מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
07:50   17/7/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

עיוורון ולקויות ראייה בגיל המבוגר שירותים ועזרים מסייעים

09:00

דלג על Ticker
Ticker
15/07/2019
בקרית טבעון דואגים לבעלי החיים
נטישת בעלי חיים היא אכזרית ולא חוקית והרשות תפעל בנחישות על מנת למגר את התופעה
16/07/2019
סדנת הורות לאימהות יחידניות בקרית טבעון
8 מפגשים, מתחיל 6.9.19, 9:00-11:00

פרסום הסדר מספר 1.16 מיום 18.1.16

פרסום הסדר מספר 1.16 מיום 18.1.16
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון

תיק מס' 2015047 של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית טבעון נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:
1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודו החשודים:
1.1. המקרקעין הרשומים כגוש X חלקה Y, ברח' Z מס' 8, קרית טבעון, נמצאים במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון (להלן: המקרקעין).
1.2. המקרקעין בבעלות קרן קיימת לישראל.
1.3. בתקופה הרלבנטית היה החשוד בעל זכות חכירה במקרקעין, מי שמוטלת עליו חובה להשיג היתר מכח חוק התכנון והבניה, התשכ"ו-1965 (להלן: החוק), או תקנה על פיו, מי שאחראי לעבודות ולשימושים המתוארים להלן, המבצע של העבודות, המשתמש במקרקעין והמחזיק בפועל בהם.
1.4. בתקופה הרלבנטית חלה על המקרקעין תכנית טב/34, ועל פיה ייעוד המקרקעין הוא מגורים.
1.5. במקרקעין קיים בית משותף ובו 6 יחידות מגורים, כאשר לחשוד זכויות ביחידת מגורים בקומת הקרקע והוא מוחזק כבעליה (להלן: הדירה).
1.6. ביום 1.9.15, או בסמוך לכך, ביצע החשוד, בעצמו או באמצעות אחרים, עבודות חפירה וחציבה, המשנות את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה, בשטח של כ-30 מ"ר ובעומק של כ-1.8 מ', בחצר הדירה במקרקעין ובחלקה P הסמוכה, שייעודה דרך, תוך פגיעה בתשתיות בתחום הדרך.
1.7. החשוד עשה כאמור כאשר אין בידיו היתר כדין על פי החוק ובניגוד להוראותיו.
1.8. במעשיו המתוארים לעיל, החשוד ביצע עבודות במקרקעין בלא היתר, כאשר ביצוע העבודות טעון היתר לפי החוק או תקנה על פיו.


2. הוראת החיקוק שפורטה בהסדר:
בניה במקרקעין בלא היתר כדין – עבירה לפי סעיף 204(א) + 208 לחוק, יחד עם סעיף 145(א)(3) לחוק ותקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967.


3. תנאי ההסדר:
3.1. תשלום לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון בסך 15,000  ש"ח, אשר ישולם ב-5 תשלומים חודשיים רצופים ושווים, החל מיום 1.2.16.
3.2. התחייבות להימנע מביצוע עבירה על פי החוק במהלך תקופה של שנה.
3.3. שיקום החפירה והתשתיות והתאמה להיתר הקיים בתוך 3 חודשים, זולת אם יינתן היתר כדין.


4. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
4.1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
4.2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
4.3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.
4.4. נסיבות ביצוע העבירה:
4.4.1. היקף העבודות שבוצעו מאפשר עריכת הסדר מותנה.
4.4.2. תנאי ההסדר יתמרצו הסדרה מהירה ויעילה תוך שיקום מלא של התשתיות ונטרול היבט המסוכנות, וזאת בקבוע זמן קצר יחסית, דבר שבנסיבות העניין יש לו חשיבות רבה מבחינת האינטרס הציבורי והשמירה על בטחון הציבור ושלומו.
4.5. תוצאות העבירה:
4.5.1. החשוד החל לפעול ללגליזציה.

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד