מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
02:35   28/10/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
21/10/2020
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל
יום חמישי | 29.10.2020 | 20:00
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

בקשה להצעת מחיר לביצוע עבודות גיזום, עיצוב עצי-נוי וכריתת עצים.

30/09/2020

מועצה מקומית קרית טבעון

בקשה להצעת מחיר לביצוע עבודות גיזום, עיצוב עצי-נוי וכריתת עצים

מועצה מקומית קרית טבעון, מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לביצוע עבודות גיזום, עיצוב עצי-נוי וכריתת עצים. וזאת בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ונספחיו.

 1. את מסמכי המכרז ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש בקופת המועצה בטלפון  04-9539270 תמורת סך של 800 ₪ שלא יוחזרו.
  לכל שאלה יש לפנות בטלפון או במייל:  
  merav@kiryat-tivon.muni.il.
 2. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת, על-שם המציע בלבד, בנוסח המצורף לסעיף 8 להלן, על-סך 50.000 ₪ (חמישים אלף) ₪  בתוקף עד לתאריך 1.2.2021 כולל. למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.
 3. על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
 4. את כל כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצורפותיו (הצעת המחירים תוגש ב-2 עותקים) חתומים כדין ע"י המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בלשכת המנכ"ל בבניין המועצה, לא יאוחר מתאריך ביום א' 25.10.2020 בשעה  16:00. 
  מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו ע"י המועצה.
 5. פתיחת תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים ביום ג' 27.10.2020   שעה 18:00.  באם יחול  שינוי  במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 6. בעת הדיון בהצעה, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לבצע את הנדרש במכרז.
 7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

עידו גרינבלום ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד