מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
11:12   16/7/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
14/07/2019
מעיינות העמקים מבצעת עבודות תיקונים לשיפור תשתיות המים בקרית טבעון
יום ג' ברחובות: מייסדים, חנקין ויצחק רבין החל מ9:00
15/07/2019
בקרית טבעון דואגים לבעלי החיים
נטישת בעלי חיים היא אכזרית ולא חוקית והרשות תפעל בנחישות על מנת למגר את התופעה

פרסום הסדר מס' 1.15 מיום 20.8.15

פרסום הסדר מס' 1.15 מיום 20.8.15
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון

 

תיק מס' 2014084 של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית טבעון נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

1. תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
1.1. המקרקעין הרשומים כגוש X חלקה Y ברח' Z מס' U, קרית טבעון, נמצאים במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון (להלן: המקרקעין).
1.2. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום היה החשוד מי שמוטלת עליו חובה להשיג היתר מכח חוק התכנון והבניה, התשכ"ו-1965 (להלן: החוק), או תקנה על פיו, מי שאחראי לעבודות ולשימושים המתוארים להלן, המשתמש במקרקעין והמחזיק בפועל בהם.
1.3. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום חלה על המקרקעין תכנית טב/34, ועל פיה ייעוד המקרקעין הוא מגורים.
1.4. במקרקעין קיימת חניה מקורה על פי היתר (להלן: החניה).
1.5. בחודשים דצמבר 2014 – פברואר 2015, או בסמוך לכך, בנה החשוד במקרקעין, בעצמו או באמצעות אחרים, כלהלן (להלן: התוספות):
1.5.1. מרפסת מקונסטרוקצית ברזל ומעליה דק מעץ בשטח כ-18 מ"ר מעל החניה (להלן: המרפסת). 
1.5.2. קיר מבלוקים באורך כ-3.5 מ' בגובה כ-1 מ' מעל קיר קיים בחזית האחורית של החניה.
1.5.3. גדרות רשת ומעץ בצדי המרפסת באורך כ-15 מ'.
1.6. החל ממועד סיום בניית התוספות עושה החשוד שימוש בהן.
1.7. החשוד עשה כאמור כאשר אין בידיו היתר כדין על פי החוק ובניגוד להוראותיו.
1.8. החשוד עשה כאמור בסטיה ניכרת מהוראות התכנית החלה במקום ובניגוד לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002.
1.9. במעשיו המתוארים לעיל, עשה החשוד כלהלן:
1.9.1. ביצע עבודות והשתמש במקרקעין בלא היתר, כאשר ביצוע העבודות והשימוש טעונים היתר לפי החוק או תקנה על פיו.
1.9.2. ביצע עבודות והשתמש במקרקעין בסטיה מתכנית.

2. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
2.1. בניה ושימוש במקרקעין בלא היתר כדין – עבירה לפי סעיף 204(א) לחוק.
2.2. בניה ושימוש במקרקעין בסטיה מתוכנית – עבירה לפי סעיף 204(ב) לחוק.תנאי ההסדר:

3. תנאי ההסדר:
3.1. תשלום לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון בסך 2,500 ש"ח, אשר ישולמו ב-5 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 1.10.15.
3.2. התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה על פי החוק במהלך תקופה של 12 חודשים.
3.3. הריסה של התוספות שנבנו במקרקעין בלא היתר והפסקת השימוש בהן, זולת אם יינתן היתר כדין, או התאמתן להיתר, בתוך שנה.

4. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:
4.1. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.
4.2. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.
4.3. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.
4.4. נסיבות ביצוע העבירה:
4.4.1. מדובר בעבירות ברף הקל ביותר, חלקן מתקרבות כדי זוטי דברים, או פטורות כיום מהיתר על פי תיקון 101.
4.4.2. הנסיבות והרקע לביצוען מצדיקות התחשבות והקלה.
4.5. תוצאות העבירה:
4.5.1. החשוד שתף פעולה, הביע חרטה, וקיים אחר הוראות מהנדס הוועדה לביצוע כל הנדרש להתאמת המצב להיתר הקיים, באופן שאושר על ידי גורמי הוועדה.
4.6. נסיבות מקלות אחרות:
4.6.1. החשוד מורה במקצועו והרשעה פלילית עלולה להזיק לו.
4.6.2. לחשוד נסיבות אישיות שונות התומכות בעריכת ההסדר.

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד