מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
06:15   17/2/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

פסיכולוגיה יהודית

17:00

"אין כניסה לישראלים" - “סוריה - מה שהיה ומה שנשאר”

מרצה: נפתלי הילגר19:30

דלג על Ticker
Ticker
לפעילות התנדבותית בקהילה
מועצת קרית טבעון מחפשת אתכם!
לפעילות התנדבותית בקהילה מועצת קרית טבעון מחפשת אתכם!
יש לנו מגוון רחב של תחומים מעניינים להציע לכם:
ישיבת מליאת המועצה
יום שלישי | 19.2.2019 | 18:00

פרסום הסדר מספר 2.16 מיום 3.4.16

פרסום אודות הסדר מותנה באינטרנט
הסדר מס' 2.16 מיום 3.4.16

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון

 

תיק מס' 2015058 של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית טבעון נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:


1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודו החשודים:
1.1. המקרקעין הרשומים כגוש X חלקה Y (מוכרים בעבר כגוש Z חלקה D) ברח' P מס' U, קרית טבעון, נמצאים במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון (להלן: המקרקעין).
1.2. המקרקעין בבעלות קרן קיימת לישראל.
1.3. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום היתה החשודה בעלת זכות חכירה במקרקעין, מי שמוטלת עליה חובה להשיג היתר מכח חוק התכנון והבניה, התשכ"ו-1965 (להלן: החוק), או תקנה על פיו, מי שאחראית לעבודות ולשימושים המתוארים להלן, המבצעת של העבודות, המשתמשת במקרקעין והמחזיקה בפועל בהם.
1.4. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום חלו על המקרקעין תכניות טב/34 ו-טב/במ/160, ועל פיהן ייעוד המקרקעין הוא מגורים.
1.5. במקרקעין קיים בית מגורים דו-משפחתי שנבנה על פי היתר (היתר מס' R מיום DD/MM/YY שניתן לחשודה) (להלן: בית המגורים ו-ההיתר, בהתאמה).
1.6. בחודש דצמבר 2015, או בסמוך לכך, ביצעה הנאשמת במקרקעין, בעצמה או באמצעות אחרים, כלהלן:
בניית קונסטרוקציית מתכת בשטח כ-25 מ"ר לקירוי חניה (להלן: התוספת).
1.7. החשודה עשתה כאמור כאשר אין בידיה היתר כדין על פי החוק ובניגוד להוראותיו, ובסטיה מההיתר.

2. עד למועד הגשת כתב האישום החשודה לא הגישה בקשה להיתר.

3. במעשיה המתוארים לעיל, הנאשמת עשתה כלהלן:
3.1. ביצעה עבודות במקרקעין בלא היתר, כאשר ביצוע העבודות והשימוש טעונים היתר לפי החוק או תקנה על פיו.
3.2. ביצעה עבודות במקרקעין בסטיה מהיתר.

4. הוראת החיקוק שפורטה בהסדר:
4.1. בניה במקרקעין בלא היתר כדין – עבירה לפי סעיף 204(א) + 208 לחוק.
4.2. בניה במקרקעין בסטיה מהיתר – עבירה לפי סעיף 204(ב) + 208 לחוק.

5. תנאי ההסדר:
5.1. תשלום לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון בסך 3,000  ש"ח , אשר ישולם ב-5 תשלומים חודשיים רצופים ושווים, החל מיום 1.5.16.
5.2. התחייבות להימנע מביצוע עבירה על פי החוק במהלך תקופה של שנה.
5.3. הריסה של הבניה שנבנתה במקרקעין ללא היתר והפסקת השימוש בה, והתאמתה להיתר הקיים, בתוך שנה, זולת אם יינתן היתר כדין.

6. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
6.1. החשודה הודתה בעובדות המהוות עבירה.
6.2. לחשודה אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
6.3. לחשודה אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.
6.4. נסיבות ביצוע העבירה:
6.4.1. מהות העבודות והיקפן מאפשרות עריכת הסדר מותנה (מדובר בבניה קלה בהיקף לא גדול).
6.4.2. לחשודה נסיבות אישיות התומכות בעריכת הסדר מותנה.
6.5. תוצאות העבירה:
6.5.1. החשודה פתחה בהליך לגליזציה ואין מניעה להכשרת המבנה (ואכן ניתן היתר כבר בחודש יולי 2016).

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד