"ח, החלטתי לפצל את הגינון והניקיון. לקחנו את מוטי חן, יגאל נפגש עמו. חוות הדעת של מוטי יכולה לפחות בצד האזרחי לתת ודאות. היתה דילמה שלדעתי חוות הדעת של מוטי חן תפתור אותה.

יהודה אסור: 
היועץ אמור לייעץ ולא לקבוע את התשלום. אתה האחריות העליונה כאן על הקופה הציבורית והיו כאן כשלים לאורך כל הדרך וממש תמוה בעיני איך עובדי מועצה לא נתקלו בהם בדרך. אתה צריך לדעת בדיוק
מה קורה. לך יש את האחריות הכי כבדה.

ראש המועצה:
אני האחרון בשרשרת המזון. אני מקבל את ההמלצה של ועדת המכרזים ואני מאשר אותה. יש פה 220 עובדים שתפקידם לעבוד. צריך לחדד נהלים, הנחיות והוראות ודברים כן יתבצעו.

שרה גרינצוייג:
היה מחיר ופתאום הוא עלה ב -600,000 ₪ לשנה, איך לא בדקתם?

ראש המועצה:
אין לי את היכולת לבצע מה באומדן ומה בהצעה בפועל ומה כתב היועץ. אני חייב לסמוך על הגזבר ועל המנכ"ל ועל ועדת מכרזים. זה מאוד מקומם לומר אתה אחראי. אחד הדברים המטרידים הוא איך עושים
שזה לא יקרה לעולם.

יהודה אסור:
הכי חשוב, לאן אנחנו הולכים מפה? ברגע שיש קבלן אחד ושינוי מחיר – פשוט לבטל את המכרז.

היועץ המשפטי:
אם הצעה יחידה עומדת בתנאי הסף והאומדן, אין מנוס לועדת המכרזים אלא לקבל את ההצעה.

ראש המועצה:
אחרי שהוגשה ההצעה, רציתי עוד חוות דעת. אני חושב שפעלתי במקצועיות. כל הזמן יש מכרזים, צריך לתת באנשים את האמון. תקרא את הנוהל שיאיר כתב ותנוח דעתך שדבר כזה לא יכול לקרות יותר.
ביקשתי מזאב לבצע בדיקות עלות של גזם ואשפה– מה קורה במקומות אחרים.

שמוליק שמחון:
אם היה פרוטוקול כתוב, זה היה פותר את הבעיה.

מבקר המועצה:
היום הפרוטוקול תמציתי. ועדת הביקורת מציעה פרוטוקולים מפורטים שיכללו את העמדות שהוצגו בדיון, מה המידע שנמסר ומי מסר את המידע.

יהודה אסור:
ברגע שיש קבלן יחיד במכרז, צריכה להידלק נורא אדומה אצל כולם כולל ראש המועצה.

ראש המועצה:
אתם לא תמיד מבינים את העומסים הבלתי נתפסים שיש על ראש רשות. ראש רשות חייב לסמוך על העובדים שלו. מה שקרה פה הוא משהו שנפל מתחת לרדאר של מספר רב של גורמים. מי שכשל, כבר לא
במערכת. הוא פוטר. היו לי השגות מאוד ברורות לגבי מנהל התפעול. יאיר כתב נוהל, תעברו עליו ותעירו הערות ואפשר להוסיף לנוהל.

נאוה סבר:
מברכת את המבקר על העבודה היסודית שעשה. האשמה הוטלה כולה על סמנכ"ל התפעול. אין לנו דרך לבדוק זאת ועדיין זה מעורר שאלות ותמוה. זו ההתרשמות של המבקר, אין חקירה של המשטרה. המבקר
הגיע למסקנות ואני מקבלת אותן.

ראש המועצה:
המבקר ישב עם אבי וולמרק. את לא תפגעי בשם הטוב שלי.

מבקר המועצה:
הגעתי למסקנה שמנהל אגף התפעול לא נהג לדווח בע"פ, הוא נהג למסמך את האישורים שקיבל וזה נראה לא סביר שנושא כל כך חשוב היה בע"פ. היה שינוי בגרסאות ודברים שנשכחו ופתאום נזכרו בהם. אין מצב
שנושא כזה יכול להיות בע"פ. זה לא דבר פעוט. בכל המסמכים שהכין לועדת המכרזים, זה לא נכלל. הוא היה צריך לפנות בכתב. אין שום סימוכין לטענה שלו שהוא פנה ב ע"פ. נראה שהוא אמר זאת להגנתו.

נאוה סבר:
זה מאוד מוזר שנושא כל כך חשוב, אין לו סימוכין. זה דבר בעייתי ולא תקין. כל המצב הזה: היעדר מנהל תקין, היעדר שקיפות, היעדר ביקורת והיעדר אכיפה. כמו פינוי אשפה, גם בגינון אין ביקורת ואכיפה. וגם לא
באשפה וגזם. גם תחנת המעבר שלא עבדה על פי החוק ורשיון העסק שניתן לה ולכן נסגרה. מקווה שבעקבות ההמלצות שנכתבו בדו"ח החשוב הזה, הן ייושמו, המצב ישתנה ואנחנו נעבור למנהל תקין ושקוף שגם יחסוך
לנו הרבה מאוד כסף.

שרה גרינצוייג:
זהו דו"ח שני שיגאל מתריע עליו לגבי החוזים, שאנשי המקצוע לא מכירים את החוזה, לא עוקבים אחריו. זה כולל גם את המנהל הכספי וגם את אנשי המקצוע אם זה ראש אגף תפעול או תברואה או כל אחד אחר. אני
לא מבינה איך החוזים מוכנים? הייתי מצפה שלאנשי המקצוע תהיה מילה מאוד חזקה בהכנת החוזים. מה שהם לא מסוגלים לאכוף, שהם לא יבקשו. איך יוצא שאנשים שצריכים להיות אחראים על המימוש של
החוזה, לא מכירים אותו? צריכה להיות מעורבות הרבה יותר גדולה של אנשי המקצוע בהכנת החוזה מכל הסוגים. החוזים נראים מופרכים. סעיפים שלמים שאף אחד לא שם לב אליהם ואף אחד לא מקיים אותם.

ראש המועצה:
אני מקבל את מה שאת אומרת. אחד השינויים הגדולים שיגאל הכניס במערכת שלנו זה להקפיד עקב בצד אגודל היא בהתחייבויות של ספקים בתוך החוזים שמביא בשורה התחתונה לשירות טוב יותר. אני מקבל את
הביקורת הזו אבל אני מבקש, אל תחשבו שאתם חס וחלילה נמצאים בסדום ועמורה. זו מערכת מאוד מאוד מסודרת. יש לה בקרה בהמון דברים. אנחנו מצפים שתאמינו בתום ליבנו וביושרנו שאנחנו פועלים בתום לב.
אנחנו נתקן את מה שלא בסדר. ועדת הביקורת מקבלת ממני גיבוי מלא. אנחנו פתוחים לביקורת, ניזונים ונהנים ממנה.

שרה גרינצוייג:
יותר מידי זמן יש מציע יחיד בפינוי אשפה וגזם. זה היה ידוע שזה הולך לקרות. גם התופעה של קרטל בתחום הזה היא מאוד ידועה. אני חושבת שצריך לבחון עוד פעם את האפשרות שפינוי אשפה וגזם יעבור
בחזרה לידי המועצה.

ראש המועצה:
להעביר זאת לידי המועצה זה מורכב ומסובך ויכול להיות בעייתי. אבל יש פתרון למה שאת אומרת. אני הטלתי על המנכ"ל, הגזברית ומנהלת התפעול להמליץ לי איך להוציא את המכרז החדש. האם להוציא אותו
לשוק החופשי או באמצעות ה"משכל" . המליצו על "משכל" וקיבלתי את המלצתם וזה פותח את התהליך ל-6-7 מציעים.

שמוליק שמחון:
מהפח אל הפחת. משכל גוזר קופון של 7% אם לא יותר. במכרז של הגינון יצאתם למכרז עם המשכל, אותו קבלן זכה בגלל מחירי הפיתוח. בסעיפי הגינון, הוא נתן מחירים גבוהים ובפיתוח, נמוכים. הוא ידע שפיתוח
לא יהיה פה ולכן הוא זכה.

ראש המועצה:
זה לא נכון. משכל קיבלה 4.5%. אני צריך להקשיב לגורמים המקצועיים. נעשתה עבודה וניתנה המלצה ואימצתי אותה. אני מציע לתת לגורמים המקצועיים להוביל את התהליך. ברגע שיהיה זוכה, נתקשר למנהלי
שפע שכבר עובדים עם הבן אדם ונבדוק על מה מדובר מבחינת ההמלצות. אם נתרשם שמדובר בגורם מקצועי איכותי ובהצעה כספית יותר טובה, אז אין בעיה. קיימתי מספר ישיבות, הבנתי את הרציונל, שאלתי
שאלות וזה נראה לי הרבה יותר נכון כי למשכל יש כמות נאה של מציעים.

שרה גרינצוייג:
אני חושבת שצריך לחשוב על אפשרות להחזיר את הנקיון למועצה גם בגלל אין סוף התלונות של התושבים. דבר נוסף, הבנתי שהמדיניות של מה יהיה גודל העירבון על תוספות בנייה השתנתה. מה המדיניות הנוכחית?

מהנדס המועצה:
פעם זה היה מקסימום 10,000 ₪. היה ניסיון להיות נחמדים עם התושבים. החוק אומר-כמה מטרים גודל הדירה כפול כך וכך שקלים.

שרה גרינצוייג:
היועץ המשפטי בתור יועץ משפטי היה צריך להיות הרבה יותר זהיר בסיפור עם החלף ערבות שהיה, אדם במעמדו היה צריך להיות זהיר, לא להיות מעורב לחלוטין באירוע מהסוג הזה.

מהנדס המועצה:
הסיפור מורכב. בית המשפט התנהל בחדרה על מגרשים בקרית חרושת. היתה דרישה לערבות משותפת בין שני צדדים נצים כדי להבטיח הקמה של קיר תמך משותף לשני הצדדים. לא היה היתר. השופט קבע
שהערבות תישמר אצל עו"ד ולכן היתה החלטה חיצונית שזה יהיה אצל היועץ המשפטי. לא נוהל קבוע. משהו נקודתי.

שמוליק שמחון:
הממצא הכבד הוא שאין תיעוד בשום מקום.

היועץ המשפטי:
הנסיבות היו מאוד מיוחדות. היתה דחיפות בהוצאת היתר בנייה מיידי. מדרון שהתמוטט. 
כיוון שהיתה בעיה לייצר ערבות בנקאית,  נתבקשתי על ידי עורך הדין להסכים להפקדה של הכסף בנאמנות אצלי.
כנראה שלא נעשה רישום אבל לא הוצע היתר בנייה בלי הדרישה הזו. הכסף הונח בפיקדון.

נאוה סבר:
בביקורת נרשם שהיועץ המשפטי היה צריך לסרב.

היועץ המשפטי:
אני חולק על הביקורת הזו.

ראש המועצה:
אני ראש המועצה ואין דבר כזה שאחד העובדים שלי לא יעשה את מה שכתוב בדו"ח המבקר. אין דבר כזה.
אני נפגש עם יגאל פעם בחודש ומעודכן.

חן וייסמן:
לגבי התפקיד שלך, תפקיד של מנהל רשות הוא לדעתי לשאול את השאלות, להבין ולקרוא את הנתונים.
תפקידה של ועדת מכרזים היא להביא את ההמלצה אליך. אני חושב שאתה כאן כשלת בניתוח הנתונים. יש פה בעיה מהותית.

ראש המועצה:
זה מופרך לחלוטין ומעיד על חוסר הבנה מהותי של התהליך. בסיור מציעים, המציעים מביעים את עמדותיהם אם בכלל, מול הגורם המקצועי. מי שמוביל תהליך של מכרז זה המנהל הרלוונטי. לא ידעתי
שקבלן הניקיון חלק על האומדן. איך אני יכול לדעת דבר כזה? כדי שהתהליך יהיה נקי, חשוב שראש המועצה לא יתערב לפני שתיבת המכרזים נפתחת.

חן וייסמן:
אני לא חולק על זה. אני מדבר על תוצר סופי. זאת אומרת שאם מגיעה לפתחך המלצת ועדת מכרזים אתה צריך לבדוק אותה.

מבקר המועצה:
כשקיבל ראש המועצה את תוצאות המכרז, היה פער של אפס בין האומדן שהגיש היועץ לתיבת המכרזים לבין ההצעה שנתקבלה. יותר מכך, היתה גם חוות דעת מקצועית של יועץ נוסף שאמר שההצעה בסדר. אז
לכאורה, איך אפשר היה לנחש שבדרך יתרחש דבר כזה?

חן וייסמן:
יש פער עצום בין מה ששילמנו בשנה שלפני כן לבין מה שאנחנו הולכים לשלם. אנחנו צריכים לקבל החלטה.
אני מצפה מראש הרשות לבוא ולשאול את השאלות.

ראש המועצה:
הנחת העבודה שלי היתה שאם כל כך הרבה גורמים עברו על זה ונראה שמאשרים את זה, איזו סיבה יש לי לא לאשר את ועדת מכרזים? אם אני נמצא בתהליך של  ארבעה – חמישה חודשים כדי לנסות להוזיל כספים
ולצערי אני לא מצליח. יש מציע אחד והייתי רוצה שיהיו יותר מציעים.

חן וייסמן:
יכול להיות שאם לפני שהיית חותם על ועדת המכרזים והיית קורא בשנית לאבי לשיחת סיכום, ייתכן שהוא היה מתחיל להסביר מה היה. בראייה רחבה על הדו"ח, אני הייתי מסתכל איך אנחנו עושים בהקדמה
לתקציב – גם בנושא של מכרזים משמעותיים, אולי נושא של קבלנים, או נותני שירות, ה -10 הגדולים ביותר.
נותנים תקציר שנתי לגבי ההוצאות השנתיות. בנוסף, הייתי בודק ומוציא את כל המכרזים המהותיים שלנו שיש להם סעיפים, ללמוד אותם. מבחינת מחלקת התפעול, דיברנו כאן על תלונות של הקבלן מבחינת הגזם
והאשפה, הייתי עושה כמו  "מפת פשיעה". כל פעם שיש תלונה, מסמן במפה ורואה איזורים חיים – אפשרות לקנוס את הקבלן.
מבחינת יועצים – הייתי בודק ומוודא שכל יועץ שלנו לא נפגוש אותו בחצר האחורית.

שרה גרינצוייג:
מריוס, כשיש עכשיו את תוספות הבנייה, האם אתם מקפידים לתת תעודת גמר כתנאי לקבלת העירבון בחזרה?

מהנדס המועצה:
אין שחרור ערבות ללא תעודת גמר. האחריות – הבקשה לקבל מי שבונה באחריותו לבקש תעודת גמר.
בתעודת הגמר הוא מצהיר על כך שהכל תקין ועל פי היתר.

להלן נוסח המלצות ועדת הביקורת למליאת הרשות לגבי דוח מבקר המועצה לשנת 2016.
לאחר שקראה את דו"ח המבקר ולאחר שנפגשה עם המבקר, המנכ"ל גזברית המועצה, ומנהלת אגף התפעול, הוועדה לענייני ביקורת ממליצה למליאת הרשות לקבל את ההחלטות
הבאות:

 1. מליאת הרשות המקומית מקבלת את המלצות המבקר, ומורה להנהלת הרשות ליישם את ההמלצות ולתקן את הליקויים שהועלו בדוח המבקר.
 2. מליאת הרשות המקומית שבה ומדגישה את החשיבות והחובה של המנהלים והעובדים ברשות המקומית, להקפיד על קיום הוראות ההסכמים עם ספקים ונותני שירותים.
 3. מנכ"ל הרשות המקומית ידווח בכתב לוועדת ביקורת, עד לחודש דצמבר 2017, על סטטוס תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח המבקר לשנת 2016.
 4. מנכ"ל הרשות המקומית ידווח בכתב לוועדת ביקורת, עד לחודש דצמבר 2017, על סטטוס תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוח המבקר לשנה קודמת ) 2015.
 5. מליאת הרשות המקומית מאמצת ההצעה, לפיה הפרוטוקולים של ועדת המכרזים יהיו מפורטים, ויכללו את העמדות שהוצגו בדיון, מה המידע שנמסר בדיון , ומי מסר את המידע.

שרה גרינצווייג   שמואל שמחון    יהודה אסור    חן וייסמן

מתקיימת הצבעה:
הצעת ועדת הביקורת אושרה פה אחד.

2. דו"ח ביקורת משרד הפנים - 2016 

מבקר המועצה:

סקר נכסים
המועצה לא ערכה מאז שנת 2010 סקר נכסים בתחום שיפוטה לשם עדכון הבסיס לגביית הארנונה. ע"פ הנחיות משדד הפנים נדרש לערוך סקר נכסים אחת ל חמש שנים.
בנוסף ע"פ פסיקה של בית המשפט העליון (2015), על הרשויות המקומיות לחשב את הארנונה לפי גודלו המדויק של הנכס, וכל  עיגול של חיוב בארנונה הן כלפי מטה והן כלפי מעלה אינו חוקי. מידת הדיוק שבה
יחייבו הרשויות המקומיות נקבעה לשתי הספרות הראשונות אחרי הנקודה.
סקר נכסים- דיון בועדת ביקורת
גזברית המועצה דיווחה, כי מתוך כ- 6,050 נכסים כ- 4,600  נכסים (כ – 76%)  נמדדו בשנים האחרונות.
ומידת הדיוק בנכסים אלה מתאימה לפסיקת בית המשפט העליון – 2 ספרות אחרי הנקודה.
המנהל הכספי יבדוק  עם יועץ הארנונה האם לבצע מדידות לגבי 1,450 הנכסים (כ- 24%) שלא נמדדו בשנים האחרונות, או לבצע סקר מלא.

סקר נכסים- המלצת המינהל הכספי
להשלים את מדידת כל הנכסים שטרם נמדדו מאחר ורוב הנכסים מדודים באופן מדויק ואין זה תקין מעשית וציבורית לחזור למי שנמדד ולעגל את שטחו. אנו עכשיו בהליך של מכרז חדש ובכוונתנו למדוד כ- 1,450
נכסים משך השלוש השנים הקרובות גם כדי למצוא שטחים שלא ידענו עליהם וגם כדי לקבוע חיוב עפ"י חישוב מדויק. 
חיוב הארנונה עד סוף שנת 2021 יהיה על פי שיטה מעורבת, כלומר רוב הנכסים יחויבו על פי השיטה העשרונית ומקצתם יחויבו על פי שיטת העיגול. החל משנת 2022 כל הנכסים יחויבו לפי השיטה העשרונית.

מתקיימת הצבעה:
הצעת המנהל הכספי אושרה פה אחד.

ראש המועצה:
לסיכום, זה היה אחד הדיונים הכי מרתקים שהיו בשנים האחרונות במועצה המקומית. אני בטוח שכולנו נצא נשכרים מכך. אני מזמין אתכם ואתך במיוחד, שמוליק, יו"ר ועדת ביקורת להמשיך את תהליך בדיקת
תיקון הליקויים, לנו אין שום דבר להסתיר. לי יש מטרה,  אני רוצה להשאיר אחריי בונבוניירה. אני רוצה שמי שייכנס אחריי יגיד שיש פה מערכת מצוינת מכל בחינה שהיא.  

הישיבה ננעלה ב- 20:50

ראש המועצה דוד אריאלי  ________________
מנכ"ל המועצה  יאיר אודם ________________

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד