מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
08:13   24/11/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

טקס חנוכת חצר שלהב"ת

אירועי האזרח הוותיק – נובמבר דצמבר 2020 10:30

דלג על Ticker
Ticker
29/10/2020
קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים
10 מפגשים , שבועיים , ימי שלישי, החל מנובמבר 20
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

תכנון רישוי וביצוע של 3 תחנות השנאה טרומיים בקרית טבעון

25/10/2020

מכרז פומבי  מס' 30/2020

תכנון רישוי וביצוע של 3 תחנות השנאה טרומיים  בקרית טבעון

מועצה מקומית קרית טבעון  מזמינה בזאת  הצעות מחיר  לתכנון, רישוי ובניה של 3 תחנות שנאים בשכונת "בצל אורנים"

1. רשאים להשתתף במכרז רק יצרני מבני תחנות הטרנספורמציה טרומיים המאושרים ע"י חברת החשמל:
א. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 37,500 ₪, שתוקפה ליום 31.01.2021, וזאת להבטחת חתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכייה במכרז.
ב. צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
ג. חתימה בראשי תיבות על מסמך אישור קיום ביטוחים המצורף כנספח לחוזה.
ד. תצהיר בנוגע להעסקת עובדים על פי חוק.
** על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה וכן את כל מסמכי המכרז (נוסח הפרסום,  
חוזה ההתקשרות, מפרט חח"י, כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד***).

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון 1,  החל מתאריך  1.11.2020 בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  1000 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).
3. לא יתקיים סיור קבלנים – באחריות הקבלנים לבצע סיור בשטח.
4. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור במסמכי  המכרז על צרופותיו ונספחיו.
5. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
6. את הצעת המחיר יש להגיש עד תאריך 10.11.2020 שעה 17.30 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קרית טבעון- במעטפה סגורה ועליה יהיה רשום מספר המכרז בלבד.
פתיחת המכרז בשעה 18.00   תאריך   10.11.2020.

שאלות ניתן לפנות לחברת סיטילינק לגרשון שקד במייל   Gershon@citylink.co.il  עד שלושה ימי עבודה  ממועד ההגשה.

 

למסמך הבהרות  מספר 1 -  לחץ כאן!

 

להודעה מספר 2 לקבלינים - לחץ כאן!

בכבוד רב,
עידו גרינבלום  ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד