מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
10:46   21/10/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
20/10/2020
שיח פתוח עם תושבי השכונה החדשה "בצל אורנים"
ביום ראשון, 25.10, 20:30 בזום
19/10/2020
ממשיכים עם פרויקט קורה-נה והפעם נגיע לקרית חרושת
יום חמישי | 22.10.20 | מתחילים בשעה 15:30 ומסיימים בשעה 18:00🕕
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז השלמות - עבודות סלילה, ניקוז, תאורה ופיתוח נופי לשכונת מגורים "בצל אורנים", בתחום השיפוט של המועצה המקומית קרית טבעון

14/09/2020

מכרז השלמות - עבודות סלילה, ניקוז, תאורה ופיתוח נופי לשכונת מגורים "בצל אורנים", בתחום השיפוט של המועצה המקומית קרית טבעון
מכרז מספר:  23/20

1. המועצה המקומית קרית טבעון (להלן-"המועצה") מכריזה בזאת על קיום מכרז: מכרז השלמות - עבודות סלילה, ניקוז, תאורה ופיתוח נופי לשכונת מגורים "בצל אורנים".

2.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של  2,500  ש"ח (אלפיים וחמש מאות ש"ח), במזומן או בהמחאה למועצה אשר לא יוחזרו, בגזברות של המועצה, בימים א', ב', ג', ה'  בין השעות: 08.30 עד 12.30, יום ג' המועצה פתוחה גם בין השעות 16.00 עד 18.30 (יום ד' המועצה סגורה) וזאת החל מיום  ג'  15.9.20.

3. בימים אלו ניתן גם לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתו.

לחילופין, ניתן לפנות לכתובת דוא"ל: iftach@citylink.co.il, לצורך קבלת עותק דיגיטלי.

לתשומת לב המציעים, עקב הנחיות הקורונה ייתכנו שינויים במועדי קבלת הקבל במועצה, יש לתאם מול מח' גבייה בטלפון 04-9539292.

4. זכאי להגיש הצעות במכרז זה, מציע העונה על כל דרישות הסף המפורטות להלן במצטבר:

4.1  תאגיד רשום בישראל במרשם המתנהל על-פי דין.
 
4.2  קבלן רשום (ביום ההגשה) בפנקס הקבלנים (על פי חוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969), כקבלן לעבודות כבישים ותשתיות ופיתוח – ענף ראשי 200  ובעל סיווג ג5  (בלתי מוגבל) .

4.3  צירוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסכום, בנוסח ולתקופה המצוינים בסעיף 5 להוראות  למשתתפים המכרז.
 
4.4  קיום כל יתר התנאים המפורטים בסעיף 3 להוראות למשתתפים במכרז.
 
4.5  הצגת אישור על תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.

5. כל יתר תנאי המכרז המחייבים את המציעים, מפורטים בהוראות למשתתפים במכרז.

6. לא יתקיים סיור קבלנים, על הקבלנים חלה חובה לסייר באתר הפרויקט (כפי שמתואר ונדרש במסמכי החוזה).

7. שאלות הבהרה להנהלת הפרויקט ניתן לשלוח עד ל- 23.9.20 בשעה 16:00 לכתובת דוא"ל:iftach@citylink.co.il  . תשובות יופצו בצורה מרוכזת לכלל הפונים.

8. את ההצעה, כולל סט תכניות המכרז, ויתר מסמכי המכרז, החתומים ע"י המציע כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי המועצה המקומית קריית טבעון, קומה 1, ביום ג' 29.9.20 בין השעות  08.30 עד 12.30 ובין 16.00 עד 17.00 בלבד, הצעה אשר תוגש לאחר השעה 17.00 תיפסל. את ההצעה יש להגיש במעטפה נקיה עליה כתוב מספר המכרז בלבד ללא סימן מזהה נוסף.
מועד פתיחת המכרז  יום ג', 29.9.20, בשעה  17.30, במשרדי המועצה המקומית קריית טבעון.
  
9. סיום ביצוע העבודות תוך 24 חודשים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה  ובכלל זה המצאת כל האישורים הנדרשים בחוזה על מסמכיו ועל פי דין ומסירתם למועצה.

10. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.


11. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז, שלביו ומועדיו, הכל כמפורט ובכפוף לכל ההוראות למשתתפים במכרז.

12. להבהרות בנושא הפרסום נא לפנות לחברת סיטילינק בכתובת דוא"ל: iftach@citylink.co.il.

13. לתשומת לב המציעים, עקב הנחיות הקורונה ייתכנו שינויים במועד ההגשה, יש לעקוב אחר פירסום בעיתונים וניתן לבדוק באתר המועצה או לברר בכתובת הדוא"ל: iftach@citylink.co.il

עידו גרינבלום
ראש מועצת קרית טבעון

 

 

* בצל אורנים- מכרז השלמות - לחץ כאן! להודעה מס' 1 לקבלנים- הבהרות לקבלנים

 

* בצל אורנים- מכרז השלמות - לחץ כאו להודעה מס' 2 לקבלנים

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד