מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
05:13   21/2/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

פלאי העולם העתיק

מפלי מים ענקיים10:30

הזעם והחמלה

אורנה בן דור19:30

דלג על Ticker
Ticker

תקנון לבחירת יקירי קרית טבעון

19/06/2017

תקנון לבחירת יקירי קרית טבעון[1] 

כללי 

תואר "יקיר קרית טבעון"  יבטא את ההוקרה וההערכה של הקריה לתרומתו הייחודית ויוצאת הדופן של מקבל התואר לחיי הקריה. 

אות יקיר הקריה יוענק בטקס חגיגי, בהשתתפות ראש המועצה ואישי ציבור, בכל שנה ל 1-3 מועמדים נבחרים בסביבות יום המתנדב הבינלאומי החל בתאריך 5.12.  

רשימת "יקירי קרית טבעון" תוצג באתר המועצה באופן קבוע ותעודכן באופן שוטף. 

בתקנון זה יקבעו הקריטריונים, נוהל ההגשה ואופן הבחירה של "יקיר קרית טבעון". 

 

הוועדה לבחירת יקיר הקריה 

  

1.      הוועדה לבחירת  "יקירי קרית טבעון" (להלן "הוועדה") תוקם כל שנה בחודש ינואר. הוועדה תורכב מחבר מליאת המועצה שיבחר ע"י הקואליציה  וחבר מליאה שיבחר ע"י האופוזיציה. שני הנציגים יבחרו, בהסכמה,  שלושה נציגי ציבור ובכך יושלם מניין הוועדה לחמישה חברים.  

2.      תפקיד הוועדה יהיה לבחור את מקבלי התואר מתוך רשימת המומלצים שתוגש לוועדה. בעלי זכות ההצבעה הם חברי הוועדה בלבד. 

3.      חבר ועדה מכהן לא יהיה מועמד לקבלת האות ולא יהיה רשאי להגיש מועמדות של אדם אחר. 

4.      כל חבר ועדה חייב בגילוי נאות של הקשרים בינו לבין כל מועמד ושאר חברי הוועדה יכריעו אם לחבר תהיה זכות הצבעה בעניינו של אותו מועמד. תיקו בהצבעה פרושו שלחבר הוועדה הנדון לא תהיה זכות הצבעה בעניין המועמד הנדון.   

5.      ישיבות הוועדה תתקיימנה בהשתתפות כל חבריה ככל שניתן. תכן דיוני הוועדה יישאר חסוי. 

6.      החלטות הוועדה תתקבלנה בהסכמה, ככל שניתן, ולכל הפחות על דעת רוב חבריה. הבחירה הסופית עצמה תעשה בהרכב מלא. 

תנאי הסף למועמד לאות יקיר הקריה 

א.      המועמד פעל לטובת הציבור בפעילות התנדבותית רבת-שנים שהביאה לתרומה משמעותית לקריה.  

ב.      המועמד הינו/היה תושב הקריה 15 שנה לפחות. 

ג.       המועמד הינו בן 50 לפחות. 

ד.       תואר יוענק למי שהלך לעולמו רק במקרה בו המועמד נפטר לאחר שההחלטה להעניק לו את אות "יקיר הקריה" התקבלה. 

ה.      חבר מועצה יוכל להיות מועמד לתואר על חברותו במועצה רק באם כיהן במשך שלוש קדנציות לפחות.  

ו.        חבר מועצה מכהן או מועמד למועצה או לראשות המועצה לא יהיה מועמד לתואר. 

ז.        לא יוענק התואר למי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון, ויש על כך תיעוד במאגרי מידע הפתוחים לכלל הציבור. 

 

 

קריטריונים לבחירה 

בהחלטה על מקבלי האות יובאו במניין שיקולים לגבי משך ההתנדבות וייחודיותה, המרקם החברתי של אוכלוסיית היישוב, תחומי העשייה השונים של המועמדים וגיל המועמדים, ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה וכיוצא בזה. 

 

 נוהל הגשה 

א.      מזכיר המועצה יפרסם במאי  כל שנה "קול קורא" לכל תושבי היישוב שבו יתבקשו להמליץ על מועמדים לקבלת אות "יקיר הקריה". המודעה תפורסם בכל העיתונים המקומיים ובאתר המועצה במשך שבועיים לפחות. זמן ההגשה יוגבל לחודש ממועד הפרסום השני. נספח א' לתקנון זה מגדיר את נוסח הפרסום. 

ב.      ההמלצות תשלחנה בדואר אלקטרוני לחבר הוועדה שנקבע לצורך זה וכתובת המייל שלו תופיע בפרסומים או שתופקדנה בתיבה סגורה במשרד מזכיר המועצה. שמות המועמדים יישארו חסויים לציבור.  

ג.       מגיש ההמלצה יפרט ככל הניתן לגבי התאמת המועמד בכל אחד מהקריטריונים ותנאי הסף כמפורט מעלה. 

ד.       מגיש המועמדות יצרף, ככל האפשר, מסמכים התומכים במועמדות זו. 

 

תהליך הבחירה של  יקיר הקריה 

  

1.      הוועדה תבדוק כי המועמד עומד בתנאי הסף שנקבעו בתקנון. 

2.      הוועדה תדרג את המועמדים בהתאם לעמידתם בקריטריונים השונים, ולאחר מכן תבחר מתוכם את המתאימים ביותר. 

3.      הוועדה רשאית לקבל ייעוץ או חוות דעת מכל גורם שיוכל לסייע לה בקביעת הזוכה/ים באות יקיר הקריה. 

4.      הוועדה תפרסם את תוצאות הבחירה עד סוף אוגוסט. לצד שמות הנבחרים יפורטו גם הנימוקים לבחירתם. 

5.      כל חריגה מהתקנון או שינויו תתקבל בהחלטה פה אחד של כל חברי הועדה ותנומק בכתב.  

6.      ניתן יהיה להודיע למועמדים על החלטת הוועדה הסופית עוד בטרם קיום הטקס. 

7.      החלטות הוועדה תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן.  



[1] הנוהל כתוב בלשון זכר אך מכוון לשני המינים 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד