מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
04:52   4/12/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
2/12/2020
"זיכרון בסלון" 2021
בין קרית טבעון ועריה התאומות: בראונשוויג בגרמניה, קומפיין בצרפת, צ'קובץ בקרואטיה
29/10/2020
קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים
10 מפגשים , שבועיים , ימי שלישי, החל מנובמבר 20
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

תקנון לבחירת יקירי קרית טבעון

7/05/2020

תקנון לבחירת יקירי קרית טבעון[1]

1. כללי

א. תואר "יקיר קרית טבעון"  יבטא את ההוקרה וההערכה של הקריה לתרומתו הייחודית ויוצאת הדופן של מקבל התואר לחיי הקריה.
ב. אות יקיר הקריה יוענק בטקס חגיגי, בהשתתפות ראש המועצה ואישי ציבור בסביבות יום המתנדב הבינלאומי החל בתאריך 5.12. 
ג. האות יוענק ל 1-3 מועמדים בשנה. בשנת בחירות לא יתקיים הטקס ובשנה שאחריה יבחרו 1-5 מועמדים.
ד. רשימת "יקירי קרית טבעון" תוצג באתר המועצה באופן קבוע ותעודכן באופן שוטף.
ה. בתקנון זה יקבעו אופן קביעת הוועדה לבחירת יקיר הקריה, תנאי הסף והקריטריונים לבחירה, נוהל הגשת ההמלצות ותהליך הבחירה של "יקיר קרית טבעון".

2. הוועדה לבחירת יקיר הקריה

א. הוועדה לבחירת  "יקירי קרית טבעון" (להלן "הוועדה") תוקם כל שנה בחודש ינואר. הוועדה תורכב מחבר מליאת המועצה שיבחר ע"י הקואליציה  וחבר מליאה שיבחר ע"י האופוזיציה. שני הנציגים יבחרו, בהסכמה,  שלושה נציגי ציבור ובכך יושלם מניין הוועדה לחמישה חברים.  ראש המועצה יוציא כתב מינוי לכל אחד מחברי הועדה שהוקמה.
ב. תפקיד הוועדה יהיה לבחור את מקבלי התואר מתוך רשימת המומלצים שתוגש לוועדה. בעלי זכות ההצבעה הם חברי הוועדה בלבד.
ג. חבר ועדה מכהן לא יהיה מועמד לקבלת האות ולא יהיה רשאי להגיש מועמדות של אדם אחר.
ד. כל חבר ועדה חייב בגילוי נאות של הקשרים בינו לבין כל מועמד ושאר חברי הוועדה יכריעו אם לחבר תהיה זכות הצבעה בעניינו של אותו מועמד. תיקו בהצבעה פרושו שלחבר הוועדה הנדון לא תהיה זכות הצבעה בעניין המועמד הנדון.  
ה. ישיבות הוועדה תתקיימנה בהשתתפות כל חבריה ככל שניתן. תכן דיוני הוועדה יישאר חסוי.
ו.  החלטות הוועדה תתקבלנה בהסכמה, ככל שניתן, ולכל הפחות על דעת רוב חבריה. הבחירה הסופית עצמה תעשה בהרכב מלא.

3. תנאי הסף למועמד לאות יקיר הקריה

א. המועמד פעל לטובת הציבור בפעילות התנדבותית רבת-שנים שהביאה לתרומה משמעותית לקריה.
ב. המועמד הינו/היה תושב הקריה 15 שנה לפחות.
ג. המועמד הינו בן 50 לפחות.
ד. תואר יוענק למי שהלך לעולמו רק במקרה בו המועמד נפטר לאחר שההחלטה להעניק לו את אות "יקיר הקריה" התקבלה.
ה. חבר מועצה יוכל להיות מועמד לתואר על חברותו במועצה רק באם כיהן במשך שלוש קדנציות לפחות. 
ו. חבר מועצה מכהן או מועמד למועצה או לראשות המועצה לא יהיה מועמד לתואר.
ז. לא יוענק התואר למי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון, ויש על כך תיעוד במאגרי מידע הפתוחים לכלל הציבור.


4. קריטריונים לבחירה

בהחלטה על מקבלי האות יובאו במניין שיקולים לגבי משך ההתנדבות וייחודיותה, המרקם החברתי של אוכלוסיית היישוב, תחומי העשייה השונים של המועמדים וגיל המועמדים, ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מגדר, נטייה מינית, השקפה וכיוצא בזה.

5. נוהל הגשה

א. מנכ"ל המועצה יפרסם במאי  כל שנה "קול קורא" לכל תושבי היישוב שבו הם יתבקשו להמליץ על מועמדים לקבלת אות "יקיר הקריה". המודעה תפורסם בכל העיתונים המקומיים, בדף הפייסבוק של המועצה ובאתר המועצה במשך שבועיים לפחות. זמן ההגשה יוגבל לחודש ממועד הפרסום השני. נספח א' לתקנון זה מגדיר את נוסח הפרסום.
ב. ההמלצות תוגשנה בטופס מיוחד ("טופס הגשת מועמדות ליקיר קרית טבעון") ותשלחנה בדואר אלקטרוני לחבר הוועדה, שנקבע לצורך זה, וכתובת המייל שלו תופיע בפרסומים או שתופקדנה בתיבה סגורה במשרד מנכ"ל המועצה (במקרה האחרון יונפק למוסר ההמלצה אישור על קבלת המסמכים ע"י מנכ"ל המועצה).  את הטופס ניתן להוריד מאתר המועצה או לקבל במייל/ידנית ממשרד מנכ"ל המועצה.
ג. שמות המועמדים יישארו חסויים לציבור. 
ד. מגיש ההמלצה יפרט ככל הניתן לגבי התאמת המועמד בכל אחד מהקריטריונים ותנאי הסף כמפורט מעלה ויצרף, ככל האפשר, מסמכים התומכים במועמדות זו.
ה.ניתן להגיש שוב המלצות על מועמדים שהוגשו בעבר אך לא נבחרו.
ו. הוועדה תדון רק במועמדויות שהוגשו בשנה הנוכחית.
 
6. תהליך הבחירה של  יקיר הקריה
 
א. הוועדה תבדוק כי המועמד עומד בתנאי הסף שנקבעו בתקנון.
ב. הוועדה תדרג את המועמדים בהתאם לעמידתם בקריטריונים השונים, ולאחר מכן תבחר מתוכם את המתאימים ביותר.
ג. הוועדה רשאית לקבל ייעוץ או חוות דעת מכל גורם שיוכל לסייע לה בקביעת הנבחר/ים לאות יקיר הקריה.
ד. הוועדה תפרסם את תוצאות הבחירה עד סוף אוגוסט. לצד שמות הנבחרים יפורטו גם הנימוקים לבחירתם.  החלטות הוועדה תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן. 
ה. כל חריגה מהתקנון או שינוי בו יתקבלו בהחלטה פה אחד של כל חברי הועדה וינומקו בכתב. 
ו. עם קבלת ההחלטה ימסרו שמות הנבחרים לראש המועצה ולמנכ"ל המועצה  וראש המועצה יבשר לכל אחד מהנבחרים על הבחירה.


________________________________________
[1] הנוהל כתוב בלשון זכר אך מכוון לשני המינים

 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד