מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
12:08   28/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

פרסום הסדר מס' 1.15 מיום 20.8.15

פרסום הסדר מס' 1.15 מיום 20.8.15
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון

 

תיק מס' 2014084 של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית טבעון נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
1.1. המקרקעין הרשומים כגוש X חלקה Y ברח' Z מס' U, קרית טבעון, נמצאים במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון (להלן: המקרקעין).
1.2. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום היה החשוד מי שמוטלת עליו חובה להשיג היתר מכח חוק התכנון והבניה, התשכ"ו-1965 (להלן: החוק), או תקנה על פיו, מי שאחראי לעבודות ולשימושים המתוארים להלן, המשתמש במקרקעין והמחזיק בפועל בהם.
1.3. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום חלה על המקרקעין תכנית טב/34, ועל פיה ייעוד המקרקעין הוא מגורים.
1.4. במקרקעין קיימת חניה מקורה על פי היתר (להלן: החניה).
1.5. בחודשים דצמבר 2014 – פברואר 2015, או בסמוך לכך, בנה החשוד במקרקעין, בעצמו או באמצעות אחרים, כלהלן (להלן: התוספות):
1.5.1. מרפסת מקונסטרוקצית ברזל ומעליה דק מעץ בשטח כ-18 מ"ר מעל החניה (להלן: המרפסת). 
1.5.2. קיר מבלוקים באורך כ-3.5 מ' בגובה כ-1 מ' מעל קיר קיים בחזית האחורית של החניה.
1.5.3. גדרות רשת ומעץ בצדי המרפסת באורך כ-15 מ'.
1.6. החל ממועד סיום בניית התוספות עושה החשוד שימוש בהן.
1.7. החשוד עשה כאמור כאשר אין בידיו היתר כדין על פי החוק ובניגוד להוראותיו.
1.8. החשוד עשה כאמור בסטיה ניכרת מהוראות התכנית החלה במקום ובניגוד לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002.
1.9. במעשיו המתוארים לעיל, עשה החשוד כלהלן:
1.9.1. ביצע עבודות והשתמש במקרקעין בלא היתר, כאשר ביצוע העבודות והשימוש טעונים היתר לפי החוק או תקנה על פיו.
1.9.2. ביצע עבודות והשתמש במקרקעין בסטיה מתכנית.

2. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
2.1. בניה ושימוש במקרקעין בלא היתר כדין – עבירה לפי סעיף 204(א) לחוק.
2.2. בניה ושימוש במקרקעין בסטיה מתוכנית – עבירה לפי סעיף 204(ב) לחוק.תנאי ההסדר:

3. תנאי ההסדר:
3.1. תשלום לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון בסך 2,500 ש"ח, אשר ישולמו ב-5 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.10.15.
3.2. התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה על פי החוק במהלך תקופה של 12 חודשים.
3.3. הריסה של התוספות שנבנו במקרקעין בלא היתר והפסקת השימוש בהן, זולת אם יינתן היתר כדין, או התאמתן להיתר, בתוך שנה.

4. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
4.1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
4.2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
4.3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.
4.4. נסיבות ביצוע העבירה:
4.4.1. מדובר בעבירות ברף הקל ביותר, חלקן מתקרבות כדי זוטי דברים, או פטורות כיום מהיתר על פי תיקון 101.
4.4.2. הנסיבות והרקע לביצוען מצדיקות התחשבות והקלה.
4.5. תוצאות העבירה:
4.5.1. החשוד שתף פעולה, הביע חרטה, וקיים אחר הוראות מהנדס הוועדה לביצוע כל הנדרש להתאמת המצב להיתר הקיים, באופן שאושר על ידי גורמי הוועדה.
4.6. נסיבות מקלות אחרות:
4.6.1. החשוד מורה במקצועו והרשעה פלילית עלולה להזיק לו.
4.6.2. לחשוד נסיבות אישיות שונות התומכות בעריכת ההסדר.

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד